Home » Pieno supirkimo ir pardavimo kiekiai 2020 m. IV ketv.
Agro rinka

Pieno supirkimo ir pardavimo kiekiai 2020 m. IV ketv.

Agro rinka, pieno kaina

2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, Lietuvoje padidėjo žalio natūralaus riebumo (toliau – žalio) pieno supirkimo ir pardavimo kiekiai. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, praėjusių metų IV ketvirtį Lietuvos pieno supirkėjai iš šalies pieno gamintojų supirko* 322,62 tūkst. t žalio pieno – 2,6 proc. daugiau nei 2019 m. IV ketvirtį, o vidutinė žalio pieno supirkimo* iš šalies gamintojų kaina padidėjo 3,8 proc. (iki 311,81 EUR/t (be PVM). Išankstiniais Lietuvos pieno supirkėjų pateiktais duomenimis, šių metų sausio mėn. šalyje vidutinė žalio pieno supirkimo* kaina turėtų siekti apie 309,47 EUR/t (be PVM) ir ji būtų apie 2,1 proc. mažesnė nei praėjusių metų gruodžio mėn.

2020 m. IV ketvirtį žalio pieno supirkimas ir supirkimo kaina iš ūkininkų ir šeimos ūkių padidėjo atitinkamai 2,1 proc. (iki 220,86 tūkst. t) ir 3,9 proc. (iki 295,70 EUR/t (be PVM), kai iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkimo* kiekis padidėjo 3,6 proc. (iki 101,75 tūkst. t), o vidutinė žalio pieno supirkimo* kaina ūgtelėjo 3,5 proc. (iki 346,76 EUR/t (be PVM).

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2020 m. IV ketvirtį stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, už žalią pieną vidutiniškai mokėjo po 346,40 EUR/t (be PVM) – 3,5 proc. daugiau nei 2019 m. IV ketvirtį. Pasaulinė pandemija ir su ja susiję padariniai, taip pat sezoniškumas pieno rinkoje praėjusių metų I pusmetį turėjo įtakos ženkliai žemesnėms žalio pieno supirkimo kainoms Lietuvoje. Tačiau jau nuo III ketvirčio po truputį stabilizuojantis situacijai tarptautinėje pieno rinkoje, panašios tendencijos atsispindėjo ir Lietuvoje: vidutinė žalio pieno supirkimo kaina didėjo per visą 2020 m. II pusmetį.

2020 m. IV ketvirtį Lietuvoje apie 15,6 proc. (iki 116,57 tūkst. t) padidėjo žalio pieno supirkimas iš kitų ES valstybių pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių. Didžioji dalis (apie 73 proc.) šio pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 85,06 tūkst. t). 2020 m. analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, vidutinė žalio pieno supirkimo kaina iš Latvijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių sumažėjo 2,2 proc. (iki 307,33 EUR/t (be PVM), o minėto pieno supirkimo kiekis buvo 19,3 proc. didesnis. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 31,51 tūkst. t žalio pieno – 6,7 proc. daugiau nei 2019 m. IV ketvirtį, o vidutinė žalio pieno supirkimo kaina sumažėjo 3,2 proc. (iki 302,03 EUR/t (be PVM).

2020 m. IV ketvirtį Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė 11,84 tūkst. t žalio pieno – 22,2 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Beveik visas žalias pienas (apie 97,7 proc.) buvo parduotas į Lenkiją. Praėjusių metų IV ketvirtį į šią šalį buvo parduota 11,56 tūkst. t žalio pieno – 21,0 proc. daugiau nei 2019 m. IV ketvirtį, o vidutinė žalio pieno pardavimo kaina sumažėjo vos 0,4 proc. (iki 345,88 EUR/t (be PVM).

* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Leidinio „Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras