Home » Ar galima pasitikėti genominiais buliais?
Veisimas

Ar galima pasitikėti genominiais buliais?

Lietuvos ūkininkai vis dar labai nedrąsiai žiūri į genominius bulius, tačiau juos galime įsigyti jau 10 metų. Per šį laikotarpį buvo atlikta daugybė tyrimų ir vertinimų, kaip skiriasi šių bulių dukterų prognozės nuo realių rezultatų.

Ką sužinojome apie genominius bulius?

Genetikė Ashley Mikshowsky išanalizavo beveik 6 000 Hošteinų bulių, kurie į rinką buvo paleisti nuo 2010 sausio iki 2015 balandžio ir jau yra įvertinti pagal dukteris.

Pirmajame grafike galite matyti TPI rezultatus. Mėlyna linija žymi TPI prognozes genominiams buliams, oranžinė – tų pačių bulių realius rezultatus (po keletos metų įvertinus jau gimusias dukteris). Tarpas tarp šių linijų žymi skirtumą, tarp prognozės ir realaus rezultato. Kaip galite matyti, šis skirtumas nuolat mažėja ir paskutiniais duomenimis siekia vos 105 TPI taškus. Nuolat didėja ir pačių bulių TPI prognozės.

 1

* 2015 metų balandį gimusių bulių dukterys vertintos 2018 metų rugpjūtį.

Panašūs rezultatai pastebimi ir vertinant pagal NM$. Pirmųjų, 2010 metų sausį vertintų genominių bulių prognozės nuo realių rezultatų skyrėsi 150 taškų, tačiau po 5 metų, 2015-ųjų balandį, atotrūkis nuo prognozės iki realios situacijos sumažėjo iki 89 taškų.

2Žvelgdami į šiuos duomenis galite sakyti, kad genominių bulių prognozės iki šiol nėra visiškai tikslios. Tai tiesa, tačiau atotrūkis nuolat mažėja ir šiandien jis jau nesudaro reikšmingo skirtumo. Nauda, kurią gaunate pasirinkę geriausius genominius bulius yra didesnė už saugų įvertintų bulių pasirinkimą, kadangi įvertinti buliai buvo geriausi vakar, o genominiai yra geriausi šiandien.

Genominių bulių vertinimų stabilumas

Kitas tyrimas buvo atliktas su 2014-aisiais į rinką paleistais 1 073 genominiais buliais. Ši grupė pasirinkta, kadangi jau galima vertinti bulių dukteris pagal produkciją, sveikatą ir eksterjerą.

Grafike galite matyti, kad 2014-ųjų metų genominių bulių prognozė buvo vidutiniškai 110 TPI taškų geresnė,nei reali situacija, 2018-ųjų rugpjūtį įvertinus jų dukteris. Beveik 120 bulių genominis ir vertinimas pagal dukteris skyrėsi vos 20 taškų. Bulių, kurių prognozuojami rezultatai skyrėsi nuo realiu per daugiau nei 300 TPI taškų buvo tik apie 30 (mažiau nei 3%.)

 3

Vertinant pagal NM$, skirtumas tarp genominių ir įvertintų bulių dar mažesnis. Išanalizavus tuos pačius 1 073 bulius paaiškėjo, kad genominiai buliai vidutiniškai buvo surinkę vos 89 NM$ taškais daugiau (lyginant su tais pačiais buliais, kai jie tapo įvertinti pagal dukteris). 160-ties genominių ir įvertintų bulių rezultatai skyrėsi vos 20 taškų. 12 bulių rezultatai skyrėsi per daugiau nei 300 NM$ taškų.

 4

Genominiai buliams geresnis vertinimas

2018-iųjų rugpjūtį vykusio ALTA bulių vertinimo metu geriausių genominių bulių dešimtukas surinko daugiau TPI taškų, nei geriausių įvertintų bulių dešimtukas. Skirtumas -206 TPI taškai.

Žinoma, po keletos metų vertinant šių genominių bulių dukterys rezultatai gali skirtis. Vieni buliai parodys dar geresnius rezultatus, o kiti – šiek tiek blogesnius. Tačiau galite neabejoti, kad genominių bulių vertinimas ir patikimumas vis auga.

5

Vietoje pabaigos

Prieš priimdami sprendimą kokį, įvertintą ar genominį, bulių rinktis, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus.

  • Nepaisant genominių ir įvertintų bulių TPI ir NM$ skirtumų, rinkdamiesi genominius bulius jūs greičiau pasieksite bandos genetinį progresą. Atminkite, kad kiekviena nauja karta turi būti geresnė už savo protėvius, o žvelgdami į genominių bulių rezultatus jūs matote ką jau galėjote turėti, jeigu būtumėte pasirinkę šį bulių, kai jis buvo dar tik genominis.

  • Nesvarbu, renkatės genominius ar įvertintus bulius, įsitikinkite, kad jie atitinka jūsų ūkio viziją. Pirmiausia įvardinkite sau aiškius tikslus bei prioritetus ir tik tuomet rinkitės bulius, kurie padės nueiti norimą kelią.

Parengta pagal altagenetics.com