Home » Glicerolio panaudojimas melžiamų karvių racionuose laktacijos viduryje
Šėrimas

Glicerolio panaudojimas melžiamų karvių racionuose laktacijos viduryje

Biodyzelinas (riebalų rūgščių metilo esteriai) gaunamas esterifikuojant augalinį aliejų ir naudojamas kaip dyzelinių variklių kuras. Biodyzelino gamybos metu susidaro šalutinis produktas – glicerolis. Pagaminus 1 t biodyzelino, susidaro apie 106 kg 80–88 proc. grynumo techninio glicerolio. Tokiame glicerolyje gali būti 10–15 proc. vandens, 5–7 proc. druskų, 0,01–0,5 proc. metilo alkoholio, riebalų rūgščių likučių. Techninio glicerolio tankis 1,23–1,27 g/cm3, pH 5,3–5,6. Tai klampus, nuo šviesiai gelsvos iki tamsiai rudos spalvos dažnai neskaidrus, saldžiai sūraus skonio higroskopiškas skystis. Laikant tinkamomis sąlygomis, kokybiškas išlieka iki vienerių metų . Glicerolio cheminė sudėtis, spalva, pH ir cheminės bei fizinės savybės gali skirtis priklausomai nuo gamyboje panaudotų žaliavų ir gamybos technologijos.

Išvalytas glicerolis (grynumas 99,8–100 proc.) daugiausia naudojamas medicinoje, farmacijos, maisto, kosmetikos bei parfumerijos pramonėje. Pastaruoju metu, rinkoje atsiradus techninio glicerolio pertekliui ir sumažėjus jo kainai, pradėta ieškoti naujų galimybių tikslingam, ekologiškam ir efektyviam jo panaudojimui. Glicerolis ES šalyse įregistruotas kaip pašarinis priedas E 422. Jis gali būti naudojamas gaminant kombinuotuosius pašarus, premiksus, mineralinius priedus. Kombinuotųjų pašarų gamyboje glicerolis naudojamas granuliuojant, kaip rišamoji medžiaga. Jis pagerina tiek kombinuotųjų pašarų granulių patvarumą, tiek ir šio pašaro skonio savybes, kartų didina ir pašaro sunaudojimą. Mineralinių papildų ir premiksų gamyboje glicerolis naudojamas kaip smulkių dalelių rišiklis.

Glicerolis gali būti tiesiogiai naudojamas gyvūnų mityboje. Tai viena nuo seno žinomų priemonių, taikomų galvijų prieskrandžių ketozės prevencijai. Likus savaitei iki veršiavimosi, didelio produktyvumo melžiamos karvės pašarų sunaudoja apie 30 proc. mažiau. Naudojamų pašarų nebepakanka pirmųjų 5 laktacijos savaičių metu išaugusiam energijos poreikiui. Būtent šiuo metu tikslinga duoti įvairių gliukozės pirmtakų (propiono rūgšties kalcio druskos, propileno glikolio). Tyrimai rodo, kad glicerolis pasižymi stipresnėmis gliukogeninėmis savybėmis nei propileno glikolis. Patekęs į prieskrandžius glicerolis skaidomas į propiono ir sviesto rūgštis. Dėl šios priežasties prieskrandžiuose sumažėja acetatų ir propionatų santykis. Didesnė į prieskrandžius patekusio glicerolio dalis tiesiogiai absorbuojama per prieskrandžio epitelį ir kepenyse paverčiama gliukoze. Kadangi techniniame glicerolyje esantis metilo alkoholis detoksikuojamas prieskrandžiuose, galvijų mitybai gali būti naudojamas įvairaus grynumo glicerolis. Metanolis gali būti žalingas, jei jo yra daug. Glicerolio su didesniu metanolio kiekiu nepatartina duoti mažiems veršeliams ir vienkamerį skrandį turintiems gyvūnams. Sudarant racionus būtina atsižvelgti ir į galimai didelį kalio druskų kiekį glicerolyje. Glicerolis gali būti naudojamas galvijų pašarų mišiniuose kaip lengvai fermentuojamo krakmolo pakaitalas.

