Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-08-22

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Foto iš Pexels

Žemės ūkio naujienos: 2022-08-22. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Žaliajam turizmui – žalia šviesa

Vietinio maisto kultūra Lietuvoje įgauna pagreitį. Kaimo turizmo sodybose, bendradarbiaujančiose su aplinkiniais ūkininkais ir verslais, atsiranda vis daugiau vietinių produktų. Trumpa maisto tiekimo grandinė neša naudą visiems rinkos dalyviams: ūkininkams, kaimo turizmo sodybos šeimininkams ir vartotojams.

Neįsivaizduoja veiklos be bendradarbiavimo

Ant Pociūnėlių tvenkinio kranto įsikūrusios sodybos „Panekelpių kaimas“ (Radviliškio r.) erdvės – kluonas, svirnas su pirtimi bei ramybe dvelkiantis daugiau nei hektaro sodas – skirtos poilsiui ir unikaliems renginiams gamtoje.

Vienkiemio šeimininkė, dekoratorė Lina Noreikaitė-Rimkienė sodybą pradėjo kurti prieš 17 metų ir nuo pat pradžių laikėsi minimalizmo idėjos. Ją padiktavo pati sodyba, kurioje auga senų obelų sodas, šimtamečių liepų alėja. Labiausiai Linai rūpėjo, kaip tai išlaikyti. Minimalizmas, natūralumas ir paprastumas lėmė ne tik architektūros, interjero, bet ir poilsio organizavimo sprendimus.

Šiandien Lina nebeįsivaizduoja savo veiklos be bendradarbiavimo su vietiniais ūkiais ir verslais. „Bendradarbiavimas leidžia tobulėti ir būti stipresniu šiandienos rinkoje. Nuo pat sodybos veiklos pradžios siekiau, kad mano svečiai turėtų galimybę paragauti to, kas gaminama mūsų krašte“, – sako sėkmingą bankininkės karjerą mieste į gyvenime kaime iškeitusi Lina. Neatsitiktinai šiemet ji įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo projektą, kurio tikslas – paskatinti ūkininkų, kaimo gyventojų bendradarbiavimą, pasiūlyti naujus verslo modelius bei veiklas, populiarinančias žaliąjį turizmą ir vietinį maistą.

Šiandien duoną sodybos svečiams kepa Skėmių traktierius. Netoliese gyvenantis šefas gamina puikius desertus. Dijo ūkis tiekia šalto spaudimo margainio, kanapių, garstyčių, linų sėmenų, moliūgų, rapsų aliejų, kanapių ir aviečių arbatas. Pociūnėlių miestelio bendruomenė augina vaisius ir daržoves, iš jų gamina arbatas, cukatus, daržovių mišinius, prieskonius, spaudžia obuolių sultis, gamina obuolių sūrius.

Panekelpių kaimo sodyba – ūkininko sodyba. „Turime didelį augalininkystės ūkį, auginame miežius, kviečius, cukrinius runkelius, rapsus, kukurūzus ir kitas kultūras. Norime, kad į sodybą atvykstantys svečiai susipažintų su augalais, atpažintų grūdus – išmoktų atskirti kviečius nuo miežių, rapsus nuo garstyčių. Todėl mes esame paruošę tam skirtą edukacinę programą“, – pasakoja Lina.

Vaikams ir suaugusiems daug džiaugsmo suteikia ir iš ūkio atvykstanti žemės ūkio technika, į kurią galima įlipti. „Ūkyje dirbau su dokumentais, bet į traktorių sugalvojau įlipti tik būdama trisdešimties. Ir man taip patiko jį vairuoti! Pamaniau, kad tai gali būti smagu ir kitiems“, – šypsosi moteris.

Svečiai sodyboje gali ne tik susipažinti su ūkyje auginamomis kultūromis, bet ir patys išsispausti šviežutėlio rapsų aliejaus, pasigaminti kviečių želmenų augintinį, sukti natūralaus vaško žvakes. Sodybos šeimininkė poilsiautojus nuolat stebina vietinėmis vaišėmis – liepų alėjoje augančio meškinio česnako sviestu su duona; šeivamedžio žiedų sirupo gėrimu, pagaminto iš sodybos pakrantėje augančių šeivamedžių žiedų; sodo obelų obuolių sūriu bei obuoliene, ruošta pagal promočiutės receptą.

Šeimų savaitgalis kaime

Sodyba „Panekelpių kaimas“ šiemet vėl dalyvaus akcijoje „Atviros dienos kaime“. Ši akcija rugsėjo 9-11 dienomis vyks visoje Lietuvoje. Tą rudens savaitgalį lankytojams duris atvers net 60 sodybų, ūkių, amatininkų ir kūrybos studijų, kaimo bendruomenių, muziejų, bitynų, parkų ir net mokslo įstaigų.

Miestiečiai galės ne tik susipažinti su kaimo kasdienybe, bet ir dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, degustacijose, žygiuose, ekskursijose, iškylose, taip pat žvejoti, jodinėti, plaukioti ir kitaip pramogauti.

Lietuvos kaimo turizmo asociacija kartu su Žemės ūkio ministerija siekia populiarinti trumpas maisto tiekimo grandines, kaime teikiamas paslaugas, užaugintus bei pagamintus produktus.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-08-19

Kviečiame susipažinti – svarbūs Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo taisyklių pakeitimai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos kai kurios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP)  administravimo taisyklių (Administravimo taisyklės) nuostatos. Informuojame apie svarbiausius pakeitimus. Atkreiptinas dėmesys, kad prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją terminas sutrumpėjo iki 3–5 darbo dienų (iki šiol tam buvo skirtas 10 darbo dienų terminas), priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties.

