Home » Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. I ketv. Lietuvoje)
Agro rinka

Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. I ketv. Lietuvoje)

Agro rinka, pieno kaina

2020 m. I ketvirtį Lietuvoje padidėjo žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis ir kaina. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų I ketvirtį Lietuvos pieno supirkėjai iš šalies pieno gamintojų supirko* 300,22 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – pieno) – 1,41 proc. daugiau nei 2019 m. I ketvirtį, o vidutinė minėto pieno supirkimo iš šalies gamintojų kaina padidėjo 1,37 proc. (iki 310,08 EUR/t (be PVM).

Minėtu laikotarpiu pieno supirkimas iš ūkininkų ir šeimos ūkių padidėjo 0,75 proc. (iki 195,94 tūkst. t), o vidutinė supirkimo kana – 2,68 proc. (iki 292,49 EUR/t (be PVM), kai iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkimo kiekis padidėjo 2,68 proc. (iki 104,28 tūkst. t), o vidutinė supirkimo kaina sumažėjo 0,88 proc. (iki 343,12 EUR/t (be PVM). ŽŪM duomenimis, 2020 m. I ketvirtį stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės stambiems šalies pieno gamintojams už pieną vidutiniškai mokėjo po 341,81 EUR/t – 0,30 proc. mažiau nei 2019 m. I ketvirtį.

Šių metų I ketvirtį Lietuvoje apie 1,41 proc. padidėjo pieno supirkimas iš kitų ES valstybių pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių. Didžioji dalis (apie 70,8 proc.) šio pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 76,53 tūkst. t). 2020 m. analizuojamą laikotarpį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, vidutinė pieno supirkimo kaina iš Latvijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių padidėjo 2,95 proc. (iki 328,75 EUR/t (be PVM), o supirkimo kiekis buvo 5,50 proc. didesnis.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 31,44 tūkst. t pieno – 7,13 proc. mažiau nei 2019 m. I ketvirtį, o vidutinė pieno supirkimo kaina sumažėjo 1,79 proc. (iki 325,15 EUR/t (be PVM).

2020 m. I ketvirtį Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė apie 52,14 proc. mažiau pieno nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu į Lenkiją buvo parduota 5,23 tūkst. t pieno – 48,33 proc. mažiau nei 2019 m. I ketvirtį, o vidutinė pardavimo kaina padidėjo 8,90 proc. (iki 357,04 EUR/t (be PVM).

Pagal preliminarius EK duomenis, 2020 m. I ketvirtį ES valstybėse žalio pieno supirkimo kainos, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, svyravo įvairiai: labiausiai sumažėjo Italijoje (-3,17 proc.), Austrijoje (-2,48 proc.) ir Švedijoje (-1,96 proc.), o labiausiai padidėjo Maltoje (+4,03 proc.), Rumunijoje (+3,91 proc.), Bulgarijoje (+3,55 proc.).

2020 m. I ketvirtį Lietuvoje žalio pieno supirkimo kaina buvo apie 11,65 proc. mažesnė už ES vidutinę kainą, o savo dydžiu pralenkė tik Latvijos ir Portugalijos žalio pieno supirkimo kainas.

* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

„Agrorinkos” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro