Home » Sudaryta paraiškų žemės ūkio valdoms modernizuoti pirmumo eilė
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Sudaryta paraiškų žemės ūkio valdoms modernizuoti pirmumo eilė

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko šiais metais pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ prioritetinį vertinimą ir sudarė pirmumo eilę.

Dėl paramos modernizuoti savo ūkius ūkininkai galėjo kreiptis nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galėjo pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Investicinei paramai buvo skirta 57 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms 8 mln. Eur. Dėl investicinės paramos pateiktos 632 paraiškas, bendra prašoma suma sudaro beveik 81 mln. Eur. Lengvatinių paskolų paprašė 139 pareiškėjai, bendra prašoma suma siekia daugiau kaip 16 mln. Eur.

Jei prašoma lengvatinės paskolos, projektų atranka nėra vykdoma. Tačiau pareiškėjams, kurių paraiškoms finansuoti nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurių paraiškos nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, lengvatinė paskola negali būti suteikta.

Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Projektų atrankos kriterijai išsamiai aprašyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.

Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 85 balai

Daugiausiai net 85 atrankos balus surinko 11 paraiškų, 81 balą – 2 paraiškos, 80 balų – 96 paraiškos, 77 balus – 4 paraiškos, 76 balus – 9 paraiškos, 75 balus – 54 paraiškos, 74 balus – 3 paraiškos, 73 balus – 5 paraiškos, 72 balus – 21 paraiška, 71 balą – 63 paraiškos, 70 balų – 145 paraiškos, 68 balus – 2 paraiškos. Šioms paraiškoms skirtos paramos sumos užteko. Tuo tarpu 4 paraiškoms, surinkusioms vienodą 67 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Žemiau brūkšnio liko 213 paraiškų, kurioms skirtos paramos neužteko (jos surinko nuo 66 iki 35 atrankos balų).

Jei įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Programos valdymo komitetas. Taigi dėl 4 paraiškų, surinkusių vienodą balų skaičių, finansavimo sprendimą priims ŽŪM.

Netrukus bus pradėtas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.