NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama – investicijoms į žemės ūkio valdas

NMA parama, pieno ukis, zemes ukio naujienos
Foto iš Pexels, Alexas Fotos

Paskelbtas III kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai viena iš populiariausių priemonių tarp ūkininkų. Paraiškas pagal šį kvietimą galima teikti iki lapkričio 3 d.

„Dėl „Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas“ kreipiausi pernai ir jau pasirašėme sutartį. Investicijas skirsime pieninės gyvulininkystės bazei sukurti plyname lauke: pastatams statyti 200 pieninių karvių, robotams ir kitai įrangai įsigyti“, – apie planus panaudoti paramą pasakoja Kupiškio raj. ūkininkas Egidijus Černius. Jis planuoja, kad parama sudarys pusę investuojamos sumos. Dabar jis laiko apie 200 mėsinių karvių ir tiek pat prieauglio.

Kas gali gauti paramą

Per š. m. pavasarį paskelbtą I kvietimą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauta 412 paraiškų bendrai daugiau kaip 87 mln. Eur sumai, kuri skirtas lėšas (61,7 mln. Eur) viršijo 42 proc. Aktyviausiai paramos prašė mėsos sektoriaus ir pieninės galvijininkystės atstovai – jų prašoma parama skirtas paramai lėšas viršijo, atitinkamai, daugiau kaip 2 ir 1,5 karto. „Tai rodo, kad konkurencija tarp pareiškėjų labai didelė. Todėl planuojantys teikti paraiškas turėtų nedelsti“, – pataria Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jusienė.

Naujausiame kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ skirta 71,4 mln. Eur lėšų. Iš jų pieninės galvijininkystės sektoriui – 20,6 mln. Eur, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 18 mln. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams –13,8 mln. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams –19 mln. Eur paramos lėšų. Dar per 8,1 mln. Eur paramos lėšų skirta lengvatinėms paskoloms.

Pretenduoti į paramą gali ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

Kokie paramos tikslai

Parama skirta ūkiams modernizuoti, kad būtų įgyvendinti Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos tikslai: didinamas ūkių gyvybingumas ir konkurencingumas, diegiamos inovacijos, kurios padeda modernizuoti ir restruktūrizuoti techninę ūkių bazę, gaminami didesnės pridėtinės vertės produktai.

Paramos sutartis pagal anksčiau skelbtus kvietimus „Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas“ jau yra pasirašę daugiau kaip 6,6 tūkst., ūkininkų ir žemės ūkio įmonių, kuriems išmokėta apie 450 mln. Eur. Paramą jie panaudojo naujai žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, gamybinių pastatų statybai, keliams remontuoti ir rekonstruoti, įsirengti infrastruktūrą bei vandens gręžinius, vandentiekį, kanalizaciją.

Naujausiame kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ remiamos veiklos yra žemės ūkio produktų gamyba, savo valdose pagamintų produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Vienas paramos gavėjas gali gauti iki 300 tūkst. Eur investicinę paramą arba iki 600 tūkst. Eur, kai teikiama ir investicinė paraiška, ir numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas ar statybas, rekonstravimą, kapitalinį remontą. Didžiausia paskolos suma vienam gavėjui gali būti iki 200 tūkst. Eur. Kai drauge prašoma investicinės paramos ir paskolos, paramos dydžiai sumuojami ir jie gali būti, atitinkamai, – 500 tūkst. ir 800 tūkst. Eur.Parama gali kompensuoti nuo 40 iki 50 proc. projekto išlaidų, o jauniesiems ūkininkams,žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, ir pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – ji padidinama 20 proc. punktų.

Parama skaičiuojama milijardu

ŽŪM Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė primena, kad paramai investicijoms į žemės ūkio valdas lėšos numatytos ir įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą (SP), kuriame šiai paramai planuojama skirti 230 mln. Eur, iš kurių 30 mln. Eur suplanuota paskoloms.

Š. m. lapkritį–gruodį ūkininkai ir ūkių atstovai galės pretenduoti į planuojamą SP paramą pagal kelias intervencines priemones. Parama ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirta modernizuoti ūkiams, kurių valdos ekonominis dydis (VED) ne mažesnis nei 30 001 Eur, o šios paramos suma projektui yra 500 tūkst. Eur, intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Smulkiems–vidutiniams ūkiams – nuo 16 001 Eur iki 30 000 Eur EDV – paramos suma yra 200 tūkst. Eur, o intensyvumas – 65 proc. Parama labai smulkiems ūkiams – nuo 4 000 Eur iki 16 000 Eur EDV – nuo 25 tūkst. Eur (kai paraiška teikiama be partnerių) iki 100 tūkst. Eur (kai paraiška teikiama su partneriais), o intensyvumas – 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Bus remiama žemės ūkio produktų gamyba ir pareiškėjo žemės ūko valdoje užaugintų ar pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimas gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. ES investicine parama siekiama didinti ūkių gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinamos inovacinės ūkių technologijos ir tvari žemės ūkio veikla.

Parama ūkių plėtrai taip pat bus teikiama pagal SP intervencines priemones „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, „Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“.

Ūkininkas E. Černius užsimena, kad padavė paraišką ir rugpjūčio pradžioje skelbtai paramai pagal veiklą „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Ją gavus prie suplanuotos pastatyti pieninių galvijų fermos bus statoma biodujų jėgainė ir diegiamos technologijos, kad būtų mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) bei gerinama oro kokybė.

M. Jusienė skaičiuoja, kad nuo 2000 iki 2021 m. pagal investicinę paramą į žemės ūkio valdas iš viso suteikta per 1 mlrd. Eur paramos lėšų, kuriomis, skaičiuojant su pareiškėjų įnašais, paremta per 3 mlrd. Eur investicijų. Didžiausia paramos suma per minimą laikotarpį skirta gyvulininkystei – daugiau kaip 500 mln. Eur arba 51 proc. nuo visos šiai priemonei skirtos paramos sumos, apie 38 proc. – augalininkystei, apie 10 proc. – sodininkystei, uogininkystei ir daržininkystei.

Daugiau apie NMA paramas.