Siekiant efektyviau panaudoti glicerolį, labai svarbu įvertinti pašarų davinyje esančio krakmolo kiekį, mat glicerolis energetine verte naudingesnis mažiau krakmolo turinčiuose daviniuose.

Glicerolisbandymui gautas iš UAB ,,Rapsoila“. Jo kokybiniai rodikliai (proc. pagal svorį) buvo tokie: glicerolio – 78,5; natrio fosfato druskų – 12,6; nelakaus organinio likučio kiekis – 7,6; vandens – 4,7; metanolio–mažiau nei – 0,01; tankis 200C temperatūroje – 1,354 g/cm 3 , pH – 5,0.

Bandymas atliktas LSMU Gyvulininkystės instituto Bandymų skyriuje 2009 m. sausio – balandžio mėn. su Lietuvos juodmargių veislės melžiamomis karvėmis. Sudarytos dvi analogiškos pagal amžių, produktyvumą ir veršiavimosi laiką karvių grupės, po 10 gyvulių kiekvienoje. Jie laikyti vienodomis sąlygomis: karvės buvo laikomos pririštos, girdytos iš automatinių girdyklų, melžtos du kartus per parą. Paruošiamuoju laikotarpiu abiejų grupių karvės gavo vienodą pašarų davinį, kurį sudarė apėmingų drėgnų pašarų mišinys iki soties ir kombinuotasis pašaras. Mišinį sudarė, 58,8 proc. kukurūzų siloso, 29,4 proc. liucernų siloso, 11,8 proc. daugiamečių žolių šieno. Drėgnų apėmingų pašarų mišinį ir kombinuotąjį pašarą karvės gavo du kartus per parą – rytinio ir vakarinio šėrimo metu. Tiriamuoju laikotarpiu tiriamosios grupės karvės su drėgnų pašarų mišiniu gavo glicerolio (1 proc. pagal svorį). Mišiniai buvo ruošiami naudojant pašarų maišytuvą-dalytuvą ,,King Feeder“ (Zago, Italija).

Bandymo metu tyrėme glicerolio panaudojimo galimybes drėgnuose karvėms naudojamuose apėmingų pašarų mišiniuose, jo įtaką azotinių medžiagų fermentacijai karvių didžiajame prieskrandyje bei jų produktyvumui.

Nustatėme, kad glicerolio priedas (1 proc. pagal svorį) pagerino apėmingų drėgnų pašarų mišinių ėdamumą 9,7 proc., dėl to tiriamosios grupės karvės su pašarų daviniu papildomai per dieną gavo 0,75 kg sausųjų medžiagų ir 7,53 MJ NEL. Glicerolio priedas melžiamų karvių pašarų davinyje neturėjo pastebimos įtakos azotinių medžiagų ir angliavandenių skaidymui prieskrandžiuose, o geresnis tiriamosios grupės karvių pašarų ėdamumas ir didesnė pašarų davinio energinė vertė sąlygojo stabilesnę šios grupės karvių laktaciją. Natūralaus riebumo pieno primilžis iš šios grupės karvių buvo vidutiniškai 1,35 kg per dieną didesnis, o perskaičiavus į 4 proc. riebumo pieną – didesnis 1,00 kg per dieną. Vidutinis tiriamosios grupės karvių pieno riebumas siekė 4,29 proc., baltymingumas –3,02 proc. Išanalizavę tyrimų duomenis rekomenduojame melžiamoms karvėms laktacijos viduryje pridėti glicerolio į drėgnus apėmingų pašarų mišinius 1 proc. pagal pašarų davinio svorį arba 200 – 400 g vienai karvei.

Daugiau straipsnių apie šėrimą rasite čia.