Home » Pieno supirkimas ir 2023 m. sausio ─ spalio mėn. kaina
Agro rinka

Pieno supirkimas ir 2023 m. sausio ─ spalio mėn. kaina

pieno kaina, agro rinka

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ spalio mėn. iš 12 882 pieno gamintojų supirko 1 127,59 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ spalio mėn. – 1 137,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ spalio mėn. – 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc. arba 9,68 tūkst. t. Per 2023 m. spalio mėn. buvo supirkta 118,39 tūkst. t pieno arba 4,4 proc. mažiau nei 2023 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. spalio mėn., sumažėjo 29,2 proc. ir sudarė 295,93 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina, 2023 m. spalio mėnesį palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 4,14 proc.

2023 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

2023 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,32 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 10,7 proc. ir siekė 389,32 Eur, o, palyginus su 2022 m. spalio mėn., ji buvo 29,6 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,31 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 434,54 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., ši pieno kaina padidėjo 8,8 proc. (2022  m. spalio mėn. ji buvo 601,31 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. spalio mėn., palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 3,3 proc. ir buvo 327,96 Eur/t Eur už t (2022 m. spalio mėn. – 450,35  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. spalio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 434,7 Eur už toną ir, palyginus su 2022 m. spalio mėn., buvo 131,7 Eur/t arba 23,3 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 347,3 Eur/t, Lenkijoje – 420,0 Eur/t, Estijoje – 400,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. spalio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 144,8 Eur/t arba 29,4 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 127,3 Eur/t arba 23,3 proc., Estijoje kaina sumažėjo 118,9 Eur/t arba 22,9 proc.

2023 m. spalio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ES -27 žaliavinio pieno vidutinė svertinė mėnesio kaina, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ spalio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 943,11 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 9,25 tūkst. t arba 0,99 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 184,48 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ spalio mėn., sumažėjo 18,93 tūkst. t arba 9,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. lapkričio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 21,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 27,5 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ spalio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,0 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 0,9 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš ūkių, laikančių 1–5 karves ir ūkių, kurie laiko 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ spalio mėn. sumažėjo 1,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 11,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,6 proc. – nuo 931,31 tūkst. t (2022 m. sausio ─ spalio mėn.) iki 936,60 tūkst. t (2023 m. sausio ─ spalio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 215,59 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,3 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,88 tūkst. gamintojų, kurie laiko 206,77 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ spalio mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (t) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.2110 447,501 345
Alytaus r. sav.67923 238,644 941
Anykščių r. sav.20816 199,523 200
Birštono sav.14213,09138
Biržų r. sav.39624 912,065 147
Druskininkų sav.31360,09135
Elektrėnų sav.42689,16213
Ignalinos r. sav.434 322,801 001
Jonavos r. sav.3314 694,962 079
Joniškio r. sav.3922 057,303 771
Jurbarko r. sav.52322 968,835 049
Kaišiadorių r. sav.1062 704,59845
Kalvarijos sav.21919 519,023 318
Kauno m. sav.10,380
Kauno r. sav.7229 454,514 267
Kazlų Rūdos sav.7910 149,821 746
Kelmės r. sav.88936 397,797 744
Klaipėdos r. sav.12317 144,133 096
Kretingos r. sav.12111 223,021 960
Kupiškio r. sav.28214 854,783 115
Kėdainių r. sav.11339 725,095 944
Lazdijų r. sav.52618 542,443 588
Marijampolės r.21736 420,035 285
Mažeikių r. sav.19214 861,013 087
Molėtų r. sav.1785 479,191 375
Pagėgių sav.29836 227,776 817
Pakruojo r. sav.3061 680,248 541
Panevėžio r. sav.12146 370,607 257
Pasvalio r. sav.19157 076,189 659
Plungės r. sav.31934 618,326 189
Prienų r. sav.32013 470,513 184
Radviliškio r. sav.22434 861,896 210
Raseinių r. sav.61728 961,406 470
Rietavo sav.16513 225,522 354
Rokiškio r. sav.17111 207,202 623
Skuodo r. sav.45143 909,067 973
Tauragės r. sav.58736 669,327 279
Telšių r. sav.54346 681,939 055
Trakų r. sav.441 028,45274
Ukmergės r. sav.1789 344,832 073
Utenos r. sav.16113 495,782 804
Varėnos r. sav.72944,73308
Vilkaviškio r. sav.60617 034,934 216
Vilniaus r. sav.241 838,82348
Zarasų r. sav.1053 068,32776
Šakių r. sav.32073 724,2110 573
Šalčininkų r. sav.1092 881,70669
Šiaulių r. sav.10227 094,514 363
Šilalės r. sav.1 18668 929,7213 919
Šilutės r. sav.68741 305,219 201
Širvintų r. sav.861 402,41463
Švenčionių r. sav.183 958,86784
Iš viso12 8821 127 592,16206 771

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.