Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-04-02

Agro rinka, pieno kaina

Žemės ūkio naujienos: 2024-04-02. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną vasario mėnesį

Informuojame, kad 2024 m. vasario mėn. vidutinė natūralaus (4,29 proc. riebumo ir 3,47 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 421,80 Eur už t, t. y. 4,0 proc. mažesnė, palyginus su praėjusiu mėnesiu (2024 m. sausio mėn. – 439,16 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2024 m. vasario mėnesį, palyginus su 2023 m. vasario mėn., padidėjo 14,7 proc. ir buvo 328,36 Eur už t.

2024 m. vasario mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 14,4 proc. didesnė, palyginus su 2023 m. vasario mėn. (2023 m. vasario mėn. – 368,57 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2024 m. vasario mėnesį už natūralų pieną (4,27 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 452,46 Eur už t. Palyginus su 2024 m. sausio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 4,23 proc. (2023 m. vasario mėn. ji buvo 403,31 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2024 m. vasario mėn., palyginus su 2024 m. sausio mėn., sumažėjo 2,4 proc. ir buvo 348,82 Eur/t Eur už t (2023 m. vasario mėn. – 307,4 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://zudc.lt/statistika/ meniu punkte „Pieno rinka“, „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2024 m. vasario mėn.).

2024 m. vasario mėn. buvo supirkta 101,54 tūkst. t pieno, 5,0 proc. daugiau, palyginus su 2023 m. vasario mėn.

Šaltinis: zudc.lt, 2024-03-21

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės gegužės 2 d.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia nukeliama dviem savaitėm vėliau – į gegužės 2 d., rašoma Žemės ūkio ministerijos pranešime žiniasklaidai.  Nurodoma, kad dar nėra gautas Europos Komisijos (EK) formalus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimo patvirtinimas. Pasak pranešimo, strateginio plano keitimas yra neformaliai suderintas su EK, visi keitimai yra integruoti į patvirtintas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo taisykles.

„Strateginio plano keitimai buvo atlikti siekiant palankesnių sąlygų ūkininkams. Vienas jų, susijęs su daugiamečių pievų ir ganyklų referencinio dydžio perskaičiavimu (šiuo keitimu 2018 m. referencinį plotą planuojama sumažinti net 82 tūkst. ha), nukeltas į vėlesnį derinimo etapą, todėl iki šiol nėra gautas teisiškai galiojantis EK pritarimas atnaujintam Strateginiam planui“, – aiškina ministerija.

Nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje galės elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas, kurias patvirtinti bus galima iškart, kai tik bus gautas oficialus EK patvirtinimas.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-04-02

Parama pagal priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai gali kreiptis paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklas. Pagal priemonę „Gyvūnų gerovė“ galima kreiptis paramos pagal 4 veiklas: „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ (pirma veikla), „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ (antra veikla).

* „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ (trečia veikla),
* „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ (ketvirta veikla).

Parama galvijams

Ekologinės sistemos išmokos pagal pirmą ir antrą veiklą yra mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie einamaisiais metais pateikia NMA paraišką gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir jose nurodo, jog prašo skirti ekologinės sistemos išmokas pagal pasirinktą veiklą. Svarbu paraiškose nurodyti galvijų bandos, kurioje nurodyta veikla bus taikoma, numerį ir įsipareigotą ganyti ganykloje / išleisti ganytis į atvirą erdvę sutartinių gyvulių (SG) skaičių.

Pareiškėjai pagal pirmą veiklą įsipareigoja pieninių veislių galvijus ganyti ganykloje nepertraukiamai ne trumpiau kaip 140 dienų einamaisiais metais, o pagal antrą veiklą įsipareigoja išleisti ganytis galvijus į atvirą erdvę, diendaržius ar ganyklas ne mažiau kaip 120 dienų arba pienines užtrūkusias karves – 60 dienų per einamuosius metus pasirinktu nepertraukiamu laikotarpiu iki gruodžio 31 d.

Taip pat pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal pirmą veiklą, ne vėliau kaip per 7 dienas turi suvesti duomenis į Ūkinių gyvūnų registrą (ŪGR) apie galvijų bandos, kuriai įsipareigojama taikyti aukštesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, išgynimo į ganyklą pradžią. Apie galvijų pargynimą iš ganyklos būtina suvesti duomenis į ŪGR ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Nustačius, kad pareiškėjas pavėluotai suvedė duomenis į ŪGR apie išgynimą, ekologinės sistemos išmokų dydis yra mažinamas 1 proc., o nustačius, jog pavėluotai suvesti duomenys apie pargynimą, išmokos mažinamos 2 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad ekologinės sistemos išmokos pagal pirmą ir antrą veiklas skiriamos tik tuo atveju, jei susumavus ekologinės sistemos išmokas už SG, kuriems taikomi aukštesni gyvūnų gerovės reikalavimai pagal veiklas, išmokų suma viršija 100 Eur.

Parama naminiams paukščiams ir kiaulėms

Pagal trečią ir ketvirtą veiklas ekologinės sistemos išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo centre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. pateikia NMA paraišką, kurioje nurodo:

* naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) pulko ar kiaulių bandos numerį;

* tvartų unikalius numerius, kuriuose laikomi paukščiai ir kiaulės, už kuriuos prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas, bei kiaulėms – bendrą gardų plotą m2;

* vidutinį skaičių SG, už kuriuos prašo skirti ekologinės sistemos išmokas ir kurių vidutinį skaičių įsipareigoja išlaikyti nuo einamųjų metų gegužės 16 d. iki kitų metų gegužės 15 d.

Ekologinės sistemos išmokos dydžiai apskaičiuojami pagal vidutinius metinius SG dydžio vienetus, kurie nustatomi taip: broileris lygus 0,007 SG, kalakutas – 0,03 SG, višta dedeklė – 0,014 SG, penima kiaulė – 0,3 SG.

Svarbu! Ekologinės sistemos išmoka neskiriama, jei, susumavus SG ekologinės sistemos išmokų dydžius pagal pareiškėjo pasirinktą veiklos sritį, paramos suma nesiekia 100 Eur sumos.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-04-02

Kitą savaitę pradedama mokėti parama už nearimines tausojamosios žemdirbystės technologijas

Nacionalinė mokėjimo agentūra kitą savaitę pradeda mokėti išmokas pagal klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“. Pareiškėjams per ateinančią savaitę bus išmokėta 45,6 mln. Eur paramos. Išmokos dydis už kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ yra 48,60 Eur už ha.

Primename, kad parama yra mokama už 2023 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie atitinka ekologinės sistemos reikalavimus.

Vėliau mokėjimai bus tęsiami. NMA dės visas pastangas, kad likusius paramos gavėjus išmokos pasiektų iki balandžio 30 d.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-29

Pakeistas ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašas. Pakeitimai inicijuoti dėl pasikeitusių kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje. Vyriausybei priėmus sprendimą pakeisti kompetentingą instituciją ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, atliktas techninis aprašo pakeitimas, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pakeičiant Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Ministro įsakymu patikslinti ir ūkinių gyvūnų kilmės duomenų papildymo procesai. Nustatyta, kad trūkstamus galvijų, avių ir ožkų kilmės duomenis galima papildyti iš zootechninių dokumentų (kilmės pažymėjimų) ir DNR protokolų duomenų.

Tvarkos apraše taip pat numatoma galimybė valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centras pakeisti galvijų veislės pavadinimą, jeigu po skirtingų krypčių kryžminimo apskaičiuojama, kad nėra mėsinių veislių kraujo dalių.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-29

Ankstesnės žemės ūkio naujienos