Home » Pieno supirkimas ir 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. mokama kaina
Agro rinka

Pieno supirkimas ir 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. mokama kaina

Agro rinka, pieno kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 14 312 pieno gamintojų supirko 1 025,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2021 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–rugsėjo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,7 proc., arba 17,46 tūkst. t. Per 2022 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 120,44 tūkst. t pieno arba 2,6 proc. mažiau nei 2021 m. rugsėjo mėn.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn., padidėjo 58,1 proc. ir sudarė 416,21 EUR/t. Palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 3,2 proc. mažesnė.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (4,19 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo 2,85 proc. ir siekė 526,56 EUR, o, palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn., ji buvo 55,4 proc. didesnė. Šių metų gegužės mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. rugsėjo –2022 m. rugsėjo mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. rugsėjo mėn. už natūralų pieną (4,22 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 581,23 EUR/t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 2,2 proc. (2022 m. rugpjūčio mėn. ji buvo 568,59 EUR/t. Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. rugsėjo mėn. sumažėjo 3,3 proc. ir buvo 451,55 EUR/t (2022 m. rugpjūčio mėn. – 467,00 EUR/t).

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 544,9 EUR/t ir, palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn., buvo 46,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 492,6 EUR/t, Lenkijoje – 531,8 EUR/t, Estijoje – 500,5 EUR/t ir, palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina padidėjo 54,6 proc., Lenkijoje – 54,1 proc., Estijoje – 57,5 proc.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 841,84 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 28,6 tūkst. t, arba 3,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 183,5 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–rugsėjo mėn., sumažėjo11,2 tūkst. t, arba 5,7 proc.

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. spalio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,3 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 1,7 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 10,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 3,6 proc. – nuo 815,23 tūkst. t (2021 m. sausio–rugsėjo mėn.) iki 844,36 tūkst. t (2022 m. sausio–rugsėjo mėn.).

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 227,53 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,3 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,31 tūkst. gamintojų, kurie laiko 208,66 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.