Home » Ferma = Fabrikas (video)
Video naujienos

Ferma = Fabrikas (video)

Lietuvoje nėra įprasta į fermą žvelgti, kaip į procesų, rutinų, procedūrų … rinkinį. Turbūt pagrindinė to priežastis yra tai, kad kol kas konkurencinė situacija leidžia šitaip elgtis. Kitos šalys jau senai nebeturi šios „prabangos“.

Šį pavasarį, kovo mėnesį, teko viešėti JAV. Hedsman’as (bandos vadovas) paklaustas apie tai, kaip bandoje atliekamas vienas ar kitas darbas, dažnai ranką tiesė link didelio gerokai aptrinto segtuvo, kuriame buvo susegti visi fermos darbų, procesų, atsakomybių aprašymai bei tvarkaraščiai.

Lietuvoje toks požiūris dar tik žengia pirmuosius žingsnius, dar neteko lankytis fermoje, kur pilnai vyrautų „fabriko mentalitetas“, tačiau pirmos užuomazgos jau yra, didelėse fermose jau galima rasti atvejus, kur gal ir ne viskas idealiai aprašyta, tačiau darbai jau vyksta aiškiu stabiliu ritmu.

Seminare Lukšiuose (2013 m. vasario 19 d.) taipogi trumpai palietėme šia temą: