Agro rinka

Pieno ir pieno gaminių rinka

Agro rinka, pieno kaina

2021 m. ES valstybėse sumažėjo sviesto, nugriebto ir nenugriebto pieno miltelių (atitinkamai toliau – LPM ir NPM) eksportas į trečiąsias šalis*, o sūrių eksportas išliko stabilus. Europos Komisijos duomenimis, 2021 m. ES valstybės į trečiąsias šalis* eksportavo 220,04 tūkst. t sviesto – apie 12,3 proc. mažiau nei 2020 m.

JAV išliko didžiausia sviesto importo šalimi, kuri praėjusiais metais iš ES valstybių importavo 41,81 tūkst. t sviesto. Tarp ES valstybių daugiausia sviesto eksportavo Airija (iš viso 73,88 tūkst. t). Lietuva 2021 m. į trečiąsias šalis* eksportavo 1,07 tūkst. t sviesto – daugiausia į Saudo Arabiją (iš viso 0,55 tūkst. t). Palyginti su 2020 m., Lietuvos sviesto eksportas sumažėjo apie 4,5 karto.

Praėjusiais metais ES valstybės į trečiąsias šalis* eksportavo 787,35 tūkst. t LPM – 4,94 proc. mažiau nei 2020 m, o NPM eksportas sumažėjo 13,4 proc. (iki 296,40 tūkst. t). Daugiausia LPM buvo eksportuota į Kiniją (iš viso 125,10 tūkst. t) ir Alžyrą (iš viso 89,55 tūkst. t), o NPM – į Omaną (iš viso 39,12 tūkst. t). Tarp ES valstybių Prancūzija eksportavo daugiausia LPM (iš viso 164,85 tūkst. t), o Nyderlandai – daugiausia NPM (iš viso 98,72 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis* eksportavo 13,64 tūkst. t LPM ir 0,2 tūkst. t NPM. Lietuvos LPM eksportas buvo 1,3 karto mažesnis nei 2020 m., o NPM eksportas sumažėjo 2,8 karto.

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybės į trečiąsias šalis* eksportavo 1 351,63 tūkst. t sūrių – beveik tiek pat kiek ir 2020 m. Daugiausia sūrių buvo eksportuota į Jungtinę Karalystę (iš viso 391,82 tūkst. t). Tarp ES valstybių Vokietija sūrių eksportavo daugiausia (iš viso 208,04 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu į trečiąsias šalis* eksportavo 17,00 tūkst. t. sūrių, iš kurių daugiausia: 5,08 tūkst. t – į JAV ir 1,77 tūkst. t – į Ukrainą. *Jungtinės Karalystės duomenys be 2021 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. duomenų.

2022 m. vasario mėn. didėjo pasaulinės daugelio pieno gaminių kainos. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis šių metų vasario mėn. pieno gaminių kainų indeksas siekė 141,1 punktus ir buvo apie 6,4 proc. didesnis nei sausio mėn. bei apie 24,8 proc. didesnis nei 2021 m. vasario mėn. Tai lėmė visų į minėto indekso skaičiavimą įtrauktų pieno gaminių – sūrio, sviesto, nugriebto ir nenugriebto pieno miltelių – kainų augimas.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.