Home » Išmokėtos kompensacijos pagal 2 priemones
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Išmokėtos kompensacijos pagal 2 priemones

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) dar nepasibaigus mėnesiui nuo mokėjimų pradžios 97 proc. pareiškėjų išmokėjo kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ ir 89 proc. pareiškėjų pagal veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“. NMA 2020 m. pareiškėjams pradėjo mokėti paramą pirmosiomis kovo dienomis, kai buvo atliktos patikros dėl kovo 1 d. įsipareigojimų laikymosi.  

Praėjusiais metais pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ buvo pateikta 2 440 paraiškų, deklaruotas plotas siekia 34 111 ha. Iki kovo 29 d. kompensacinės išmokos jau pasiekė beveik 97 proc. šių pareiškėjų, į jų sąskaitas NMA pervedė beveik 3,2 mln. Eur kompensacinių išmokų.   Tuo tarpu pagal veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ 2020 m. paraiškas pateikė 764 pareiškėjai, deklaruotas šlapynių plotas siekia 7 646 ha.

Iki kovo 29 d. NMA 89 proc. pareiškėjų jau išmokėjo 873 tūkst. Eur paramos.   Kovo 1 d. terminas aktualus dalyvaujantiems abiejose minėtose KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose. Pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, nupjovus javus, laukai turi  būti neaparti iki kovo 1 d., o pagal veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ iki kovo 1 d. turi būti pašalinta nušienauta žolė bei nuganytos arba nušienautos žolės likučiai.

Tad tik atlikusi patikras ir patikrinusi, ar laikomasi įsipareigojimų, NMA gali pradėti mokėti pareiškėjams kompensacines išmokas.   Pareiškėjai sužinoti apie numatytus paramos lėšų išmokėjimo terminus ar jau išmokėtą paramą gali prisijungę prie NMA informacinio portalo ir aktyvavę 2020 m. pateiktos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą.  

2020 m. pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ iš viso pateiktos 6 825 paraiškos, deklaruotas plotas siekia daugiau kaip 109 093 ha. NMA dalyvaujantiems priemonės veiklose iš viso jau išmokėjo per 10,3 mln. Eur.

Daugiau apie NMA paramas.