Home » Žemės ūkio naujienos: 2021-03-05
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2021-03-05

Žemės ūkio naujienos

Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Ūkininkai žiemkenčių priežiūros darbus kol kas planuoja atsargiai. Skirtingų rajonų ūkininkai sako, kad situacija žiemkenčių pasėliuose nėra vienoda, tačiau iš esmės nebloga. Tačiau dar tik retuose laukuose galima pradėti pirmuosius darbus. Pakruojo r. ūkininkas Gedas Špakauskas sako, kad žiema tikrai buvo palanki pasėliams. „Visi laukai peržiemojo 100 proc., bet žinodamas iš patirties, kad kovas labai klastingas mėnuo, pirmuosius pavasario darbus planuoju atsargiai. Kol kas žiūrint į artimiausias orų prognozes, nieko blogo nematyti, ir nuotaika tikrai gera. Esu nustebęs, kad šią žiemą iškritus gausiam sniegui, laukai atrodo pakankamai sausi ir didelių užmirkimų nematyti“, – neblogą pasėlių būklę konstatuoja ūkininkas. Plačiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų vieną mėnesį. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos inforacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio mėn. iš 14 761 pieno gamintojų supirko 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio mėn. – 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 1,49 tūkst. t. Per 2020 m. sausio mėn. buvo supirkta 103,61 tūkst. t pieno. Plačiau

Kas žinotina ūkininkams apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomą ir pardavimą. Į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) vis dažniau kreipiasi ūkininkai dėl iš Lietuvos įmonių gaunamų pasiūlymų išsinuomoti ar pirkti ūkininkų naudojamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Ūkininkai domisi, ar galimas valstybinės žemės nuomos teisės perleidimas kitiems asmenims, ir kaip šį procesą reglamentuoja teisės aktai. NŽT atkreipia dėmesį į svarbius teisinius ir praktinius aspektus, susijusius su valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir pardavimu. NŽT pažymi, kad fiziniai ar juridiniai asmenys negali jiems išnuomotų valstybinės žemės sklypų perleisti (parduoti ar išnuomoti) kitiems asmenims. Plačiau

Parama apsaugai nuo vilkų. Žinia nuo vilkų nuostolių patiriantiems ūkinių gyvūnų laikytojams – paramą prevencinėms priemonėms įsigyti galės gauti daugiau ūkininkų. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nusprendė paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ teikti ir ūkininkams, auginantiems mėsinių veislių galvijus ir iki 6 mėnesių amžiaus juos laikantiems vienoje bandoje kartu su karvėmis žindenėmis. Iki šiol į šią paramą pretenduoti galėjo fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose ketinama įrengti apsaugos nuo vilkų priemones, ir turintys galvijų iki 2 metų amžiaus. Plačiau

Ūkininkų džiaugsmas danieliai. Sta­selė ir Ig­nas Sau­dar­gai, gy­ve­nan­tys Juo­dei­kių kai­me, Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je, nors jau yra gar­baus am­žiaus, veik­los ne­sto­ko­ja. Jų dėme­sio ir rūpes­čio kiek­vieną dieną lau­kia gra­žus būrys au­gin­ti­nių – per 20 da­nie­lių, be­si­ga­nan­čių ap­tva­re so­dy­bos pa­kraš­ty. Įtaisė sūnus Pak­vies­ti į ap­tva­ro vidų pa­mai­tin­ti šių ra­guotų gra­žuo­lių, iš­girs­ta­me šei­mi­nin­ko pla­nus va­sarą juos įkur­din­ti ki­ta­pus so­dy­bos, ša­lia Šiaulių–Palangos plen­to, kad da­nie­liais galėtų pa­si­grožė­ti ir va­žiuo­jan­tie­ji pro šalį. Įgy­ven­din­ti šį su­ma­nymą pa­dės va­sarą iš Ai­ri­jos ža­dan­tis ato­stogų į gim­tinę grįžti Sau­dargų sūnus su šei­ma. Tiesą pa­sa­kius, būtent jis ar ne prie­š 6-erius me­tus tėvams ir įtaisė pir­muo­sius ke­tu­ris da­nie­lius. Ne­ži­nia kur iš­vydęs šiuos ra­guo­čius ir viską apie juos iš­sik­lau­sinėjęs nu­sprendė, kad tėvams tai būtų pui­kus už­siė­mi­mas ir pra­si­blaš­ky­mas. Plačiau

