Home » Žemės deklaravimas ir ūkio modernizavimas
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Žemės deklaravimas ir ūkio modernizavimas

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Netrukus prasidėsiantis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas aktualus ir ūkio modernizavimo projektus įgyvendinantiems paramos gavėjams.

Dalis paramos gavėjų, pateikusių paraiškas dėl investicijų į žemės ūkio valdas, įsipareigojo dalyvauti bent vienoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje. Už atitiktį šiam kriterijui pareiškėjams buvo suteikti atrankos balai. Artėjant žemės ūkio naudmenų deklaravimui, paramos gavėjams primename apie būtinybę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.  

Dalis paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gavėjų paraiškoje pažymėjo, kad dalyvaus KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose. Tai vienas iš prioritetinių kriterijų, už atitiktį šiam kriterijui pareiškėjui buvo suteikta 15 atrankos balų. Dalyvauti bent vienoje iš agrarinės aplinkosaugos veiklų modernizavimo projektus įgyvendinantys paramos gavėjas turi ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos.  

Žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas dalyvaujant agrarinės aplinkosaugos veikloje turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą).   Balandžio 12 d. prasidėsiantis žemės ūkio naudmenų deklaravimas, kai tiesioginių išmokų paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias KPP priemones, aktualus paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas 2019 m. pabaigoje (spalio 1 d. – gruodžio 13 d.) ir 2020 m. pradžioje (balandžio 1 d. – birželio 30 d.).  

Modernizuojantys ūkius paramos gavėjai gali rinktis vieną ar kelias KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: ,,Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, ,,Specifinių pievų tvarkymas“, ,,Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, ,,Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Taip pat ,,Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, ,,Dirvožemio apsauga“, ,,Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, ,,Ražienų laukai per žiemą“.

  Naudinga informacija:

  Daugiau apie NMA paramas.