Agro rinka

2022 metais pieno importuota daugiau, o eksportuota mažiau

Agro rinka, pieno kaina

2022 m. Lietuvos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – žalio pieno) importavo daugiau, o eksportavo – mažiau nei 2021 m. ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2022 m. Lietuvos pieno supirkėjai iš kitų ES šalių pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 520,47 tūkst. t žalio pieno ir tai 9,1 proc. daugiau nei 2021 m.

Didžioji dalis (apie 74 proc.) minėto pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 386,22 tūkst. t). 2022 m., palyginti su 2021 m., vidutinė žalio pieno supirkimo kaina iš Latvijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių padidėjo 45,9 proc. (iki 500,85 EUR/t (be PVM), o minėto pieno supirkimo kiekis buvo 7,5 proc. didesnis. Praėjusiais metais Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 14,0 proc. daugiau žalio pieno už 48,6 proc. didesnę kainą, o žalio pieno supirkimo kiekis iš Lenkijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių sumažėjo net 75,0 proc., tačiau vidutinėsupirkimo kaina išaugo 2,2 karto.

2022 m. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė 29,99 tūkst. t žalio pieno – 26,1 proc. mažiau nei 2021 m. Didžioji dalis (apie 92 proc.) buvo parduota į Lenkiją, kita dalis – į Latviją ir Vokietiją. Analizuojamu laikotarpiu į Lenkiją buvo parduota 27,51 tūkst. t žalio pieno – 23,2 proc. mažiau nei 2021 m., o vidutinė žalio pieno pardavimo kaina išaugo 40,1 proc. (iki 541,77 EUR/t (be PVM). Tačiau praėjusiais metais, palyginti su 2021 m., Lietuvos pieno supirkėjai į Latviją pardavė 45,0 proc. mažiau žalio pieno už 56,9 proc. didesnę kainą, o į Vokietiją minėto pieno pardavimo kiekis sumažėjo 48,5 proc., nors vidutinė žalio pieno pardavimo kaina ūgtelėjo 16,9 proc.

2022 m. ES valstybėse* žalio pieno supirkta beveik tiek pat kiek ir 2021 m., sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) pagaminta daugiau, o sūrių gamyba šiek tiek sumažėjo. Praėjusiais metais ES valstybėse buvo supirkta** 144,52 mln. t žalio pieno, beveik tiek pat kiek ir 2021 m., kai buvo supirkta 144,51 mln. t žalio pieno. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 1,36 mln. t žalio pieno – 1,1 proc. daugiau nei 2021 m.

2022 m. sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių*** (toliau – sviesto) gamyba ES valstybėse siekė 1,80 mln. t ir buvo 0,2 proc. didesnė nei 2021 m. Vokietijoje (didžiausioje tarp ES valstybių sviesto gamybos šalyje) sviesto gamyba siekė 472,6 tūkst. t ir buvo 0,3 proc. didesnė nei prieš metus. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su 2021 m., buvo pagaminta 3,5 proc. daugiau sviesto (iš viso 11,1 tūkst. t).

Praėjusiais metais ES valstybėse LPM gamyba siekė 1,30 mln. t ir buvo 0,7 proc. didesnė nei 2021 m. Tarp ES valstybių daugiausia LPM gamyba padidėjo Belgijoje – net 25,4 proc. (iki 194,2 tūkst. t).2022 m. ES valstybėse sūrių gamyba siekė 9,18 mln. t ir buvo 0,5 proc. mažesnė nei 2021 m. Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sūrių gamyba sumažėjo 3,8 proc. (iki 95,4 tūkst. t).

* Kai kurių ES šalių duomenys yra konfidencialūs, todėl neįtraukti į pateiktą informaciją.

** Be Liuksemburgo duomenų;

***Pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Šaltiniai: ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Leidinio “Agro RINKA” informacija, Agro RINKA, Nr. 4 (418) / 2023 m

Daugiau Agro rinkos naujienų