Home » Naujienų apžvalga: 2020-12-08
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-12-08

Talmantas – apie Navicko paskyrimą: jaučiame nerimą, nes moka smaugti žemės ūkį dėl gamtosaugos reikalavimų. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Ingridos Šimonytės vadovaujamos, aštuonioliktosios Vyriausybės sudėtį. Tarp šiandien prezidento paskirtų ministrų ir paskutinis „suspėjęs į traukinį“ Kęstutis Navickas, tapęs žemės ūkio ministru. Žemdirbiai tik vakar pavakaryje sužinoję apie šį kandidatą ir jaučia nerimą, kad gal būt jis taikys itin griežtus aplinkosaugos reikalavimus žemės ūkiui. K. Navickas buvęs Sauliaus Skvernelio vyriausybės aplinkos ministras, prieš dvejus metus atleistas iš pareigų, vėliau prisijungęs prie konservatorių. K. Navickas – gamtininkas, akcentuoja, kad vykdys Žaliąjį kursą žemės ūkyje. Plačiau

Paskutinės savaitės smulkiesiems ūkininkams kreiptis paramos į „Sodrą“. Gruodis – paskutinis mėnuo, kai smulkiesiems ūkininkams skiriamos vienkartinės ar periodinės išmokos, kurios turėtų bent iš dalies kompensuoti pirmojo karantino laikotarpiu – nuo kovo iki birželio – prarastas pajamas. Dar šiemet išmokas gaus tie ūkininkai, kurie prašymą suskubs pateikti šią savaitę. „Sodra“ primena, kad kreiptis dėl paramos gali smulkieji ūkininkai, taip pat ir sulaukę pensinio amžiaus, kurių žemės ūkio valdos ar ekonominis ūkio dydis pernai buvo iki 4 EDV. Be to, jie turėtų būti deklaravę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 m. arba turėti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį, rašoma pranešime. Plačiau

Sviderskis: dėl visuomenės pasipriešinimo statyboms ūkiams teks atleidinėti žmones. Daugybę metų būdamas žemdirbiškos veiklos sūkuryje, didžiulę pagarbą jaučiu ūkiams, kurie ir sunkiausiais laikotarpiais neskubėjo ir neskuba likviduoti gyvulių, o netgi didina jų bandas tam, kad iš vietos fermų tiekiamos žaliavos perdirbėjai pagamintų ne tik geresnės kokybės, bet ir aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Tuo labiau, kad gyvulininkystės produkcijos gamyba yra tiesiogiai susijusi su grūdų auginimu – viena svarbiausiųjų Lietuvos žemės ūkio šakų. Todėl be galo apmaudu, kad net du Pakruojo rajono ūkiai – Linkuvos ir Žvirblonių žemės ūkio bendrovės – susidūrė su vietos gyventojų pasipriešinimu statyti modernius galvijų kompleksus, atversiančius kelius deramai gyvulininkystės plėtrai, be visa ko galinčiai nulemti ir to krašto gyventojų ateitį. Plačiau

Naujosios Vyriausybės programoje – žemės ūkis ir žaliasis kursas. Pirmadienį popiet Prezidentas patvirtino naujojo Ministrų kabineto sudėtį, o paskirtoji premjerė Ingrida Šimonytė išplatino naujosios Vyriausybės programą. Joje – nemažai dėmesio žaliajam kursui. Kas žadama žemės ūkiui? Vyriausybės programoje kalbama apie žemės ir maisto ūkio pridėtinės vertės ir konkurencingumo stiprinimą. Teigiama, kad diegiant naujausias technologijas, inovacijas, naujas rizikos valdymo priemones, keliant sektoriaus kompetencijas ir sparčiau skaitmeninant, didindami ūkiuose kuriamą pridėtinę vertę ir konkurencingumą, bus prisidedama prie pagrindinio tikslo – aprūpinti visuomenę kokybišku maistu ir žaliava gaminant aukštos pridėtinės vertės produktus, išnaudojant bioekonomikos teikiamas galimybes. Plačiau

Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus. Informuojame, kad jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršija nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), nustatomas pažeidimas ir taikomos sankcijos. Siekdami padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų primename, kad ūkinių gyvulių laikytojai turėtų suskubti ir iki metų pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas. Ūkinių gyvulių laikytojai įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą dar gali iki šių metų pabaigos. Jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios 2020 m. gali siekti 1–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paramos paraišką sumos. Plačiau

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu? Šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia daug klausimų, kaip bus vertinamos situacijos, kai dėl karantino paramos gavėjai negali pasiekti paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo rodiklių, išlaikyti įsipareigojimų ir pan. Supažindiname su pagrindiniais principais, kuriais bus vadovaujamasi vertinant paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymą karantino metu. Įgyvendinant investicinius projektus karantinas ir jo pasekmės prilygintinos nenugalimos jėgos (force majeure) atvejams, todėl atitinkamai bus vertinami minėtoje situacijoje atsidūrusių paramos gavėjų pasiekti rezultatai. Plačiau  

Grūdininkai: be paramos už sertifikuotą sėklą, grūdų kokybė prastės, o derlius ir eksportas mažės. Lietuvos grūdų augintojai, tik maždaug penktadalį kviečių plotų apsėdami sertifikuota sėkla, pagal šį rodiklį kelis kartus atsilieka nuo Vakarų Europos bei Skandinavijos šalių ūkininkų, kurie tokia sėkla  apsėja 60-80% pasėlių. Siekiant, kad būtų daugiau naudojama specialiai tam tikslui išaugintos ir paruoštos sėklos, nuo 2017 metų Lietuvoje taikoma susietoji parama: dabar išmoka už sertifikuota sėkla apsėtą hektarą siekia 14,2 euro. Grūdų augintojams bei perdirbėjams itin didelį nerimą kelia Žemės ūkio ministerijos planai neberemti išmokomis javų iš sertifikuotos sėklos auginimo. Tai numatoma ministerijos užsakymu Agrarinės ekonomikos instituto parengtame projekte, planuojant, kaip bus skirstoma parama naujame finansiniame laikotarpyje. Plačiau