Home » Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. I ketvirtis ES)
Agro rinka

Agro rinkos apžvalga (pieno rinka 2020 m. I ketvirtis ES)

2020 m. I ketvirtį ES valstybėse padidėjo žalio pieno supirkimas ir kai kurių pieno gaminių gamyba. Šių metų I ketvirtį ES valstybėse buvo supirkta 36,1 mln. t žalio pieno, t. y. 2,8 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai žalio pieno supirkimas padidėjo Kipre (+9,5 proc., iki 65,1 tūkst. t), o sumažėjo Kroatijoje (-2,8 proc., iki 110,2 tūkst. t). Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 302,7 tūkst. t žalio pieno – 1,4 proc. daugiau nei 2019 m. I ketvirtį.

COVID-19 pandemija gali apsunkinti pieno supirkimo logistiką, pašarų tiekimą, o kai kurios pieninės dėl sumažėjusios pieno gaminių realizacijos gali skatinti pieno gamintojus mažinti pieno tiekimą. EK prognozuoja, kad, nepaisant šių iššūkių ir esant palankioms oro sąlygoms, 2020 m. ES žalio pieno supirkimas turėtų būti apie 0,4 proc. didesnis nei 2019 m.

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybėse sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių* (toliau – sviesto) gamyba sudarė 537,9 tūkst. t, t. y. buvo 3,2 proc. didesnė nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia sviesto buvo pagaminta Vokietijoje ir Prancūzijoje, atitinkamai 134,3  tūkst. t ir 123,4 tūkst. t. Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje sviesto gamyba padidėjo 34,9 proc. (iki 4,6 tūkst. t).

EK prognozuoja, kad 2020 m. sviesto gamyba turėtų padidėti apie 1,2 proc. JAV sukauptos nemažos sviesto atsargos ir sumažėjusi paklausa kitose rinkose, tikėtina, kad neigiamai paveiks ES sviesto eksportą, kuris gali sumažėti net 10 proc. Nors ES vidaus rinkoje sviesto vartojimas gali padidėti, tačiau nepakankamai, kad kompensuotų sviesto eksporto sumažėjimą, o tai padidintų sviesto atsargas sandėliuose.

2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, ES valstybėse nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) gamyba padidėjo 0,4 proc. (iki 375,1 tūkst. t). Tarp ES valstybių LPM gamyba buvo didžiausia Prancūzijoje ir Vokietijoje, kuriose buvo pagaminta atitinkamai 118,7 tūkst. t ir 104,6 tūkst. t LPM. Lietuvoje LPM gamyba siekė 4,3 tūkst. t ir buvo 19,0 proc. mažesnė nei 2019 m. I ketvirtį. EK prognozuoja, kad 2020 m. LPM gamyba turėtų padidėti apie 2,5 proc.

* Pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Leidinio „Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras