Home » Naujienų apžvalga: 2021-02-18
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2021-02-18

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

KPP parama: greita ir be žlugdančių sankcijų baimės. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimas pratęstas dar dvejiems metams, tačiau didžioji dalis laikotarpio programos priemonių jau įgyvendinta. Praėjusiais metais buvo išmokėta beveik rekordinė paramos suma, ir labai greitai. Tai buvo svarbiausia priežastis, kodėl klientai Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbą įvertino kaip labai efektyvų. Atsižvelgė į pasiūlymus KPP, kuriai skirta iš viso 2,1 mlrd. Eur, įgyvendinimas pratęstas dar dvejiems metams. NMA duomenimis, kol kas patvirtinta KPP paramos suma – 1,8 mlrd.Eur. Tai sudarė 87 proc. visų programos įgyvendinimui skirtų paramos lėšų. „Finansiniam laikotarpiui buvo skirta ženkli pinigų suma – tai parama Lietuvos kaimui, žemės ūkiui ir kitiems kaimo verslams. Plačiau

Trumposioms maisto tiekimo grandinėms trūksta ne pirkėjų, bet gamintojų. Lietuvoje žinomas sūrininkas, Druskininkuose vykstančio Sūrių festivalio organizatorius Audrius Jokubauskas teigia, kad trumpajai maisto tiekimo grandinei labiausia trūksta pačių gamintojų, o pirkėjų rasti – ne problema, jei gaminamas kokybiškas maistas. „Lietuviai turi tokį bruožą, kad labai vertina ir mėgsta vietinius produktus – nuo močiučių išaugintų pomidorų ir raugtų agurkų iki sudėtingesnės gamybos produktų. Tad tie, kurie gamina kokybiškus produktus, netrunka rasti vartotojų. Ir nesvarbu, ar būsi miestietis, ar kaime kažką auginsi ir gaminsi, – pirkėjų bus“, – tvirtina jau dešimt metų šviežius ir brandintus karvės pieno sūrius tiesiai vartotojams tiekiantis A. Jokubauskas, sūrinės „Varinis puodas“ bendraturtis. Plačiau

Vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos sausio mėnesį. 2021 m. sausio mėnesį vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 314 Eur už t, 0,6 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2020 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kaina buvo 316,0 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. sausio mėnesį, palyginti su praėjusių metų gruodžiu, padidėjo 0,4 proc. ir buvo 245,0 Eur už t. Š. m. sausio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 0,7 proc. didesnė, palyginti su 2020 m. sausio mėn. (2020 m. sausį ji buvo 308,2 Eur už t). Per 2021 m. sausio mėn. buvo supirkta 102,73 tūkst. t pieno, 1,2 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. sausiu. Informacija apie 2021 m. sausio mėnesio vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą yra čia. Plačiau

Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės. Informuojame, kad baigiama išmokėti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos gauti šią išimtinę paramą buvo renkamos 2020 metų pabaigoje. Per paraiškų rinkimo laikotarpį gautos 549 paramos paraiškos, kuriose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 2 mln. Eur. Šiuo metu paramos gavėjams jau išmokėta 95 proc. paramos lėšų. Likusi paramos dalis jos laukiantiems pareiškėjams bus išmokėta vasario 18–19 dienomis. Primename, jog parama pagal KPP priemonę skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl COVID-19 paskelbtos ekstremalios situacijos. Plačiau

Pirmoji pavasario diena svarbi žemdirbiams, pasirinkusiems gamtą tausojantį ūkininkavimą. Nors žiema užklojo laukus storu sniego patalu ir dar nesiruošia trauktis, ūkininkų, kurie dalyvauja agrarinės aplinkosaugos veiklose, prašome neužmiršti laikytis įsipareigojimų. „Ražienų laukai per žiemą“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – veiklos, kurios ne tik gerina dirvožemio sveikatą, bet ir sunkiu žiemos metu padeda išgyventi laukiniams paukščiams ir žvėreliams. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“  veiklos orientuotos į biologinės įvairovės išsaugojimą, saugo stabilias ir stiprias ekosistemas, prisideda prie klimato kaitos mažinimo. 2020 m. pateiktos 6 825 paraiškos, deklaruota per 109 093 ha ploto. Ūkininkai, pasirinkę ekstensyvią žemdirbystę, saugo gamtą ir už tai jiems mokamos kompensacinės išmokos. Atsižvelgiant į 2020 m. deklaravimo rezultatus, tarp populiariausių ir didžiausią proveržį pasiekusių veiklų – dirvožemio kokybę gerinančios bei jį nuo degradacijos ir erozijos padedančios apsaugoti veiklos. Plačiau

Spaus valdžią dėl lėšų moksliniams tyrimams. Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) patvirtino būtinybę taikyti kuo daugiau taikomųjų mokslo tyrimų žemės ūkyje, o Žemės ūkio ministerijai rengia konkrečių tyrimų, kuriuos reikėtų finansuoti, sąrašą. Platų temų, kurios padėtų spręsti aktualias žemės ūkio verslo problemas, sąrašą, parengė LSMU Veterinarijos akademijos ir VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai. VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. Astrida Miceikienė teigė, kad mokslininkai identifikavo mokslinių tyrimų temas, kurios pagal dabartinę problematiką aktualios trumpuoju laikotarpiu, o kurios – ilguoju. Tematikų, pasak jos, ganėtinai daug. Plačiau

Pildosi žemės ūkio ministro komanda. Darbą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) pradėjo antrasis viceministras Donatas Dudutis, kuruosiantis žemėtvarkos, melioracijos, nekilnojamo turto, geodezijos, žuvininkystės, mokslo bei inovacijų, kooperacijos ir verslumo skatinimo sritis. ŽŪM praneša, kad miškotyros magistro laipsnį turintis D. Dudutis pastaruosius metus dirbo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijoje miškų ūkio politikos ir valdymo ekspertu. 2016–2019 m. jis Aplinkos ministerijoje vadovavo Miškų departamentui, buvo Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vadovas. Plačiau