Home » Žemės ūkio naujienos: 2021-03-08
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2021-03-08

Žemės ūkio naujienos

Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Grūdų supirkimo kainos antroje vasario pusėje kito nevienodai. Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 7-ąją šių metų savaitę, vasario 15–21 dienomis, kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 209,60 euro už toną (t) – kaina buvo 3,10 proc. didesnė negu prieš savaitę ir 12,13 proc. didesnė negu prieš metus, rodo Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. Tuo metu, kaip nurodoma centro leidinyje „Agrorinka“, pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina sudarė 165,48 euro už t ir, palyginti su praėjusią savaitę buvusia kaina, buvo mažesnė 2,27 proc., bet 4,85 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Plačiau

Kurk Lietuvai” dalyvių dėmesio centre – jaunųjų ūkininkų inkubatoriai.„Kurk Lietuvai“ dalyviai Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) padeda įgyvendinti jaunųjų ūkininkų inkubatorių steigimo projektą. Jo metu bus siekiama šiems inkubatoriams sukurti tvirtą pamatą, paremtą analizėmis ir tyrimais. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas neabejoja, kad jaunųjų ūkininkų inkubatoriai galėtų tapti puikiu tramplinu  savarankiškai jauno žmogaus veiklai. „Jaunas žmogus, kuris niekada nėra dirbęs žemės ir dalyvavęs žemės ūkio veikloje, įgautų įgūdžių ir praktikos, tad vėliau įkūręs savo ūkį darytų mažiau klaidų, o dirbti, turint tiek teorinių, tiek praktinių žinių, būtų paprasčiau. Plačiau

Svarbu vykdantiems veiklą „Ražienų laukai per žiemą“. Didinamas maksimalus neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Šis plotas galės būti ne didesnis kaip 50 ha (vietoj buvusių 30 ha). Tam pritarta Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje. KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Ražienų laukai per žiemą“ pradėta įgyvendinti nuo 2018 m., išmokos dydis siekia 99 Eur/ha. Pagal šią veiklos sritį deklaruoti plotai nuolat auga. 2018 m. jie siekė 28 009 ha, o po metų – jau 30 898 ha. 2020 m. jie siekė net 34 109 ha. Plačiau

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos reikalavimų ir neskleisti mėšlo ir srutų iki kovo 20 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo kitos savaitės vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. Sutrumpėjus draudimo terminui, patikros bus vykdomos iki kovo 20 d. (įskaitytinai). Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis visi pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Draudimas skleisti mėšlą ir (ar) srutas galioja nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai atskiru įsakymu yra nustatyta kitaip. Plačiau

Ekspertai nurodo stebinančius rėmimo politikos trūkumus. Didžiąją dalį maisto produktų vartojimo skatinimo priemonės lėšų Europos Komisija ketina skirti vien ekologiškiems produktams. Ekspertai nuogąstauja, kad tai gali iškreipti rinką. ES žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo politika yra svarbi priemonė plėsti pardavimus ir skverbtis į tarptautines rinkas. Pandemijos ir netikrumo dėl ateities perspektyvų laikais ūkininkai dar labiau pasikliauja paramos programomis, kurios skatina žemės ūkio maisto produktų pardavimus. Todėl buvo netikėta, kad Europos Komisija ketina rezervuoti didžiąją dalį turimų lėšų vien ekologiškų produktų vartojimui skatinti. Europos Komisija informavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetą, kad 50 proc. lėšų bus skirta įgyvendinti strategijos „Nuo lauko iki stalo“ tikslus, visų pirma susijusius su ekologiškais produktais. Tarptautinė tinklinė ekspertų organizacija „Farm Europe“ įspėja, kad toks sprendimas susijęs su dviem rimtomis problemomis. Plačiau

Kaip technika padeda spręsti ekologinio ūkio problemas. Austrijos ekologinei žemdirbystei ir jos sėkmingai plėtrai didelės įtakos turėjo šalyje gaminama specializuota šiai ūkio šakai skirta technika. Pagal ekologinės žemdirbystės plotus, kurie sudaro ketvirtadalį visų dirbamų naudmenų, Austrija lyderiauja Europos Sąjungoje, o nuo 1934 m. specializuotą „nišinę“ techniką gaminanti šeimos įmonė „Einböck“ pirmauja ne tik Austrijoje, jos gaminius gerai žino viso pasaulio žemdirbiai – per 80 proc. pagaminamos technikos eksportuojama. Didžiulę gamybos patirtį turinti Aukštutinėje Austrijoje įkurta įmonė specializuojasi keturių sričių produktų – pasėlių, žolynų priežiūros, žemės dirbimo, sėjos ir tręšimo mašinų – gamyboje. Apie 90 proc. mašinoms reikiamų komponentų paruošiama pačioje gamykloje. Plačiau

Kitos žemės ūkio naujienos čia.