Home » NMA parama. Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Balandžio 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos tiesioginių išmokų taisyklės. Taisyklių pakeitimai aktualūs 2021 m. pareiškėjams, deklaruojantiems pievas kaip palaukes ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) įskaitai, taip pat dirbantiems bearimės žemės dirbimo technologijos būdu. Įsakymu patvirtinta palanki pareiškėjams nuostata dėl patikslintos atsiskaitomosios sąskaitos ar valdos perėmėjo patikslintų paraiškos duomenų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikimo termino pratęsimo.  

Kai pareiškėjas deklaruoja pievas (kodas GPŽ), kurias taip pat deklaruoja ir kaip palaukes, siekdamas EASV atitikties, jis privalo plotus nušienauti, nuganyti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. Tai reiškia, kad iki minėtos datos turi būti nušienauti visi lauko plotai, nupjauta žolė iš lauko išvežta ir supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Ganomi laukai turi būti nuganyti, o nenuganyti plotai sutvarkyti (nupjautos žolės liekanos išvežtos iš lauko arba supresuotos, šienas sudėtas į kūgius). Nauja tai, kad tvarkantiems palaukes leidžiama tolygiai paskleisti lauke susmulkintą žolę (t. y. leidžiamas ūkinių gyvūnų išėdų mulčiavimas).  

Taip pat buvo patikslintas bearimės žemės technologijos būdas. Tai žemės dirbimo būdas, kai laukai dirbami taikant seklųjį (iki 10 cm) dirvų skutimą (diskiniais ar noraginiais skutikliais) arba tiesioginės sėjos būdą, kurio metu sėjama į prieš tai nedirbtą dirvą (pvz., ražieną) sėjamąja su sekliojo dirbimo mechanizmu arba be jo. Pakoreguotose taisyklėse šiam būdui nepriskiriamas dirvų skutimas vertikaliąja ar horizontaliąja freza.  

Neretai pasitaiko, kai NMA, nusiuntusi pareiškėjui prašymą iki nurodyto termino patikslinti paraiškos duomenis, negauna atsakymo dėl paraiškoje pateiktų neteisingų atsiskaitomosios sąskaitos duomenų, taip pat dėl paraiškos duomenų patikslinimo valdos perėmėjui pagal paveldėjimo teisę perėmus valdą. Nesulaukusi iš pareiškėjo atsakymo, NMA ne anksčiau kaip praėjus kalendoriniams metams po prašymo išsiuntimo pareiškėjui ar savivaldybei anuliuodavo pareiškėjui apskaičiuotą paramos sumą. Pakeitus taisykles, duomenų patikslinimo terminas pratęstas iki trejų kalendorinių metų.  

Taip pat patikslinti pareiškėjo, kuris deklaruoja plotus ar jų dalis, patenkančius į paukščių apsaugai svarbias teritorijas, įsipareigojimai. Pakeistose taisyklėse nurodyta, kad pareiškėjai tik informuojami apie jų deklaruotų plotų ar jų dalių patekimą į paukščių apsaugai svarbias teritorijas, jokių papildomų reikalavimų plotams, patenkantiems į šias teritorijas, šiemet nėra numatyta.  

Pareiškėjus, deklaruojančius žemės ūkio naudmenas, kitus plotus bei gyvulius kviečiame susipažinti su NMA atnaujintu leidiniu „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“. Gerosios praktikos vadovas padės ūkininkams tinkamai vykdyti įsipareigojimus, pasitikrinti, ar deklaruoti plotai atitinka reikalavimus. Leidinyje išvardyti esminiai geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai (GAAB reikalavimai), valdymo bei tiesioginių išmokų reikalavimai, žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai. Išsamiuose reikalavimų aprašymuose pateikiami gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžiai su jais iliustruojančiomis nuotraukomis. Leidinys išleistas skaitmeniniu formatu, jį rasite čia.

Daugiau apie NMA paramas.