Home » NMA parama – paraiškos dėl paramos pakeisti asbestinę stogo dangą
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama – paraiškos dėl paramos pakeisti asbestinę stogo dangą

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Informuojame, kad sudaryta paramos paraiškų, pateiktų š. m. gegužės 3–31 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“, prioritetinė eilė.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) anksčiau informavo, jog bendra pareiškėjų, norinčių pakeisti kaime esančio gyvenamojo namo stogą nauja, prašoma paramos suma sudarė daugiau kaip 2,1 mln. Eur, t. y. 400 tūkst. Eur daugiau nei šiam paraiškų rinkimui buvo skirta (1 713 921 Eur) paramos lėšų.

NMA specialistams atlikus pirminį paraiškų vertinimą, prioritetinėje eilėje atsidūrė 1 621 paraiškos. Iš jų, įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams ir suteikus atitinkamą balų skaičių, paramos visiškai pakanka 828 paraiškoms, surinkusioms 50–100 atrankos balų. Joms numatyta išskirstyti 1 126 180 Eur.

Vadovaujantis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, buvo atliktas papildomas paraiškų vertinimas pagal tuos pačius atrankos kriterijus, jų eiliškumą taikant mažėjančios svarbos tvarka pagal 5, 3, 2, 1 atrankos kriterijus. Po šio vertinimo paaiškėjo, jog paramos lėšų visiškai pakanka dar 78 paraiškoms, surinkusioms 40 atrankos balų, atitikusioms 5 atrankos kriterijų (pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų, gyvenantį (-ių) kartu su pareiškėju) ir 3 atrankos kriterijų (pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą, vaikai gyvena su pareiškėju).

Paraiškoms, surinkusioms 40 atrankos balų ir atitikusioms 2 atrankos kriterijų (investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis), yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas), yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją), paramos lėšų pakako iš dalies – tokių paraiškų yra 465. Dėl šiems projektams įgyvendinti reikalingų papildomų lėšų skyrimo NMA, vadovaudamasi KPP administravimo taisyklėmis, kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl trūkstamų lėšų skyrimo ar neskyrimo.

Paraiškoms, surinkusioms 40 atrankos balų ir atitikusioms 1 atrankos kriterijų (pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą), bei paraiškoms, surinkusioms 30 atrankos balų, paramos lėšų nepakako. Iš viso pareiškėjų, netekusių galimybės gauti paramą, yra 250.

Su paraiškų pagal KPP veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ pirmumo eile galite susipažinti čia.

Primintina, jog parama pagal KPP veiklos sritį skiriama kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniam asmeniui, asbestinei stogo dangai pakeisti kita aplinkai nekenksminga stogo danga. Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 2 000 Eur su PVM paramos, finansuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.