Home » NMA parama pieno ūkiams. Proga išspręsti problemas, kurioms vis “rankų neužtenka”
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama pieno ūkiams. Proga išspręsti problemas, kurioms vis „rankų neužtenka”

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Š. m. paraiškos pagal priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” bus renkamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Apie aktualiausią priemonę pieno ūkio savininkams – “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” – pasakoja UAB Agroinfo vadovas Mindaugas Eidukaitis ir UAB Ž. Ū. projektai vadovas Robertas Miliūnas.

Į kurias sritis atkreipti dėmesį planuojant investicijas?

Mindaugas: Vis dar dažnai sutinku neišspręstus klausimus nemelžiamose galvijų grupėse: karvių ligos, galvijų laikymas tvarte per karščius. Taip pat veršelių auginime, sėklinamų telyčių grupėse, užtrūkusių karvių grupėse ir bandos reprodukcijos valdyme.

Ūkiai turi neišspręstų klausimų veršelių auginime, sėklinamų telyčių grupėse ir užtrūkusių karvių grupėse, taip pat bandos reprodukcijos valdyme.

– Mindaugas Eidukaitis

Dėl ko svarbios šios galvijų grupės?

Mindaugas: Šioms grupėms skiriama per mažai dėmesio ir jos nepelnytai yra paliekamos, atidedant investicijas ateičiai. Veršeliai – bandos ateitis. Kokią priežiūrą jos gaus nuo pat gyvenimo pradžios, tokios karvės iš šių grupių ir bus. Kuo daugiau priežiūros nuo mažens – tuo daugiau pieno pradėjus laktaciją.

Ar tai aktualu ir didiesiems Lietuvos ūkiams?

Mindaugas: Didieji ir efektyviausi Lietuvos ūkiai, šiuos klausimus kaip taisyklė jau yra susitvarkę. Jų fermose naudojamas mobilus pieno pasterizatorius, lauke stovi modernūs ir patogūs veršelių nameliai, krekenos girdomos veršeliams nuo gimimo, sekami veršelių priesvoriai, telyčioms ir užtrūkusioms karvėms naudojama rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistema, dirbama su bandos valdymo programa. Tai yra nedidelės vienkartinės investicijos į fermų įranga, o naudos gaunama daug. Paskaičiuokime, jeigu ūkis turi 100 karvių, pilnam veršelių auginimo sprendimui reikia apie 30.000 eurų.

Kalbant apie rujų ir sveikatingumo stebėjimą investicija sudarytų 12.000 eurų ir būtų stebimos karvės, bei telyčios. Pasinaudojus parama minėtas išlaidas galima sumažinti dvigubai. Tokiu būdu veršelių sprendimams užtektų 15.000, o profesionaliam karvių ir telyčių rujų bei sveikatingumo stebėjimui – 6.000 eurų. 

Kur dar yra neišnaudotų galimybių?

Mindaugas: Dažnai pastebiu, kad bandose karvei nėra sekami reprodukcijos rodikliai arba sekami tik keletas. Tai panašiai, kaip dirbti su moderniu traktoriumi, kuris turi neveikiantį prietaisų skydelį ir neatlikti serviso aptarnavimų, o po to stebėtis, kad jis sugedo. Bandos reprodukciniai parametrai nuolat kinta ir į juos reikia greitai reaguoti. Taip pat klaidingai manoma, kad melžimo aikštelių programos yra pakankamos reprodukcijos valdymui.

Šių programų pirminė funkcija yra valdyti melžimo aikštelę, o ne bandą. Gera programa kainuoja tarp 2.000-4.000 eurų, bei turi licenzijos mokestį, kuris sudaro kelis šimtus eurų per metus. Už tai gaunama pagalba, jeigu iškyla klausimai kaip naudotis, vyksta atnaujinimai. Tokią programą palyginčiau su buhalterinėmis programomis, be jų ūkiai sunkiai išsiverstų.

Kokios investicinės priemonės 2021 metais bus aktualios pieno ūkiams?

Robertas: Pieno ūkiams pagrindinė investicinė priemonė šiais metais bus “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Paramos paraiškos bus renkamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Pagal šią priemonę paramos bus galima prašyti investicijoms į žemės ūkio produktų gamybą finansuoti, ir numatoma naujiena, kad kartu su paramos paraiška bus galima prašyti paramos gauti lengvatinę paskolą investicijoms finansuoti.

Gyvulininkystės sektoriuje bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (ūkininkams iki 41 metų amžiaus ir pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos parama didinama iki 70 proc.), didžiausia vienos paraiškos paramos suma negalės viršyti 200.000 Eur, ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200.000 Eur.

Parama yra puiki proga susitvarkyti „užmestas” ūkio problemas.

Jeigu Jus netenkina dabartinė ūkio situacija ir norite padaryti geriau – tuomet paramos projektas bus puikus Jūsų ūkio investicijų garantas !

– Robertas Miliūnas

Kokį prognozuojate ūkių aktyvumą naudojantis parama 2021 metais?

Robertas: Planuojamas didelis visų gyvulininkystės ūkių aktyvumas naudojantis 2021 metų paramos priemone “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Siekiant atitikti ūkininkų poreikius numatoma šiam paraiškų rinkimo etapui skirti ne mažiau 57 mln. Eur biudžetą.

Ką galima isigyti?

Robertas: Pagal šią priemonę remiamos visos investicijos, tiesiogiai susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, ar prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu. Todėl atskirai norėtume paminėti netinkamų investicijų pavyzdžius: trumpalaikis turtas, vienmečiai augalai, ūkiniai gyvūnai, keturračiai, elektros generatoriai, kuro talpyklos, vandens cisternos, ir kita įranga ar technika, kuri gali būti naudojama ne tik žemės ūkio produktų gamyboje ar perdirbime.

Kas ir kada gali kreiptis paramos?

Robertas: Paramos gali kreiptis ūkis, ne mažiau kaip 12 mėn. nepertraukiamai vykdantis žemės ūkio produktų gamybą arba perdirbimą. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte VED, paramos paraiškos pateikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 8.000 Eur, turi būti vedama dvejybinė buhalterinė apskaita, 2020 metus ūkis turi būti užbaigęs pelningai. Taip pat turi būti užbaigtas ankstesnis paramos projektas, t.y. pateiktas NMA paskutinis mokėjimo prašymas.

Kam didesnė tikimybė gauti paramą?

Robertas: Didžiausia tikimybė gauti paramą yra tiems pareiškėjams, kurie dar nėra pasinaudoję investicine parama, kurių yra mažesnis valdos ekonominis dydis VED, kurie yra pripažintų žemės ūkio kooperatyvų nariai, jei pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai, ir jeigu ūkininkaujama vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Naudinga informacija:

Bandos valdymas. Kodėl tai svarbu?
Veršelių girdymas. 5 dažniausiai pasitaikančios klaidos
Pieno pasterizatorius. Kaip teisingai pasirinkti?
Savalaikis karvių sėklinimas vis dar svarbi tema pieno ūkiuose

Daugiau naudingos informacijos:
Veršelių auginimas
Ūkio valdymas
Veisimas
Videonaujienos

Mindaugas Eidukaitis, tel.+370 628 21289, info@agroinfo.lt, www.agroinfo.lt

Robertas Miliūnas, tel: +370 670 23070, robertas@zuprojektai.lt, www.zuprojektai.lt

Daugiau apie NMA paramas