Home » 5 svarbūs pieninės bandos reprodukcijos rodikliai, 1 dalis
Pieno ūkio naujienos Veisimas

5 svarbūs pieninės bandos reprodukcijos rodikliai, 1 dalis

karve ir verselisŪkiuose nuolat diskutuoju su savininkais ir specialistais, kokius reprodukcijos rodiklius reikėtų sekti, matuojant bandos reprodukcijos vystymosi lygį. Teisingas rodiklių atsirinkimas yra labai svarbu, nes sekant tinkamus rodiklius matome, ar situacija bandoje keičiasi. Būtent, svarbu sekti situaciją, o ne pavienį rodiklį, kurio pokytis dažnai nieko apibendrinto nepasako ir jokių tendencijų neparodo.

Jeigu reikėtų pasirinkti tik vieną reprodukcijos rodiklį, tai atsakyčiau – vaisos indeksas. Jeigu reikėtų įvardinti, kas iš Lietuvos ūkių yra įvaldęs šio rodiklio sekimą, tai atsakyčiau, kad turbūt niekas…

Nes įvaldžiusių bandos valdymo programas nėra daug. O ir tik reta bandos valdymo programa skaičiuoja vaisos indeksą. Aš asmeniškai esu pasirinkusi Uniform-Agri bandos valdymo programą. Tai olandų sukurta programa (atstovas UAB AGROINFO), turinti lietuvišką versiją. Manau, kad tai viena geriausių bandos valdymo programų, naudojamų Europoje. Ją yra pasirinkę dauguma pažangiausių Lietuvos ūkių. Ši programa skaičiuoja vaisos indeksą ir visus kitus rodiklius, kuriuos čia paminėsiu.

Vaisos indeksas (angl. Pregnancy Rate)

Tai rodiklis, kuris apima keletą svarbių dalykų: rujų stebėjimą, apsivaisinimą, sveikatingumą.

Jis skaičiuojamas taip: tarkime, kad fermoje šiuo metu yra 100 “galimų” karvių, t.y. karvių, kurios jeigu rujotų ir būtų sveikos, galėtų būti sėklinamos. Per 21 dienos ciklą pavyko pastebėti rujas 60-čiai karvių, iš kurių 50 sėklinome, nes jos buvo sveikos. Iš jų 25 karvės tapo veršingos. Taigi galėjome sėklinti – 100, sėklinome – 50, apvaisinome – 25. Iš šių skaičių galime paskaičiuoti tris rodiklius:

  1. Sėklinimo dydis – 50 % (100 buvo “galimų”, sėklinome 50).
  2. Apvaisinimo % – 50 % (sėklinome 50, veršingos tapo 25).
  3. Vaisos indeksas – 25 % (“galimų” buvo 100, veršingomis tapo 25).

Pagal skaičiavimą matome, kurias sritis apima Vaisos indeksas. 40-čiai karvių nepastebėjome rujų, 10-ties negalėjome sėklinti, nes buvo nesveikos, nors ir rujojo, 25 – nepavyko apvaisinti. Skaičiuojama 21 dienos ciklui. Kas naudojate Uniform-Agri bandos valdymo programą, šį rodiklį rasite paskaičiuotą 3.11 ataskaitoje “Reprodukcija KPI (USA)”.  Nuotraukoje šios ataskaitos vaizdas ir pažymėtas stulpelis, kuriame matome 21 dienos intervalų Vaisos indeksą. Interpretuokime taip: iki 20 – blogai, 20 – 22 patenkinamai, 22-25 gerai, 25 ir daugiau – labai gerai.

 

vaisa

Jeigu ūkyje šiuo metu dar nėra geros bandos valdymo programos, kuri skaičiuoja Vaisos indeką, tai sekime bent jau Veršingų karvių procentą bandoje. Jis parodo, koks procentas bandoje esančių karvių yra veršingos. Šis rodiklis yra individualus kiekvienai bandai. Jam įtaką daro sezoniškumas, veršingumo tyrimo laikas, pirmo sėklinimo laikas po veršiavimosi. Jeigu banda nėra sezoniška ir taikomas ankstyvas veršingumo tyrimas, reikia siekti, kad veršingų karvių bandoje būtų 50 % ir daugiau. Veršingų karvių procentą bandoje galima paskaičiuoti neturint bandos valdymo programos. Geriau negu nieko, bet palyginti su Vaisos indekso stebėjimu, veršingų karvių procento bandoje rodiklis yra vadybiškai labai silpnas.

Bus tęsinys.

Dr. Donata Uchockienė, UAB GAMETA Direktorė