Home » Pirmą kartą paskelbti didžiausi ir efektyviausi
Pieno ūkio naujienos

Pirmą kartą paskelbti didžiausi ir efektyviausi

10325417_659647527446339_6389300461915172588_n

Nuvilnijus atgarsiams, nurimus aistroms, galima įvertinti, buvo naudingas ir įdomus pieno gamintojams. Vadinasi – „Pienės“ bus rengiamos ir kitąmet.

Kaune LSMU Veterinarijos akademijoje įvykusiame renginyje pieno gamintojams „Pienės 2014“ pirmą kartą buvo paskelbti didžiausių ir efektyviausių šalies pieno gamintojų dešimtukai (pagal parduoto pieno kiekį. Į renginį buvo pakviesta per 300 pieno gamintojų iš visos Lietuvos.

Dvidešimt iš 300

„Jūs visi, čia pakviesti, esate – didžiausi”, – susirinkusiems sakė „Pienės 2014“ iniciatorė Dr. Donata Uchockienė.

VšĮ Plėtros ir informacijos centro darbuotojos atliko titanišką darbą – surinko 2013 metų duomenis iš pieno gamintojų bei atliko analizę. Paaiškėjo 300-tukas didžiausių pieno ūkių (iš daugiau kaip 34-ių tūkst. šalies pieno ūkių). Iš jų išskirti du dešimtukai: didžiausių ir efektyviausių Lietuvos pieno pardavėjų.

Didžiausi Lietuvos pieno pardavėjai:

ŽŪB „Draugas” (Radviliškio r.) – parduota 11 920 t perskaičiuoto pieno;
Kubilių ŽŪB (Šakių r.) – 10 255 t;
UAB „Vikebas” (Pasvalio r.) – 10 213 t;
Lytagros ŽŪB (Kauno r.) – 9 433 t;
ŽŪB „Vaškai” (Pasvalio r.) – 9 382 t;
Padovinio ŽŪB (Marijampolės r.) – 9 343 t;
Lukšių ŽŪB (Šakių r.) – 8 890 t;
UAB Aristavos ūkis (Kėdainių r.) – 8 803 t;
Griškabūdžio ŽŪB (Šakių r.) – 7 910 t;
Lygumų ŽŪB (Pakruojo r.) – 7 826 t.

Efektyviausi Lietuvos pieno pardavėjai:

Ieva Stanienė (Telšių r.) pardavė 12 441 kg perskaičiuoto pieno iš vienos karvės;
Robertas Marcinkevičius (Klaipėdos r.) – 12 020 kg;
Vidas Monstvilas (Joniškio r.) – 11 019 kg;
ŽŪB „Atžalynas” (Alytaus r.) – 10 735 kg;
Petras Aukštikalnis (Biržų r.) – 10 710 kg;
Plokščių ŽŪB (Šakių r.) – 10 564 kg;
Julius Martišius (Plungės r.) – 10 556 kg;
Lukšių ŽŪB (Šakių r.) – 10 520 kg;
Romaldas Karazinas (Kretingos r.) – 10 421 kg;
Eugenijus Jasiulis (Raseinių r.) – 10 382 kg.

Pagerbti – visi

Į dešimtukus patekusių ūkių atstovams renginyje „Pienės 2014“ buvo įteiktos dovanos, kurias įsteigė renginio rėmėjas UAB „Agroinfo“.

Vietoj tradicinių gėlių puokščių, apdovanotiesiems padovanoti… UAB „Seduja“ gardūs tortai.

Visiems trims šimtams didžiausių pieno gamintojų buvo paruošti tai paliudijantys sertifikatai.

Vieno iš renginio rėmėjų – AB „Pieno žvaigždės“ – atstovas, žaliavos supirkimo direktorius Algimantas Paspirgėlis, pasveikino į didžiausių ir efektyviausių pieno pardavėjų dešimtukus patekusius įmonės klientus Dainą Martišienę ir UAB „Vikebas“ .

Apdovanotas produktyviausios karvės šeimininkas

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (GPK) apdovanojo kontroliuojamos bandos savininką iš Skuodo rajono Adomą Gervinską už produktyviausią kontroliuojamą karvę per 2013 metus. Lietuvos juodmargių veislės karvė, gimusi 2000 m., nugyveno 14 metų, veršiavosi 12 kartų. Per gyvenimą iš jos primelžta 111 180 kg pieno, vidutinis pieno riebumas – 5,5 proc. ir vidutinis baltymingumas – 3,34 proc.

