Home » Smulkieji ūkininkai aktyviai naudojosi galimybe gauti paramą
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Smulkieji ūkininkai aktyviai naudojosi galimybe gauti paramą

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Birželio 30 d. buvo baigtos rinkti smulkių ūkių savininkų paraiškos. Galimybe gauti paramą modernizuoti savo ūkius aktyviai naudojosi visos šalies smulkieji ūkininkai – paraiškų per du paraiškų rinkimo mėnesius pateikta itin daug.

Šiemet pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ paraiškas atskirai galėjo teikti ūkininkai, prašantys paramos pieninės galvijininkystės sektoriui, ir ūkininkai, užsiimantys kita žemės ūkio veikla.

Dėl paramos pieninės galvijininkystės sektoriui į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) preliminariais duomenimis kreipėsi  328 smulkiųjų ūkininkų. Suskaičiuota, kad jų paraiškose bendra prašoma paramos suma yra beveik tiek, kiek šiam paraiškų rinkimui buvo skirta, – 5,01 mln. Eur (buvo skirta 5 mln. Eur).

Dėl paramos smulkiųjų ūkininkų, vykdančių kitą žemės ūkio veiklą, ūkių stiprinimui preliminariais duomenimis į NMA kreipėsi 1 907 pareiškėjai. Suskaičiuota, jog bendra jų prašoma paramos suma beveik tris kartus viršija skirtąją ir sudaro daugiau kaip 28 mln. Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10,2 mln. Eur. Taigi paramos gali tikėtis kiek daugiau nei trečdalis paraiškas pateikusių ūkininkų – kam ji galės būti skirta, paaiškės įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, susumavus gautus prioritetinius balus ir sudarius paraiškų prioritetinę eilę. Primintina, jog paraiškų prioritetinė eilė turi būti sudaryta per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų surinkimo dienos, t. y. nuo birželio 30 d.

Su priemonės atrankos kriterijais ir už atitiktį jiems skiriamais balais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas, taip pat NMA straipsnyje – čia.

Pažymėtina, jog gautų paraiškų skaičius gali nežymiai keistis.

Primename, kad dėl paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ galėjo kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei deklaruojantys pasėlius ir (arba) registruojantys ūkinius gyvūnus. Pareiškėjas turi atitikti mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus. Parama skiriama vykdantiems žemės ūkio produktų gamybą bei pagamintų (išaugintų) valdoje žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Bus mokama 100 proc. išmoka, siekianti 15 000 Eur vienam paramos gavėjui.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.