Agro rinka

Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. sausio-rugsėjo mėn.)

2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje žalio pieno importas šiek tiek padidėjo, o eksportas – ženkliai sumažėjo. Šių metų sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės (toliau – pieno supirkėjai) iš kitų ES valstybių pieno supirkėjų įsivežė 6,1 proc. daugiau žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – žalio pieno) nei 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Apie 71 proc. minėto pieno buvo supirkta iš Latvijos.

Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., iš Latvijos pieno supirkėjų supirkimo kiekis padidėjo 7,9 proc. (iki 253,19 tūkst. t), vidutinė žalio pieno supirkimo kaina (be PVM) sumažėjo 3,1 proc. (iki 299,20 EUR/t), o iš Estijos pieno supirkėjų žalio pieno supirkimo kiekis bei vidutinė minėto pieno supirkimo kaina sumažėjo atitinkamai 2,4 proc. (iki 97,37 tūkst. t) ir 4,7 proc. (iki 307,17 EUR/t (be PVM).

Šių metų sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., Lietuvos pieno supirkėjai ženkliai daugiau įsivežė žalio pieno iš Lenkijos. Tam įtakos turėjo ES pieno rinkoje kartu su pandemija sutapęs sezoniškumas, kai žalio pieno pasiūla didėjo, o žaliavos kainos stipriai mažėjo. Didžiausias žalio pieno importo kiekis iš Lenkijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių buvo šių metų balandžio mėn. (siekė 3,83 tūkst. t, vidutinė supirkimo kaina – 284,71 EUR/t (be PVM), o jau vėlesniais mėnesiais importo kiekiai mažėjo ir rugpjūčio–rugsėjo mėn. iš minėtos šalies žalio pieno visai nebuvo importuota. 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos pieno supirkėjai iš Lenkijos importavo 4,59 tūkst. t žalio pieno vidutiniškai po 286,36 EUR/t (be PVM).

2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes išvežė 40,1 proc. mažiau žalio pieno nei 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Apie 88 proc. (iš viso 26,20 tūkst. t) lietuviško žalio pieno buvo parduota į Lenkiją ir tai – 13,4 proc. mažiau nei 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., o pardavimo kaina padidėjo vos 0,3 proc. (iki 315,77 EUR/t (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai į Latviją pardavė 3,66 tūkst. t žalio pieno – net 81,3 proc. mažiau nei 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., o vidutinė minėto pieno pardavimo kaina sumažėjo 5,6 proc. (iki 293,02 EUR/t (be PVM).

2020 m. rugsėjo mėn. pasaulinėje rinkoje padidėjo kai kurių pieno gaminių kainos. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, pieno gaminių kainų indeksas 2020 m. rugsėjo mėn. siekė 102,2 punktus. Palyginti su rugpjūčio mėn., minėtas indeksas beveik nepasikeitė, tačiau buvo 2,61 proc. didesnis nei 2019 m. rugsėjo mėn. Į indekso skaičiavimą įtrauktų sviesto, sūrių ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) kainų padidėjimą šių metų rugsėjo mėn. kompensavo nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) kainos sumažėjimas, todėl pieno gaminių kainų indeksas buvo beveik stabilus.

Sviesto kainų didėjimui įtakos turėjo išaugusi pasaulinė sviesto paklausa ir sumažėjusi sviesto gamyba Europoje. LPM ir sūrių kainų didėjimą galimai lėmė sumažėjusi gamyba Europoje, o NPM kainų kritimas buvo susijęs su sumažėjusiu Vidurinių Rytų NPM importu.

Europos Komisijos duomenimis, šių metų rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo ES vidutinės kai kurių pieno gaminių pardavimo kainos: sviesto – 1,83 proc. (iki 3,47 EUR/kg), LPM – 2,38 proc. (iki 2,15 EUR/kg), Gouda sūrių – 1,29 proc. (iki 3,16 EUR/kg). Nagrinėjamu laikotarpiu 0,84 proc. (iki 2,73 EUR/kg) sumažėjo vidutinė NPM kaina, o vidutinė išrūgų miltelių kaina išliko nepakitusi ir siekė 0,72 EUR/kg.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras