Home » Naujienų apžvalga: 2021-01-22
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2021-01-22

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno supirkimo kainos 2020 m. lapkričio mėnesį. Informuojame apie vidutines faktines (įskaitant priedus, priemokas ir nuoskaitas) bazinių rodiklių pieno supirkimo kainas, mokėtas pieno gamintojams ir kitoms pieną supirkusioms įmonėms  2020 m. lapkričio mėn. Žalio pieno pardavėjų grupės nustatytos Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme. Informacija yra čia. Plačiau

Ūkininkų aukso laikas – grūdų kaina didžiausia nuo 2013 m. Metų pradžia pasaulio grūdų rinkose prasidėjo kainų pasiutpolke – šią savaitę kviečių ateities supirkimo kainos tarptautinėse biržose pašoko iki 240 eurų už toną. Tokio kainų pakilimo Paryžiaus biržoje nebūta nuo 2013 metų, kuomet dėl sudėtingų ir nederlingų metų buvo užfiksuotos vienos aukščiausių istorijoje grūdų supirkimo kainos, rašoma pranešime. Sausio 15 dieną žibalo į ugnį pliūptelėjo Rusija, pranešusi apie eksporto muitų didinimą. Nuo vasario 15 d. iki kovo 1 d. kviečiams bus taikomas 25 Eur už toną eksporto mokestis, o nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. šis mokestis bus didinamas dvigubai – iki 50 Eur už toną. Nuo kovo 1 d. Rusija taikys eksporto mokesčius ir miežiams (10 Eur už toną) bei kukurūzams (25 Eur už toną). Plačiau

Kokią paramą gali gauti perkantys veislinius gyvulius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia apie paraiškų priėmimą dėl planuojamų įsigyti grynaveislių veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo. Paraiškos priimamos vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332, rašoma pranešime. Ši parama teikiama siekiant pagerinti laikomų mėsinių veislių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, siekti, kad būtų gerinama žemės ūkio produkcijos kokybė. Plačiau

Australijos prekybos tinklas rems vietos pienininkus. Po kelis metus trunkančio pieno kainų karo Australijos prekybininkai tiesia pagalbos ranką. Vienas didžiausių šalies prekybos tinklų siūlo finansinę paramą krizę išgyvenantiems pieno ūkiams. Australijos pienininkystės sektorius išgyvena ne pačius geriausius laikus. Pieno gamintojai išvarginti sausrų, gaisrų ir COVID–19 pandemijos. Prekybos centrų milžinė „Woolworths“ paskelbė, jog yra pasiruošusi skirti su sunkumais kovojantiems pieninių ūkių savininkams po 75–100 tūkst. JAV dolerių infrastruktūros gerinimui ir naujų technologijų diegimui. Plačiau

Norintiems studijuoti kaimo vaikams reikia padėti. Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje svarstant žemės ūkio specialistų poreikio ir priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų klausimą, kalbėta, kaip sudaryti palankesnes sąlygas studijuoti kaimo vaikams. Trečiadienį vykusiame nuotoliniame KRK posėdyje politikai diskutavo su socialiniais partneriais, aukštųjų mokyklų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais. VDU rektorius prof. Juozas Augutis teigė, kad žemės ūkio specialistų rengimas Lietuvoje yra užleista problema: „Taip jau susiklostė situacija. Dabar reikia priimti neordinarinius veiksmus.“ Plačiau

K. Navickas siūlys steigti melioracijos fondą. Dalintis Žemės ūkio ministras sako siūlysiantis steigti melioracijos fondą. Pasak jo, lėšų jam galima būtų rasti peržiūrėjus kai kurias mokestines priemones ar lengvatas. „Puikiai žinome iš bendros patirties, kas atsitinka ir kaip būna su melioracija – infrastruktūra dėvisi, o esminiams kokybiniams dalykams pakeisti pinigų nėra ir nepanašu, kad jų ir atsiras daugiau, nes jei darome milžinišką investiciją į melioraciją, vadinasi, turime labai stipriai nuo kažko nuimti“, – Seimo kaimo reikalų komiteto posėdyje trečiadienį sakė Kęstutis Navickas. „Kada kalbėsime apie mokesčių sistemos, lengvatų sistemos peržiūrą, tikėčiausi ir siūlysiu, kad turėtume melioracijos fondą, kuris nuo kažkokių priemonių ar nuo kažkokios lengvatos, jei lengvata keisis, tai kad jis keliautų į melioracijos fondą ir nereikėtų kasmet iš biudžeto kaulyti kelių dešimčių milijonų palaikymui“, – pridūrė jis. Plačiau

Svarbu konsultavimo paslaugų gavėjams. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia paramos gavėjų, patvirtintų konsultavimo paslaugų gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, dėmesį, kad konsultavimo paslaugas jie gali įsigyti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT) ir UAB „ART21“. Svarbu žinoti, kad LŽŪKT konsultuoja visus pagal KPP veiklos sritį patvirtintus paslaugos gavėjus – ūkininkus, jaunuosius ūkininkus bei kitus žemės valdytojus, miško valdytojus ir įmones. Į UAB „ART21“ dėl konsultavimo paslaugų teikimo gali kreiptis tik ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Žinotina, jog dėl konsultavimo paslaugų galima kreiptis tik į vieną konsultavimo paslaugų teikėją. Plačiau