Home » Artėja šienavimo darbų pabaiga – svarbu žinoti naujausius reikalavimus
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Artėja šienavimo darbų pabaiga – svarbu žinoti naujausius reikalavimus

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Rugpjūčio 1 d. – pagrindinis šienavimo darbų terminas, kurio turi laikytis dauguma ūkininkų. Gegužės pabaigoje buvo pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės, tad ūkininkai vykdydami šienavimo darbus turėtų atkreipti dėmesį į naujai įsigaliojusius reikalavimus dėl žolės smulkinimo.

Rugpjūčio 1 d. aktuali ūkininkams, siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“. Taip pat nustatyto šienavimo darbų pabaigos termino turi laikytis dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ pareiškėjai – antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę privalu nupjauti ir išvežti. Įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“ įsėtas daugiametes žoles privalu nušienauti iki rugpjūčio 1 d.

Reikalavimai dėl žolės smulkinimo

Deklaruojantys pievas (kodais GPŽ, GPA, DGP) ūkininkai turi jas nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bitės užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi mėnesiu vėliau – rugsėjo 1 d.

Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, SOM, UOM). Iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius arba jų liekanas. Svarbu neužmiršti sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) periodiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueiliuose leidžiama žolę smulkinti ir tolygiai ją paskleisti (mulčiuoti).

Pareiškėjai, kurių laikomų sutartinių gyvulių (SG) vidurkis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. sudaro ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui pievų ar žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje, ganytų plotų neprivalo papildomai šienauti. Nebus laikoma, kad paramos gavėjas nevykdo įsipareigojimų, jei lauke po ganymo bus likusios nenuėstos žolės arba plotai netinkamai nuganyti ar nušienauti. Svarbu tai, kad ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose būtų matomi gyvulių ganymo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė, arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista).

Šiais metais įsigaliojo draudimas smulkinti žolę, jei pareiškėjų laikomų gyvulių vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui. Nepadengti SG plotai (1 SG padengia 3,33 ha) ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. turi būti sutvarkyti, t. y. nupjauta žolė turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Susmulkintą žolę paskleisti lauke draudžiama. Pavyzdžiai, kaip turi būti sutvarkyti (nušienauti) deklaruoti plotai atsižvelgiant į laikomų gyvulių vidurkio santykį su deklaruotu plotu, pateikti NMA straipsnyje.

Tuo tarpu pareiškėjai iš užliejamųjų pievų teritorijų (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijos) laukų žolės ritinius turi išvežti iki spalio 1 d.

Pažymėtina, kad, šiais metais pakeitus tiesioginių išmokų reikalavimus, ekologinių ūkių valdytojų laukams, deklaruojamiems sėklai ir įsėliui (požymiai ESĖ ir ĮS), netaikomi šienavimo reikalavimai.

Šienavimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos, daugiau apie reikalavimus vykdant šienavimo darbus NMA straipsnyje.

Naudinga informacija:

Daugiau apie NMA paramas.