Prieauglio auginimas Straipsniai

Eksperimentas: kaip geriausia auginti veršelius?

igloo holm et lauePaprastai ūkininkai vyresnius veršelius augina grupėmis bendruose veršelių gardeliuose, taip pat grupėmis auginti veršelius galima ir Igloo tipo namukuose. Vokietijoje atliktas tyrimas, norint nustatyti šių dviejų veršelių laikymo būdų privalumus ir trūkumus.

Tyrimas truko 84 dienas, buvo stebima trijų savaičių amžiaus 90 Holšteinų veislės veršelių, sveriančių apie 50 kg. Veršeliai buvo gimę tiriamame ūkyje ir po gimimo kurį laiką augo individualiuose nameliuose, šerti krekenomis iki 3 savaičių.

Stebimi veršeliai padalinti į dvi grupes po 45. Pirmoji grupė – į Igloo tipo namelius po 15, nameliai pastatyti lauke. Antroji grupė augo viduje veršelių gardeliuose po 20. Abi grupės girdytos pieno pakaitalu iš šėrimo automatų. Veršeliai buvo sveriami kas ketvirtą dieną, veterinaras juos apžiūrėdavo kasdien.

Vienareikšmiškai veršeliai auginti Igloo tipo nameliuose parodė geresnius rezultatus.

Pirmosios grupės veršelis po eksperimento svėrė 20,5 kg daugiau, jo dienos priesvoris buvo didesnis 252 g, lyginant su augintas bendruose veršelių gardeliuose (atitinkamai dienos priesvoris 973 ir 721 g per dieną). Igoo tipo nameliuose auginti veršeliai suėdė daugiau koncentruotų pašarų, kukurūzų kruopų ir siloso (atitinkamai 1,79 ir 1,59 kg per dieną), išgėrė mažiau pieno pakaitalų (5,51 ir 6,19 kg per dieną), rečiau ir trumpiau sirgo kvėpavimo ligomis (1,24 ir 3,57 %), mirčių šioje grupėje buvo 2, o kitoje grupėje 8.

Šis ir daugelis kitų tyrimų parodė, kad geriausia veršelius auginti lauke grupiniuose veršelių nameliuose. Ūkiui bus reikalingos pradinės investicijos Igloo tipo namelių  įrengimui, tačiau gaunama nauda nenuginčijama.