Šaltesni orai dar gali pakenkti pasėliams. Skaičiuojame pirmąsias kalendorinio pavasario dienas, o žemdirbiai su palengvėjimu konstatuoja, kad nerimas dėl žiemkenčių sklaidosi – atrodo, kad augalai šią išbandymų negailėjusią žiemą ištvėrė visai neblogai. Kiekviena žiema žemdirbiams išbandymas, nes žieminių augalų, kaip derlingiausių ir pelningiausių, auginama vis daugiau, taigi ir rizika dėl jų išlikimo vis didesnė. Žiemkenčių plotus didinti paskatino ir vis dažniau pasitaikančios švelnios žiemos, kai temperatūra nuo nulinės padalos į vieną ir kitą pusę menkai tepasislinkdavo. Ką tik pasibaigusi kalendorinė žiema buvo kitokia – ir atšiauresnė (oro temperatūra atskiruose rajonuose nukrito iki -25, o vietomis ir iki -27 oC), ir snieginga (vietomis iškrito 35–45 cm sniego). Plačiau

Milijonus eurų ES paramos žemės ūkiui Sicilijoje pasisavino mafija. Sicilijoje šią savaitę prieš teismą stojo beveik 100 mafijos narių ir jų bendrininkų, kurie kaltinami dalyvavę sukčiavimo schemoje ir apgaulės būdu pasisavinę milijonus eurų Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui. Per naujausią vadinamąjį maksi teismo procesą (Maxiprocesso) Mesinos mieste Sicilijoje prieš teisėją stojo 97 kaltinamieji. Procesas prasidėjo praėjus metams po vienos didžiausių kovos su mafija operacijų šioje pietinėje saloje. Byloje figūruoja du konkuruojantys mafijos klanai, veikiantys Tortoričio apylinkėse. Šis miestas įsikūręs salos šiaurės rytuose esančiame Nebrodžio nacionaliniame parke. Visgi šių klanų įtakos zona apėmė gerokai didesnę teritoriją ir jie palaikė ryšius su liūdnai pagarsėjusia Palermo mafijos grupuote „Cosa Nostra“. Plačiau

Klimato kaitos iššūkiai žemės ūkiui: dalis sprendimų – gamtoje. Klimato neutralumo siekis gali tapti varomąja žemės ūkio jėga, jeigu pradėsime realiai gyventi pagal principą „ne prieš gamtą, o kartu su gamta“, tikisi Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos. Todėl turime tvariai ūkininkauti, daugiau dėmesio skirti dirvožemio būklei, naudoti aplinkai draugiškas trąšas, diegti bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos principus gamyboje. Tai padės siekti Žaliojo kurso tikslų, numatytų ir Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje. Pagal šią darbotvarkę, iki 2030-ųjų žemės ūkio emisijos turėtų sumažėti 11 proc., palyginti su 2005 m. Plačiau

Marijampolės krašto cukrinių runkelių augintojus vis dar kamuoja nežinia. Pavasarį šalies cukrinių runkelių auginimo sektorius pasitinka nelygiomis jėgomis – ūkininkai Suvalkijoje šiems metams dar neturi net auginimo sutarčių, tuo tarpu Kėdainių krašte šios kultūros augintojams visos sąlygos buvo aiškios dar rudenį ir ūkininkai jau užsisakę sėklų. Tačiau atkaklūs suvalkiečiai nusileisti nežada – reikalauja garantijų bei didesnių kainų už būsimą derlių, jei cukraus gamintojai nori, kad jie ir toliau augintų cukrinius runkelius. Seniausias Lietuvoje Marijampolės cukraus fabrikas, sausį baigęs įtampos kupiną perdirbimo sezoną, ruošiasi būsimam. Plačiau

Kitos žemės ūkio naujienos čia.