NMA parama Žemės ūkio naujienos

Sudarytos paraiškų dėl žemės ūkio valdų modernizavimo pirmumo eilės

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Informuojame, kad jau sudarytos paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų praėjusių metų lapkričio 3–30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, prioritetinės eilės.

Prioritetinės eilės sudarytos pagal atskirus sektorius, kuriems buvo teikiamos paraiškos. Sudarius eiles paaiškėjo, kad  į paraiškų, pateiktų vykdyti pienininkystės projektus, prioritetinę eilę pateko 31 paraiška (su 35–70 atrankos balų), joms numatyta išskirstyti daugiau kaip 7,56 mln. Eur. Pieninės galvijininkystės sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.

Paraiškų, pateiktų vykdyti paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, veiklą, pirmumo eilėje atsidūrė 2 paraiškos, surinkusios 84 ir 55 atrankos balus. Joms planuojama išskirstyti 475 tūkst. Eur. Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, veiklą, sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.

Paraiškų, kuriose numatoma vykdyti mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, veiklą, pirmumo eilėje buvo surikiuotos 9 paraiškos, surinkusios 35–65 atrankos balus. Šiose paraiškose prašoma bendra paramos suma sudaro beveik 1,9 mln. Eur. Mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.

Paraiškų, kuriose paramos prašoma vystyti sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę, pirmumo eilėje atsidūrė 19 paraiškų (su 39–70 atrankos balų), kuriose prašoma bendra paramos suma sudaro beveik 4,13 mln. Eur. Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Primintina, jog paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ galėjo teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys žemės ūkio  valdą ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų.

Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Didžiausia paramos suma projektui – 300 tūkst. Eur.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.