Agro rinka

Pieno supirkimas ir 2023 m. sausį ─ kovą mokama kaina

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ kovo mėn. iš 12 264 pieno gamintojų supirko 295,37 tūkst. t vidutinio 4,35 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ kovo mėn. – 306,45 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ kovo mėn. – 291,44tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. kovo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 4,2 proc., arba 4,40 tūkst. t. Per 2023 m. kovo mėn. buvo supirkta 100,48 tūkst. t pieno arba 9,6 proc. daugiau nei 2023 m. vasario mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. kovo mėn., sumažėjo 18,9 proc. ir sudarė 295,50 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. kovo mėnesį, palyginti su 2023 m. vasario mėn., padidėjo 3,2 proc.

2023 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. kovo mėnesį vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. vasario mėn., padidėjo 3,6 proc. ir siekė 381,87 Eur, o, palyginti su 2022 m. kovo mėn., ji buvo 19,8 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,35 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 419,65 Eur už t. Palyginus su 2023 m. vasario mėn., ši pieno kaina padidėjo 4,05 proc. (2022  m. kovo mėn. ji buvo 515,27 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. kovo mėn., palyginti su 2023 m. vasario mėn., padidėjo 3,7 proc. ir buvo 318,77 Eur/t Eur už t (2022 m. kovo mėn. – 388,80  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. kovo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 517,90 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. kovo mėn., buvo 78,70 Eur/t arba 17,9 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 341,40 Eur/t, Lenkijoje – 466,70 Eur/t, Estijoje – 470,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. kovo mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 93,0 Eur/t arba 21,4 proc., Lenkijoje kaina padidėjo 52,3 Eur/t arba 12,6 proc., Estijoje kaina padidėjo 57,9 Eur/t arba 14,0 proc.

2023 m. kovo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ kovo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 253,88 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 86,0 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 2,70 tūkst. t arba 1,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 41,48 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ kovo mėn., sumažėjo 8,39 tūkst. t arba 16,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. balandžio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 38,4 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,8 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 34,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio─kovo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ kovo mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,4 proc., gamintojų skaičius – 9,8 proc., pieno pardavimas – 3,6 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ kovo mėn. sumažėjo 20,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 16,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,6 proc. – nuo 263,31  tūkst. t (2022 m. sausio ─ kovo mėn.) iki 259,23 tūkst. t (2023 m. sausio ─ kovo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 223,94 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,8 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,26 tūkst. gamintojų, kurie laiko 204,04 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ kovo mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.213 079,631 331
Alytaus r. sav.6255 950,034 896
Anykščių r. sav.2014 211,183 231
Birštono sav.1350,93115
Biržų r. sav.3906 856,695 187
Druskininkų sav.2781,85129
Elektrėnų sav.42140,67210
Ignalinos r. sav.401 132,54981
Jonavos r. sav.323 891,892 092
Joniškio r. sav.386 464,693 774
Jurbarko r. sav.4965 082,655 101
Kaišiadorių r. sav.92582,30816
Kalvarijos sav.2105 290,403 339
Kauno r. sav.718 718,454 265
Kazlų Rūdos sav.762 790,051 715
Kelmės r. sav.8498 077,867 679
Klaipėdos m. sav.1174 647,392 999
Kretingos r. sav.1163 069,311 993
Kupiškio r. sav.2723 917,773 153
Kėdainių r. sav.10811 182,665 907
Lazdijų r. sav.4884 859,743 567
Marijampolės r.20110 134,085 293
Mažeikių r. sav.1893 815,103 108
Molėtų r. sav.1721 310,731 374
Pagėgių sav.2889 058,096 703
Pakruojo r. sav.2917 725,168 509
Panevėžio r. sav.11613 154,817 254
Pasvalio r. sav.18215 001,347 598
Plungės r. sav.3038 990,456 211
Prienų r. sav.2973 651,713 243
Radviliškio r. sav.2159 190,056 201
Raseinių r. sav.5836 784,676 439
Rietavo sav.1593 330,542 389
Rokiškio r. sav.1683 167,752 629
Skuodo r. sav.43911 555,327 941
Tauragės r. sav.5629 054,627 286
Telšių r. sav.52311 401,788 864
Trakų r. sav.41234,43277
Ukmergės r. sav.1642 251,082 053
Utenos r. sav.1583 782,112 835
Varėnos r. sav.65282,72366
Vilkaviškio r. sav.5874 044,294 311
Vilniaus r. sav.22551,77330
Zarasų r. sav.104757,16820
Šakių r. sav.30921 710,6210 577
Šalčininkų r. sav.98803,43652
Šiaulių r. sav.967 896,304 361
Šilalės r. sav.1 11815 332,0613 623
Šilutės r. sav.6558 878,539 156
Širvintų r. sav.79326,94402
Švenčionių r. sav.181 114,10754
Iš viso12 264295 370,42204 039

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Daugiau Agro rinkos naujienų