Agro rinka

2022 m. sausio–gegužės mėn. mokama kaina už pieną

Agro rinka, pieno kaina
Foto Wolfgang EhreckePixabay

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–gegužės mėn. iš 13 948 pieno gamintojų supirko 522,26 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–gegužės mėn. – 505,68tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–gegužės mėn. – 516,31tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 3,3 proc., arba 16,59 tūkst. t. Per 2022 m. gegužės mėn. buvo supirkta 113,70 tūkst. t pieno arba 0,4 proc. mažiau nei 2021 m. gegužės mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. gegužės mėn., padidėjo 56,3 proc. ir sudarė 395,0 Eur/t. Palyginus su 2022 m. kovo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 8,4 proc. didesnė.

2022 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. gegužės mėnesį vidutinė natūralaus (4,25 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausiu mėn., padidėjo 3,9 proc. ir siekė 527,09 Eur, o, palyginti su 2021 m. gegužės mėn., ji buvo 68,8 proc. didesnė. Šių metų balandžio mėnesio gamintojams mokėta vidutinėnatūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. gegužės–2022 m. gegužės mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. gegužės mėnesį už natūralų pieną (4,27 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 582,49 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,9 proc. (2022  m. balandžio mėn. ji buvo 560,79 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. gegužės mėn. padidėjo daugiau kaip 5,9 proc. ir buvo 450,0 Eur/t Eur už t (2022 m. balandžio mėn. – 424,76 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. gegužės mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 473,6 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. gegužės mėn., buvo 32,6 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 459,7 Eur/t, Lenkijoje – 455,5 Eur/t, Estijoje – 435,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. gegužės mėn., Latvijoje kaina padidėjo 51,2 proc., Lenkijoje – 36,6 proc., Estijoje – 39,1 proc.

2022 m. gegužės mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–gegužės mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 436,90 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 21,9 tūkst. t, arba 5,3 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 85,36 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo 5,4 tūkst. t, arba 5,9 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. birželio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,8 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,1 proc. Didžiausią dalį pieno – 37,8 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,8 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2022 m. sausio–gegužės mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–gegužės mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,8 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 3,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo 4,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,7 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 4,0 proc. – nuo 427,93  tūkst. t (2021 m. sausio–gegužės  mėn.) iki 444,89 tūkst. t (2022 m. sausio–gegužės mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 229,21 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,7 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,95 tūkst. gamintojų, kurie laiko 207,2 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.