Agro rinka

2023 m. pradžios pasaulinė pieno rinka

agro rinka, pieno kaina, žemės ūkio naujienos

2022 m. ES valstybėse sumažėjo sviesto, sūrių, nugriebto ir nenugriebto pieno miltelių (atitinkamai toliau – LPM ir NPM) eksportas į trečiąsias šalis. Europos Komisijos duomenimis, 2022 m. ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 219,83 tūkst. t sviesto – apie 2,3 proc. mažiau nei 2021 m. Jungtinė Karalystė ir JAV praėjusiais metais iš ES valstybių importavo daugiausia sviesto, atitinkamai 58,41 tūkst. t ir 40,37 tūkst. t. Tarp ES valstybių Airija eksportavo daugiausia sviesto (iš viso 81,53 tūkst. t). Lietuva 2022 m. į trečiąsias šalis eksportavo 2,49 tūkst. t sviesto – daugiausia į Saudo Arabiją (iš viso 2,15 tūkst. t).

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 1 341,36 tūkst. t sūrių – 3,16 proc. mažiau nei 2021 m. Daugiausia sūrių buvo eksportuota į Jungtinę Karalystę (iš viso 422,13 tūkst. t) ir JAV (iš viso 129,14 tūkst. t). Tarp ES valstybių Nyderlandai eksportavo daugiausia sūrių (iš viso 203,38 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu į trečiąsias šalis eksportavo 12,55 tūkst. t sūrių, iš kurių daugiausia: 2,58 tūkst. t – į Jungtinę Karalystę ir 1,57 tūkst. t – į Pietų Korėją.

Praėjusiais metais ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 710,83 tūkst. t LPM – 9,80 proc. mažiau nei 2021 m, o NPM eksportas sumažėjo 19,17 proc. (iki 241,21 tūkst. t). Daugiausia LPM buvo eksportuota į Alžyrą (iš viso 112,44 tūkst. t) ir Kiniją (iš viso 83,68 tūkst. t), o NPM – į Omaną (iš viso 50,86 tūkst. t). Tarp ES valstybių Belgija eksportavo daugiausia LPM (iš viso 143,89 tūkst. t), o Nyderlandai – daugiausia NPM (iš viso 81,12 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis eksportavo 15,27 tūkst. t LPM.

2023 m. pradžioje pasaulinėje pieno rinkoje išaugo žalio pieno pasiūla. Šių metų sausio mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, daugiausia žalio pieno supirkimas padidėjo JAV, ES-27 ir Naujojoje Zelandijoje, o Australijos pieno gamintojai pieninėms patiekė mažiau žalio pieno.

Šiaurės pusrutulio svarbiausiose pieno gaminius eksportuojančiose šalyse (JAV, ES-27) 2023 m. sausio mėn., palyginti su 2022 m. sausio mėn., žalio pieno supirkimas ūgtelėjo: JAV – 1,3 proc. (iki 8,76 mln. t), ES-27 – 1,0 proc. (iki 11,82 mln. t). Tiek JAV, tiek ES-27 pieno kiekiai didėja dėl sezoniškumo. Nors kai kuriose prie Viduržemio jūros esančiose ES-27 šalyse narėse žalio pieno supirkimas buvo mažesnis dėl ilgalaikio vandens trūkumo, tačiau daugiausia pieno gaminius eksportuojančiose šalyse narėse, tokiose kaip Vokietija, Nyderlandai, žalio pieno supirkimas dėl padidėjusių supirkimo kainų augo: Vokietijoje – 3,6 proc. (iki 2,77 mln. t), Nyderlanduose – 4,7 proc. (iki 1,21 mln. t).

Šių metų sausio mėn. Australijoje buvo supirkta 695 mln. l žalio pieno – 3,6 proc. mažiau nei praėjusių metų sausį, o Naujojoje Zelandijoje pieno gamintojai į pienines pristatė 1,3 proc. daugiau žalio pieno (iš viso 2,35 mln. t).

Analizuojamu laikotarpiu žalio pieno supirkimas augo ir kitose šalyse: Turkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Meksikoje. Kita vertus, Japonijoje buvo supirkta mažiau žalio pieno, palyginti su 2022 m. sausio mėn.

Leidinio „Agro RINKA“_6 (420) informacija

Daugiau Agro rinkos naujienų.