Home » Savalaikis karvių sėklinimas vis dar svarbi tema pieno ūkiuose
Pieno ūkio naujienos Straipsniai Veisimas

Savalaikis karvių sėklinimas vis dar svarbi tema pieno ūkiuose

Zemes ukio naujienos, pieno ukis, zemes ukis, karviu seklinimas
Apvaisinimo rezultatui labai daug įtakos turi laiku atliktas karvių sėklinimas. Visų mėgstama sena ir paprasta ūkiška taisyklė – pastebėjai rują ryte, sėklink vakare, pastebėjai rują vakare, sėklink ryte.

Taip, ši taisyklė puikiai tinka, kai karvių rujos yra idealios ir rujų stebėjimas yra idealus. Deja, gamyba ir aukšta karvių produkcija dažnai įveda savo pataisas. Vietoje taisyklingų, gerai išreikštų rujų susiduriame su trumpomis, slaptomis arba silpnai, netipiškai išreikštomis rujomis. Darbuotojai, savo ruoštu, būna pakankamai užimti fermoje vykstančiuose procesuose. Dažnai pritrūksta laiko rekomenduojamam ramiam pabuvimui tvarte 2-3 kartus per parą, neatliekant jokių kitų darbų, o tik įdėmiai stebint karvių elgseną.

Tikslus sėklinimo laikas

Nepakanka rasti rujojantį gyvulį. Yra dar viena labai svarbi užduotis – tikslaus sėklinimo laiko nustatymas. Mažai ką galima patarti ūkiams, natūraliu būdu stebintiems rujas. Kaip jau minėta aukščiau, paprasta ūkiška ryto – vakaro taisyklė šiandieninėje situacijoje nepagelbės. Ūkiai, kurie nenaudoja 100% sinchronizacijos arba neturi elektroninių gyvulių stebėjimo sistemų susiduria su kasdieniniu tinkamo sėklinimo laiko nustatymo iššūkiu. Analizuojant tokių ūkių duomenis, pastebimas stiprus svyravimas nuo gero iki netenkinančio apvaisinimo. Įtaką daro daugybė su karvėmis nesusijusių veiksnių. Pvz.: dirbant Onutei karves geriau sekasi apvaisinti negu dirbant Marytei. Arba per Kalėdas karvių apvaisinimas prastesnis negu savaitę anksčiau…

Vienas iš sprendimo būdų – sinchronizacija

Kaip jau minėta, karvių rujų stebėjimą galima pakeisti 100% sinchronizacija. Pasirinkti sinchronizavimo protokolus, kurie numato sėklinimą be rujos požymių (aklas sėklinimas). Tuo būdu galimą iš dalies išvengti rujų kokybės ir rujų stebėjimo nesklandumų. Pasirinkus sinchronizacijos sprendimą, tiksliai, kruopščiai išpildant protokolus, karvių sėklinimas bus savalaikis.

Karvių stebėjimo svarba

Karvių stebėsena yra labai svarbi ne tik rujų išaiškinimui ir tikslaus laiko, kada įvyks karvių sėklinimas, nustatymui. Labai svarbu yra stebėti gyvulį ir pastebėti jo elgsenos pokyčius dėl sveikatingumo, artėjančio veršiavimosi laiko, šėrimo kokybės, karščio streso poveikio sekimo. Visus tuos parametrus padeda pamatyti elektroninės sistemos, kuriuos pagal judėjimo, kvėpavimo, kūno padėties ir atrajojimo pokyčius nustato karvės rują, sveikatos būklę.

Daugiau straipsnių: apie pieno ūkio valdymą, ankstyvą veršingumo nustatymą, bandos informacijos valdymą