Home » Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų šešis mėnesius
Agro rinka Žemės ūkio naujienos

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų šešis mėnesius

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–birželio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–birželio mėn. iš 15 757 pieno gamintojų supirko 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–birželio mėn. – 640,158 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–birželio mėn. – 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,8 proc., arba 11,47 tūkst. t. Per 2021 m. birželio mėn. buvo supirkta 123,02 tūkst. t pieno arba 2,7 proc. mažiau nei 2020 m. birželio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. birželio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. birželio mėn., padidėjo 19,9 proc. ir sudarė 250,5 Eur/t. Palyginus su 2021 m. gegužės mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,4 proc. mažesnė.

2021 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjų grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. birželio mėn. vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,32 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų gegužės mėn., sumažėjo 3,5 proc. ir siekė 301,1 Eur, o, palyginti su 2020 m. birželio mėn., ji buvo 21,8 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesį gamintojams mokėta vidutinėnatūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2021 m. birželio mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. birželio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 359,5 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. birželio mėn., buvo 10,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 305,6 Eur/t, Lenkijoje – 333,4 Eur/t, Estijoje – 313,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. birželio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 18,8 proc., Lenkijoje – 12,3 proc., Estijoje – 11,8 proc.

2021 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–birželio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 513,91 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,69 tūkst. t, arba 0,33 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 114,78 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–birželio mėn., sumažėjo16,26 tūkst. t, arba 12,4 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. liepos 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 33,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,1 proc. Didžiausią dalį pieno – 40,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,8 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,8 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,7 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. birželio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–birželio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,3 proc., gamintojų skaičius – 10,0 proc., pieno pardavimas – 1,8 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 14,8 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,1 proc. – nuo 527,31 tūkst. t (2020 m. sausio–birželio mėn.) iki 526,70 tūkst. t (2021 m. sausio–birželio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,16 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,9 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,76 tūkst. gamintojų, kurie laiko 212,77 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–birželio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.245 283,931 327
Alytaus r. sav.83913 674,575 238
Anykščių r. sav.2759 371,953 540
Birštono sav.18286,32150
Biržų r. sav.49814 471,625 592
Druskininkų sav.49281,77167
Elektrėnų sav.53412,32252
Ignalinos r. sav.552 393,001 016
Jonavos r. sav.357 908,712 166
Joniškio r. sav.6010 100,193 542
Jurbarko r. sav.62013 320,145 754
Kaišiadorių r. sav.1431 826,481 008
Kalvarijos sav.26711 136,823 558
Kauno m. sav.19,396
Kauno r. sav.9515 865,884 135
Kazlų Rūdos sav.1075 832,001 720
Kelmės r. sav.1 04519 829,018 426
Klaipėdos r. sav.1399 250,463 214
Kretingos r. sav.1616 693,572 309
Kupiškio r. sav.3819 104,293 494
Kėdainių r. sav.15523 568,945 904
Lazdijų r. sav.6197 170,163 021
Marijampolės r.27821 398,145 583
Mažeikių r. sav.2378 944,623 537
Molėtų r. sav.2393 206,371 537
Pagėgių sav.32319 905,056 724
Pakruojo r. sav.3433 104,077 991
Panevėžio r. sav.15325 613,397 276
Pasvalio r. sav.22226 651,447 261
Plungės r. sav.36119 694,176 553
Prienų r. sav.4298 546,133 580
Radviliškio r. sav.31019 739,606 577
Raseinių r. sav.77118 332,607 340
Rietavo sav.1808 010,652 628
Rokiškio r. sav.2367 402,772 925
Skuodo r. sav.52424 404,528 129
Tauragės r. sav.70321 347,347 976
Telšių r. sav.59724 326,838 724
Trakų r. sav.67865,99371
Ukmergės r. sav.2205 193,482 091
Utenos r. sav.1967 531,202 914
Varėnos r. sav.1021 053,34487
Vilkaviškio r. sav.78011 290,835 000
Vilniaus r. sav.39957,49356
Zarasų r. sav.1362 319,411 043
Šakių r. sav.41941 530,9110 285
Šalčininkų r. sav.1621 751,61693
Šiaulių r. sav.14216 022,554 514
Šilalės r. sav.1 32435 611,1913 898
Šilutės r. sav.79322 836,449 989
Širvintų r. sav.1151 004,39512
Švenčionių r. sav.262 305,73735
Iš viso15 757628 694212 768

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.