Home » Pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į kitas šalis
Agro rinka

Pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į kitas šalis

2020 m. sausio–lapkričio mėn. padidėjo kai kurių pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis*. Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš ES valstybių į trečiąsias šalis* buvo eksportuota 233,82 tūkst. t sviesto – 9,6 proc. daugiau nei 2019 m. sausio–lapkričio mėn. Jungtinė Karalystė ir JAV importavo didžiausius sviesto kiekius, atitinkamai 44,65 tūkst. t ir 36,75 tūkst. t. Tarp ES valstybių daugiausia sviesto eksportavo Airija (iš viso 80,63 tūkst. t). Lietuva minėtu laikotarpiu į trečiąsias šalis* eksportavo 4,28 tūkst. t sviesto – 3 kartus daugiau nei 2019 m. sausio–lapkričio mėn., daugiausia – į Saudo Arabiją (iš viso 3,4 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2021 m. sviesto eksportas turėtų padidėti apie 5,0 proc.

Nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su 2019 m. sausio–lapkričio mėn., nenugriebto pieno miltelių (toliau –NPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* padidėjo 9,5 proc. (iki 316,36 tūkst. t). Pagrindinės NPM importo šalys buvo Omanas ir Alžyras, kurios importavo atitinkamai 43,69 tūkst. t ir 37,03 tūkst. t NPM. Tarp ES valstybių daugiausia NPM eksportavo Olandija (iš viso 98,72 tūkst. t) ir Belgija (45,85 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2021 m. NPM eksportas turėtų sumažėti apie 2,0 proc.

2020 m. sausio–lapkričio mėn. ES sūrių eksportas padidėjo 2,4 proc. (iki 1 233,91 tūkst. t). Daugiausia sūrių ES valstybės eksportavo į Jungtinę Karalystę (iš viso 403,07 tūkst. t) ir Japoniją (iš viso 117,51 tūkst. t). Vokietija ir Olandija, didžiausios ES sūrių eksportuotojos, į trečiąsias šalis* eksportavo atitinkamai 198,16 tūkst. t ir 172,87 tūkst. t sūrių. Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2019 m. sausio–lapkričio mėn., Lietuvos sūrių eksportas į trečiąsias šalis* padidėjo 4,1 proc. (iki 15,04 tūkst. t). Daugiausia sūrių Lietuva eksportavo į JAV (iš viso 4,82 tūkst. t).

Analizuojamu laikotarpiu nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* siekė 764,83 tūkst. t ir buvo apie 13,6 proc. mažesnis nei 2019 m. sausio–lapkričio mėn. Pagrindinės LPM importo šalys buvo Alžyras ir Kinija, kurios importavo atitinkamai 113,98 tūkst. t ir 109,42 tūkst. t LPM. Daugiausia LPM į trečiąsias šalis* eksportavo Prancūzija (iš viso 146,33 tūkst. t) ir Belgija (iš viso 138,57 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu eksportavo 16,03 tūkst. t LPM, daugiausia – į Alžyrą (iš viso 3,70 tūkst. t) ir Kazachstaną (iš viso 2,03 tūkst. t). Palyginti su 2019 m. sausio–lapkričio mėn., Lietuvos LPM eksportas į trečiąsias šalis* sumažėjo 20,1 proc. EK prognozuoja, kad LPM eksportas 2021 m. turėtų augti apie 5,0 proc.

* 2020 m. sausio–lapkričio mėn. trečiųjų šalių duomenyse Jungtinės Karalystės duomenys pateikti be lapkričio mėn. duomenų.

Leidinio „Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras