Agro rinka

Pieno supirkimas ir 2022 m. sausio–vasario mėn. mokama kaina

Agro rinka, pieno kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–vasario mėn. iš 13 393 pieno gamintojų supirko 201,6 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–vasario mėn. – 191,6 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,8 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,2 proc., arba 10,0 tūkst. t. Per 2022 m. vasario mėn. buvo supirkta 201,6 tūkst. t pieno arba 1,1 proc. daugiau nei 2022 m. sausio mėn.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. vasario mėn., padidėjo 42,5 proc. ir sudarė 353,58 EUR/t. Palyginus su 2022 m. sausio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 4,5 proc. didesnė.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. vasario mėn. vidutinė natūralaus (4,36 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausio mėn., padidėjo 4,0 proc. ir siekė 458,75 EUR, o, palyginti su 2021 m. vasario mėn., ji buvo 43,7 proc. didesnė. Šių metų sausio mėn. gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. vasario mėn.–2022 m. vasario mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. vasario mėn. už natūralų pieną (4,34 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 499,13 EUR/t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,8 proc. (2022 m. sausio mėn. ji buvo 480,97 EUR/t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. vasario mėn. padidėjo daugiau kaip 4,1 proc. ir buvo 379,48 EUR/t (2022 m. sausio mėn.
– 364,37 EUR/t).

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 422,5 EUR/t ir, palyginti su 2021 m. vasario mėn., buvo 20,8 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 420,2 EUR/t, Lenkijoje – 400,2 EUR/t, Estijoje – 400,0 EUR/t, ir, palyginus su 2021 m. vasario mėn., Latvijoje kaina padidėjo 41,8 proc., Lenkijoje – 21,3 proc., Estijoje – 33,7 proc.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–vasario mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 168,55 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 9,9 tūkst. t, arba 6,3 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 33,0 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–vasario mėn., padidėjo 0,03 tūkst. t, arba 0,1 proc.

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. kovo 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,9 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 37,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,5 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,6 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,1 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 5,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo 1,9 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 6,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 5,6 proc. – nuo 162,66 tūkst. t (2021 m. sausio–vasario mėn.) iki 171,78 tūkst. t (2022 m. sausio–vasario mėn.).

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 227,15 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,1 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,39 tūkst. gamintojų, kurie laiko 204,9 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.