Agro rinka

Pieno produktų vidaus rinka

Agro rinka, pieno kaina

2021 m., palyginti su 2020 m., Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje geriamojo pieno, kefyro ir varškės pardavė mažiau, o sūrių ir sviesto pardavimai buvo didesni. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2021 m. Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje geriamojo pieno (pasterizuoto, 2,5 proc. riebumo, 0,9–1 l plėvelės fasuotėse) ir kefyro (2,5 proc. riebumo, 0,9–1 kg plastikiniame maišelyje) pardavė mažiau nei 2020 m., atitinkamai 20,5 proc. (iš viso 11,23 tūkst. t) ir 17,2 proc. (iš viso 6,47 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2020 m., vidutinės minėto geriamojo pieno ir kefyro pardavimo kainos (be PVM, toliau – kainos) padidėjo, atitinkamai 8,0 proc. (iki 0,44 EUR/l) ir 4,1 proc. (iki 0,44 EUR/kg).

Praėjusiais metais Lietuvos pieno perdirbimo įmonės varškės sūrių (22 proc. riebumo, be priedų) vidaus rinkoje pardavė 8,7 proc. daugiau nei 2020 m. (iš viso 1,07 tūkst. t), o liesos varškės (be priedų, išfasuotos po 180–200 g) pardavimai sumažėjo 25,2  proc. (iki 1,12 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu varškės sūriai buvo parduoti 5,3 proc. brangiau, o liesa varškė – 0,2 proc. pigiau nei 2020 m., atitinkamai už 3,71 EUR/kg ir 1,82 EUR/kg.

2021 m. Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje pardavė 6,31 tūkst. t sviesto* (82 proc. riebumo, pergamentinio ar laminuoto popieriaus 170–200 g pakuotėje) – 8,9 proc. daugiau nei 2020 m. Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2020 m., minėto gaminio kaina vidaus rinkoje padidėjo 3,7 proc. ir siekė 5,29 EUR/kg.

Pernai Lietuvos pieno perdirbimo įmonės vidaus rinkoje pardavė 0,98 tūkst. t kietųjų ilgai brandintų sūrių – 13,4 proc. daugiau nei 2020 m., o „Tilsit“ sūrių pardavimai išliko beveik nepakitę ir siekė 4,22 tūkst. t. Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2020 m., šalies pieno perdirbimo įmonių vidaus rinkoje parduotų „Tilsit“ sūrių kaina padidėjo 1,4 proc. (iki 4,22 EUR/kg), o kietųjų ilgai brandintų sūrių kaina sumažėjo 3,5 proc. (iki 8,50 EUR/kg).

* 2020 m. sausio–kovo mėn. duomenyse sviestas, sufasuotas į 200 g folijos fasuotes.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.