Home » Pieno supirkimas ir 2023 m. sausio ─ vasario mėn. mokama kaina
Agro rinka Pieno kaina

Pieno supirkimas ir 2023 m. sausio ─ vasario mėn. mokama kaina

Zemes ukio naujienos, pieno ukis, zemes ukis, pieno kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ vasario mėn. iš 12 101 pieno gamintojų supirko 194,89 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ vasario mėn. – 201,58 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ vasario mėn. – 191,62tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. vasario mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 3,42 tūkst. t. Per 2023 m. vasario mėn. buvo supirkta 91,70 tūkst. t pieno arba 11,1 proc. mažiau nei 2023 m. sausio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. vasario mėn., sumažėjo 19,0 proc. ir sudarė 286,34 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. vasario mėnesį, palyginti su 2023 m. sausio mėn., sumažėjo 16,8 proc.

2023 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,33 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. sausio mėn., sumažėjo 16,9 proc. ir siekė 368,57 Eur, o, palyginti su 2022 m. vasario mėn., ji buvo 19,7 proc. didesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. vasario mėnesį už natūralų pieną (4,33 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 403,31 Eur už t. Palyginus su 2023 m. sausio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 15,43 proc. (2022  m. vasario mėn. ji buvo 499,13 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. vasario mėn., palyginti su 2023 m. sausio mėn., sumažėjo 15,39 proc. ir buvo 307,40 Eur/t Eur už t (2022 m. vasario mėn. – 379,46  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 547,80 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. vasario mėn., buvo 122,80 Eur/t arba 28,9 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 373,70 Eur/t, Lenkijoje – 464,00 Eur/t, Estijoje – 500,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. vasario mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 53,0 Eur/t arba 12,4 proc., Lenkijoje kaina padidėjo 57,8 Eur/t arba 14,2 proc., Estijoje kaina padidėjo 97,0 Eur/t arba 24,1 proc.

2023 m. vasario mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ vasario mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 167,42 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 85,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 0,65 tūkst. t arba 0,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 27,47 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ vasario mėn., sumažėjo 6,04 tūkst. t arba 18,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. kovo 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 38,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 34,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 26,2 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2023 m. sausio ─ vasario mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,2 proc., gamintojų skaičius – 9,6 proc., pieno pardavimas – 3,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ vasario mėn. sumažėjo 23,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 15,3 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,6 proc. – nuo 171,78  tūkst. t (2022 m. sausio ─ vasario  mėn.) iki 170,71 tūkst. t (2023 m. sausio ─ vasario mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 223,32 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,7 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,10 tūkst. gamintojų, kurie laiko 203,28 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2023 m. sausio ─ vasario mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.212 000,191 328
Alytaus r. sav.6093 925,484 812
Anykščių r. sav.1992 795,863 225
Birštono sav.1338,86115
Biržų r. sav.3864 545,525 178
Druskininkų sav.2755,21128
Elektrėnų sav.4093,65206
Ignalinos r. sav.39747,37957
Jonavos r. sav.322 542,762 097
Joniškio r. sav.384 228,583 781
Jurbarko r. sav.4893 422,835 084
Kaišiadorių r. sav.87394,79807
Kalvarijos sav.2063 470,453 330
Kauno m. sav.715 719,854 263
Kazlų Rūdos sav.751 831,041 712
Kelmės r. sav.8415 391,357 646
Klaipėdos m. sav.1173 009,993 031
Kretingos r. sav.1162 010,471 980
Kupiškio r. sav.2692 617,083 139
Kėdainių r. sav.1087 326,435 915
Lazdijų r. sav.4763 207,853 510
Marijampolės r.1986 625,065 293
Mažeikių r. sav.1882 539,543 145
Molėtų r. sav.168853,761 359
Pagėgių sav.2825 980,546 642
Pakruojo r. sav.2911 574,308 520
Panevėžio m. sav.1158 609,287 265
Pasvalio r. sav.1829 753,177 598
Plungės r. sav.3025 871,266 172
Prienų r. sav.2922 406,543 238
Radviliškio r. sav.2146 050,006 175
Raseinių r. sav.5774 495,796 415
Rietavo sav.1592 214,382 386
Rokiškio r. sav.1662 112,142 630
Skuodo r. sav.4377 655,127 916
Tauragės r. sav.5536 014,957 238
Telšių r. sav.5197 465,328 803
Trakų r. sav.39160,30271
Ukmergės r. sav.1621 495,032 046
Utenos r. sav.1542 501,802 816
Varėnos r. sav.65201,95401
Vilkaviškio r. sav.5762 705,914 273
Vilniaus m. sav.21354,20328
Zarasų r. sav.101511,89780
Šakių r. sav.30614 584,4310 574
Šalčininkų r. sav.94529,70636
Šiaulių m. sav.955 197,154 366
Šilalės r. sav.1 10710 194,3213 477
Šilutės r. sav.6475 899,279 115
Širvintų r. sav.78229,73405
Švenčionių r. sav.16729,70751
Iš viso12 101194 892,10203 278

VĮ Žemės ūkio duomenų centro informacija

Daugiau Agro rinkos naujienų