Home » Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.)
Agro rinka

Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.)

2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES* valstybėse didėjo žalio pieno supirkimas ir kai kurių pieno gaminių gamyba. Šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES* valstybės supirko 99 310,3 tūkst. t žalio pieno – 1,8 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 913,9 tūkst. t žalio pieno – 0,2 proc. mažiau nei prieš metus.

Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., ES* valstybėse labiausiai išaugo grietinėlės miltelių, nenugriebto pieno miltelių ir iš dalies nugriebto pieno miltelių gamyba – 4,5 proc. (iki 453,2 tūkst. t). Iš ES* valstybių minėtų miltelių gamyba buvo didžiausia Olandijoje, kurioje buvo pagaminta 125,3 tūkst. t.

Šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES* geriamojo pieno gamyba sudarė 15 315,9 tūkst. t ir buvo 3,4 proc. didesnė nei 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Vokietija analizuojamu laikotarpiu geriamojo pieno pagamino daugiausia – iš viso 3 032,9 tūkst. t. Lietuva minėtu laikotarpiu pagamino 57,7 tūkst. t geriamojo pieno – 1,0 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių** (toliau – sviesto) gamyba padidėjo 2,1 proc. (iki 1 461,1 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu tarp ES* valstybių Vokietija, Prancūzija ir Lenkija pagamino didžiausius kiekius sviesto, atitinkamai 341,0 tūkst. t, 288,4 tūkst. t ir 161,9 tūkst. t. Lietuva analizuojamu laikotarpiu pagamino 10,9 tūkst. t sviesto – 21,6 proc. daugiau nei 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. EK prognozuoja, kad sviesto gamyba 2020 m. bus 2,5 proc. didesnė nei 2019 m., o 2021 m. turėtų dar padidėti 1,0 proc.

Nagrinėjamu laikotarpiu nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) gamyba ES* valstybėse padidėjo 1,8 proc. (iki 981,6 tūkst. t). Iš ES* valstybių daugiausia LPM pagamino Prancūzija ir Vokietija, atitinkamai 290,8 tūkst. t ir 283,0 tūkst. t. EK prognozuoja, kad LPM gamyba 2020 m. turėtų būti 5,0 proc. didesnė nei 2019 m., o 2021 m. – 3,0 proc. didesnė nei 2020 m. Lietuva nagrinėjamu laikotarpiu LPM gamybą sumažino 11,4 proc. (iki 13,8 tūkst. t).

Šių metų sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ES* valstybėse sūrių gamyba padidėjo 1,7 proc. (iki 6 065,1 tūkst. t). Vokietijoje ir Prancūzijoje buvo pagaminti didžiausi kiekiai sūrių, atitinkamai 1 657,9 tūkst. t ir 1 123,1 tūkst. t. Lietuvoje sūrių gamyba padidėjo 3,9 proc. (iki 67,2 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2020 m. ES* sūrių gamyba dar bus 0,7 proc. didesnė nei 2019 m., o 2021 m. turėtų didėti apie 0,5 proc.

* Neįtraukiami Jungtinės Karalystės duomenys.

** Pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Leidinio „Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras