Home » Naujienų apžvalga: 2021-02-03
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2021-02-03

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Smulkiųjų pieno ūkių laukia dar vienas iššūkis. Rengiami Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai turėtų didelę įtaką smulkiems ūkiams. Lietuvos pieno gamintojų asociacija mano, kad griežtinti taisykles dabar ne pats geriausias laikas. Naujose Pieno supirkimo taisyklėse rengiami pakeitimai dėl pieno kokybės sudėties ir vertinimo sistemos bei pieno mėginių paėmimo, šiuo metu dėl jų vyksta diskusijos. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdyje kalbėta apie daugiausia ginčų keliantį Taisyklių punktą, kad į pieno supirkimo punktą bus galima pristatyti tik atšaldytą pieną (pagal šiuo metu galiojančia tvarką pamelžtas pienas į pieno supirkimo punktą turi būti pristatytas per 2 val.). Tai palies visus smulkiausius ūkininkus, kurie neturi pieno šaldytuvų. O pieno melžimo įrangą ir šaldytuvus Lietuvoje turi tik apie 40 proc. pieno gamintojų. Plačiau

Navickas – šiemet pokyčių paramos schemose nebus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas nuotoliniame susitikime su Lietuvos grūdų augintojų asociacijos atstovais trumpai pristatė artimiausius darbus ir pagrindinius siekius. Kalbėdamas apie planuojamus darbus ministras K. Navickas akcentavo Žaliojo kurso įgyvendinimą. Rezultatą, anot jo, planuojama pasiekti dviem keliais – išnaudojant nepanaudotus klimato kaitos pajėgumus ir skatinant Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimą (ŽŪVAS), rašoma pranešime. „Valstybė turi tiek apleistų durpynų, tiek žemės ūkio paskirties žemės – jei išnaudotume durpynus ar pievas paverstume miškais, gautume pakankamai didelį efektą. Mūsų skaičiavimais, turėtų sumažėti pagrindinės įtampos dėl Nacionalinėje klimato kaitos valdymo politikos strategijoje numatyto tikslo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą žemės ūkio sektoriuje mažiausiai 9 proc.“, – kalbėjo ministras. Plačiau

Nukentėjusiems nuo korovaniruso pandemijos – papildomai 45 mln. eurų lengvatinėms paskoloms. Žemės ūkio ir žuvininkystės srityse veikiantys ūkio subjektai, dėl COVID-19 protrūkio susidūrę su apyvartinio kapitalo trūkumu, vėl gali gauti finansavimą lengvatinėms paskoloms ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą. Jiems valstybė papildomai skyrė 44 mln. 818 tūkst. eurų – šios lėšos jau pradedamos skolinti. Praėjusiais metais pagal Nacionalinės plėtros įstaigos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) administruojamą skatinamąją finansinę priemonę lengvatinių paskolų už 88,5 mln. eurų suteikta beveik 700 nuo COVID-19 nukentėjusių ūkio subjektų. Žemės ūkio ministerija inicijavo, kad paskolų priemonei įgyvendinti papildomai būtų skirta dar beveik 45 mln. eurų mln. Eur, rašoma pranešime. Plačiau

Grūdų augintojai ragina valdžią spartinti žingsnius. Antradienį vykusiame virtualiame Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) narių ir žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko susitikime aptarti augalininkystės ūkiams aktualūs klausimai. Vienas pagrindinių – kaip būtų galima paspartinti pasirengimą įgyvendinti naujojo BŽŪP laikotarpio programą ir lengviau pereiti prie ES žaliojo kurso. Pastarosiomis savaitėmis žemės ūkio ministras susitinka su įvairioms žemės ūkio sritims atstovaujančių organizacijų atstovais. Kiekviena asociacija stengiasi išsakyti ministrui savo poziciją dėl ateities, dėl naujosios Vyriausybės programos įgyvendinimo bei ES Žaliojo kurso nuostatų. Plačiau

Paramą maistu gavusieji pernai, sulauks jos ir šiemet. Rajono savivaldybė informuoja, kad dėl karantino asmenims, gavusiems paramą maisto produktais pernai, ši parama 2021 metams pratęsta automatiškai, be naujų prašymų. Prašymai paramai maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo įprastai galiojo vienus metus. Tačiau pernai gruodį buvo sudaryta galimybė pratęsti 2020 m. galiojusių prašymų terminą iki 2021-ųjų pabaigos. Nauji klientai prašymus gauti paramą gali teikti pagal gyvenamą vietovę – gyvenantys kaimiškose teritorijose kreipiasi į savo seniūnijų socialinius darbuotojus, o mieste – į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro specialistą. Duomenys, reikalingi prašymams, teikiami telefonu arba elektroniniu paštu. Teisę gauti šią paramą turi nepasiturintys gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (šiuo metu – 192 Eur). Plačiau

Per metus atlikta daugiau nei 12 000 žemės naudojimo patikrinimų. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama vieną svarbiausių savo funkcijų, – žemės naudojimo valstybinę kontrolę, – 2020 metais visoje Lietuvoje atliko 12064 žemės naudojimo patikrinimus. Informacija apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus pirmą kartą pateikiama išsamioje interaktyvioje ataskaitoje. „Tikimės, kad ši iliustruotoji ataskaita padės žmonėms patiems patogiai pasitikrinti, ar jie nedaro pažeidimų, arba pažeidimus nedelsiant pašalinti. Jau ne kartą esame skelbę, kad nuolat stipriname žemės naudojimo valstybinę kontrolę, vis dėlto dar matome, kad žmonės dažnai linkę sumenkinti savo nusižengimus, – neva jeigu žemė yra valstybės, tai nieko tokio, jeigu aš joje pasavivaliausiu. Stengiamės žmonėms išaiškinti, kad toks požiūris NŽT nepriimtinas ir jis nebus toleruojamas“, – sako NŽT direktorius Laimonas Čiakas. Plačiau