Home » Naujienų apžvalga: 2020-10-12
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-10-12

Little Farm

Covid-19 paveikti ūkiai gali pretenduoti į laikiną paramą: numatyta paskirstyti daugiau nei 33 mln. eurų. Pavasarį Lietuvą užklupusi koronaviruso pandemija smogė ir ūkininkams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Būtent jų atstovai kviečiami teikti paraiškas ir pretenduoti gauti laikiną paramą tiems ūkiams ir įmonėms, kurias ypač paveikė Covid-19. Tai – nauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė. Kaip skelbia Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) paramos paraiškų 2020 m. priėmimo grafikas buvo papildytas nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškų priėmimas pagal šią naują priemonę organizuojamas nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d. Plačiau

Įveikus įtarumą verta kartu įsigyti įrangos ar technikos – ir pigiau, ir racionaliau. Įranga – brangi, o jeigu ji retai tenaudojama, gali nė neatsipirkti. Štai todėl smulkieji ūkiai, mažieji miško valdytojai ar labai mažos įmonės kviečiamos jungtis – gauti paramos ir, kartu įsigijus, dalintis įrenginiais, technologiniais įrengimais, kompiuterine technika ar ūkio paskirties pastatais. Aukštaitijoje besidarbuojantis miškininkas Raimundas Nagelė neabejoja – atsiradusi galimybė smulkiesiems miškininkams – tiems, kurie turi ne daugiau kaip 20 hektarų miško valdos – susijungti ir kartu įsigyti tam tikros miško technikos yra geras sumanymas. Plačiau

Žaliosios“ ambicijos primena Chruščiovo laikus. Seimo Kaimo reikalų komitetas pateikė išvadas dėl Europos žaliojo kurso strategijų – tvarios maisto sistemos „Nuo lauko iki stalo“ ir biologinės įvairovės išsaugojimo, kurių įgyvendinimas guls ant žemdirbių pečių. Parlamentarų išvados gana abstrakčios, nors strategijose numatyta nemažai konkrečiais skaičiais įvardytų labai ambicingų tikslų. Jie augina žemdirbių nerimą, nes gresiančių naujų įpareigojimų finansavimas kol kas labai miglotas. Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos (EK) pasiūlytų strategijų, kurios sudaro Europos žaliojo kurso pagrindą, ruošiamasi pristatyti spalio antroje pusėje, kai vyks ES valstybių žemės ūkio ir aplinkos ministrų posėdžiai. Plačiau

Viena didžiausių grūdų eksportuotojų pritarė genetiškai modifikuotų kviečių auginimui. Argentina tapo pirmąja pasaulio valstybe, pritarusia genetiškai modifikuotų kviečių auginimui ir vartojimui, rodo ketvirtadienį Buenos Airėse paskelbtas šalies mokslininkų komisijos pranešimas.Komisijos pareiškime sakoma, kad ji aprobavo sausrai atsparius genetiškai modifikuotus kviečius. Argentina yra ketvirta šalis pasaulyje pagal kviečių eksporto apimtį. „Tai pirmas pasaulyje pakantumą sausrai nulemiančios kviečių genetinės transformacijos patvirtinimas“, – sakoma Nacionalinės mokslo ir technologijų komisijos (CONICET) pareiškime. Plačiau

Vilkai papjovė 35 ūkininko avis. Vilkai per dvi naktis išskerdė 35 to paties Niūronių kaimo ūkininko avis. Vieną rytą rasta 17, kitą – 18 papjautų avių. Šiemet vilkai jau sudraskė 140 Anykščių rajono ūkininkų avių, 2 ožkas ir vieną veršį. Iš viso fiksuoti 33 vilkų išpuoliai. Kiek anksčiau Delfi rašė, kad pagal mokslininkų pateiktą ataskaitą Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 54 vilkų šeimos. Plačiau

Įvertino ekologinio tinklo „Natura 2000“ naudą. Europos Sąjungos saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ nauda Lietuvai kasmet sukuria apie 105 mln. eurų grynosios naudos, teigiama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) užsakymu atliktoje studijoje. „Studijos rezultatai parodė, kad „Natura 2000“ saugomų teritorijų ekologinio tinklo teikiama nauda visuomenei daugiau nei dvigubai viršija tiesiogines sąnaudas, kurias sudaro žemės savininkų prarandamos pajamos dėl galiojančių veiklos apribojimų ir išlaidos paties tinklo priežiūrai bei monitoringui“, – pranešime cituojamas VSTT vadovas Albertas Stanislovaitis. Plačiau

Kaip vystosi skirtingai sėti žieminiai rapsai. Šį rudenį žieminiai rapsai vystosi labai nevienodai. Tai lemia lauko ir dirvožemio būklė, sėjos laikas, taikomos auginimo technologijos. Kaip žiemoti pasirengę rapsai, sėti tradiciniu ir minimalaus žemės dirbimo (tiesioginės sėjos) būdu, kada verta naudoti insekticidus ir augimo reguliatorius? Konsultuoja ir rajono žieminių kviečių pasėlių situaciją apžvelgia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Panevėžio r. biuro konsultantas Tadas Lebedis. Plačiau

Technikos patikra padeda išvengti prastovų darbymečiu. Lietuvių liaudies patarlė „ruošti roges vasarą, o ratus – žiemą“ labai tinka ir žemės ūkio technikos priežiūrai. Jei nori ramiai ir be rūpesčių dirbti sezono metu, žemės ūkio mašinų technine būkle verta susirūpinti dar prieš prasidedant darbymečiui. Ypač didelę pagalbą ir naudą ūkininkams suteikia įvairios gedimų prevencijos programos, į kurias tikrai verta atkreipti dėmesį. Plačiau

Netrukus bus pradėti mokėti avansai už deklaruotus plotus. Jau nuo spalio 16 d. pradedami mokėti tiesioginių išmokų ir kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones avansai už 2020 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Planuojama, kad avansai – 365 mln. eurų – pasieks pareiškėjus iki lapkričio 30 d. Likusi išmokų dalis į pareiškėjų sąskaitas bus pervedama nuo gruodžio 1 d. Iš viso 2020 m. tiesioginėms išmokoms skirta 517 mln. eurų (2019 m. – 483 mln. eurų). Plačiau

Aktualūs pareiškėjų įsipareigojimai spalį. Pateikusieji paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose ūkininkai kviečiami neužmiršti spalio mėnesio įsipareigojimų, o apie įsipareigojimų įvykdymą pranešti mobiliąja programėle „NMA agro“. Ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias KPP priemones, privalo laikytis ne tik tiesioginių išmokų ar KPP priemonės, kurios veikloje jie dalyvauja, taisyklėse nustatytų, bet ir kompleksinės paramos reikalavimų. Pastarieji apima žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus bei žemės ūkio valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus. Plačiau