GPK duomenimis ūkininkas Adomas Gervinskas gyvulių produktyvumo kontrolę pradėjo vykdyti nuo 1999 m. lapkričio 1 d., šiuo metu kontroliuoja 125 Lietuvos juodmargių veislės karves ir 126 telyčias. Vidutinis metinis bandos produktyvumas per 2012–2013 kontrolės metus – 8 177 kg, 4,67 proc. riebumo ir 3,82 proc. baltymingumo pieno. Kasdien ūkininkas parduoda apie 3 100 kg pieno.

Neramios naujienos

„Pienės 2014“ vyko ne pačiu smagiausiu pieno gamintojams metu – pieno supirkimo kainos iš rekordinių aukštumų drastiškai ėmė kristi, supirkėjai nebepasirašo supirkimo sutarčių ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, neramina ir nežinia dėl nuo 2015 m. Europos Sąjungoje atšaukiamos pieno kvotų sistemos. Todėl renginio organizatoriai pakvietė specialistus pristatyti situaciją šalies ir viso pasaulio pieno rinkose.

Pagrindinį pranešimą apie situaciją ir tendencijas pasaulinėje pieno rinkoje pristatė Dr. Torsten Hemme (Vokietija), Tarptautinio ūkių palyginimo tinklo IFCN generalinis direktorius. Padėtį Lietuvoje apžvelgė Deiva Mikelionytė (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) ir Daiva Beinorienė (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras).

Pieno gamintojus sudomino UAB „Orion Securities“ verslo klientų padalinio vadovo Aurelijaus Rimkaus pranešimas „Kaip parduodami pieno ūkiai“.

Žadėjo paramą

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto departamento direktorius Rimantas Krasuckis, pasidžiaugęs iniciatyva pagerbti pažangiausius, geriausius, didžiausius, daugiausiai pasiekusius pieno gamintojus, sakė:

– Pieno sektorius visoje Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamyboje sudaro penktadalį. Ypač eksporto srityje sukuria didelę vertę. Keičiasi pieno ūkiai – atsiranda naujos technologijos, gerėja bandos, karvių šėrimo racionai, dėl to gerėja ir primilžiai. Nors kai kas teigia, kad pastaraisiais metais Lietuvoje pieno sektorius traukiasi, mažėja, tačiau čia susirinkusieji žinome, kad būtent pieno sektorius yra daugelio žemdirbių pragyvenimo šaltinis.

Pasak R. Krasuckio, ES keičiantis žemės ūkio politikai, sėkmingai vystytis galės tik racionaliausiai besitvarkantys pieno ūkiai.

– Žemės ūkio ministerija, suprasdama pieno sektoriaus svarbą, tiesia pagalbos ranką pieno gamintojams sunkesniu jiems metu, – kalbėjo ministerijos atstovas. – Tas sunkesnis metas jau ateina, nes pasaulinės pieno produktų kainos pradėjo kristi. Nors visos agentūros prognozuoja, kad pieno produktų poreikis augs, dėl to, kad pasaulyje vartotojų, galinčių įpirkti kokybiškus produktus daugėja. Tačiau svyravimai sinusoidės principu – tai pakyla, tai nusileidžia – visada buvo ir nereikia tikėtis, kad jų nebus.

R. Krasuckis pranešė, kad Žemės ūkio ministerija yra paruošusi keletą pagalbos pieno gamintojams priemonių, nukreipiant veiksmus per investicines ir tiesioginės paramos sistemas.

– Žinoma, tam turėsime gauti Lietuvos Vyriausybės pritarimą, – sakė departamento direktorius. – Bet, per vienokias ar kitokias priemones, pieno ūkiai tikrai bus palaikyti.

Taps tradiciniu

Jau galima teigti, jog „Pienės 2014” – pavyko. Toks renginys pieno gamintojams Lietuvoje suorganizuotas pirmą kartą. „Pienės 2014” nominacijose buvo vertinami šalies ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių pasiekti pieno gamybos rodikliai per 2013 metus.

„Pienės 2014“ organizavo VšĮ Plėtros ir informacijos centro informacinis portalas www.pienoukis.lt su partneriais: Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, VĮ Pieno tyrimai, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos zootechnikų asociacija, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo informacijos centras .

Lėšomis prie renginio organizavimo prisidėjo: UAB „Agroinfo“, UAB ProGenus, UAB „Gameta“, UAB „Orion Security“, UAB „Seduja“, ŽŪK „Lietuviškas ūkis“, AB „Pieno žvaigždės“ ir būsto Palangoje pardavėjas „Malūnų vilos“.

Renginio organizatoriai – informacinis portalas www.pienoukis.lt – planuoja, kad „Pienės“ taps tradiciniu renginiu ir didžiausius pieno gamintojus kitą pavasarį pakvies į „Pienės 2015“.

Pirmojo renginio „Pienės 2014” fotogalerija.