Vadovaujantis minėtu žemės ūkio ministro įsakymu, keičiasi Administravimo taisyklių nuostata apie pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo informavimą: paskelbus paklausimą, informacinį pranešimą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informaciniame portale (https://portal.nma.lt), pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas bus informuojamas paramos paraiškoje nurodytu informavimo būdu, t. y., tuo atveju, kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas paraiškoje bus nurodęs, kad pageidauja informaciją apie paraiškos administravimo eigą gauti ne tik NMA informaciniame portale, bet ir, pavyzdžiui, el. paštu, jam bus išsiųstas el. laiškas. Paklausimas, informacinis pranešimas laikomas įteiktu paklausimo, informacinio pranešimo NMA informaciniame portale paskelbimo dieną.

Atkreiptinas dėmesys, kad prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją terminas sutrumpėjo iki 3–5 darbo dienų (iki šiol tam buvo skirtas 10 darbo dienų terminas), priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų terminui, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis.

Pažymėtina, kad, vadovaudamasi naujai patvirtintomis taisyklėmis, NMA nebesiųs pareiškėjui paklausimų, atmes paramos paraišką ir neteiks paramos paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai prie paramos paraiškos bus nepateikta 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.

Svarbus Administravimo taisyklių pakeitimas – teikiantiems komercinius pasiūlymus: nuo šiol privalu pateikti ne mažiau nei 3 lygiaverčius skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“).

NMA pareiškėjus ir (arba) paramos gavėjus dėl paramos skyrimo ar neskyrimo šiame straipsnyje nurodytu būdu informuos pareiškėjus per 5 darbo dienas (iki šiol šis terminas buvo 10 darbo dienų) nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pažymėtina, kad tuo atveju, jei keičiama paramos sutartis, tačiau paramos sutarties keitimas yra susijęs su mokėjimo prašymo termino atidėjimu, paramos lėšų perskirstymu tarp paramos dalių, kitais nesudėtingų keitimų atvejais, kuomet pakeitimas yra aiškus, yra visiškai pritarta paramos gavėjo prašymui, NMA paramos sutarties keitimą išdėsto raštu, raštą paskelbia NMA informaciniame portale ir paramos gavėjui išsiunčia paramos paraiškoje nurodytu būdu. Toks raštas tampa neatsiejama paramos sutarties dalimi.“

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai, kuriems skiriama parama pagal KPP priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, „LEADER programa“, „Techninė pagalba“, mokymai, konsultavimas, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir panaši veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, jei naudojant NMA Agro bei papildomai pateikiamą informaciją įmanoma patikrinti renginio įvykimo faktą, renginio dalyvių skaičių, konsultavimo paslaugų suteikimo faktą ir užtikrinti turinio kokybę bei jei tokia nuotolinio būdo galimybė yra numatyta konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Mokėjimo prašymo, pateikto pagal išvardintas priemones, patikra gali būti atliekama ir nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, jei paramos gavėjas, naudodamasis NMA Agro bei papildomai pateikiama informacija, pateikia dokumentus, kurie leidžia patikrinti visą reikalingą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, bei jei tokia patikros vietoje galimybė yra numatyta konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Administravimo taisyklėse patikslinti paraiškų priėmimo tvarkaraščio paskelbimo terminai: ateinančių metų paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštis skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos bei ne vėliau, kaip likus 2 mėnesiams iki artimiausio paramos paraiškų surinkimo pradžios. Tais atvejais, kai paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštis keičiamas, tai turi būti atlikta ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki paramos paraiškų priėmimo pradžios. Prailgintas kvietimo teikti paramos paraiškas trumpiausias laikotarpis iki 60 kalendorinių dienų (anksčiau buvo 14 kalendorinių dienų).

Šaltinis: nma.lt, 2022-08-19

Jau sudaryta jaunųjų ūkininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė

Informuojame, kad pareiškėjai, birželio 1 d. – liepos 29 d. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, jau gali susipažinti su paraiškų pirmumo eile. Nors teisės aktuose nustatytas pirmumo eilės sudarymo terminas – rugsėjo 12 d., NMA darbuotojai paraiškas įvertino gerokai anksčiau. Su paramos paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.

Iš viso paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 670 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 23,6 mln. Eur, tuo tarpu skirta daugiau nei 22,8 mln. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma viršija skirtąją, po šio paraiškų vertinimo etapo paaiškėjo, kuriems projektams pakanka paramos lėšų.

Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, kad lėšų pakanka 50–70 atrankos balų surinkusioms paraiškoms – jų yra 611. Šiuo metu jau pradėtas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Primintina, jog parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos) yra būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi (jei už planuojamą įkurti žemės ūkio sektorių paramos paraiškai skiriami atrankos balai), įsigytos ne iš susijusių asmenų ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Šaltinis: nma.lt, 2022-08-19

Iki rugsėjo 1 d. svarbu nušienauti pievas

Šiemet dėl itin gausaus lietaus liepos mėnesį ir didelio drėgmės kiekio laukuose buvo pavėlinti šienavimo terminai pievose ir sodų tarpueiliuose, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena ūkininkams, jog sutvarkyti pievas reikia iki rugsėjo 1 d.

Pareiškėjai pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai), sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, SOM, UOM) privalo nušienauti bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jog pareiškėjai, kurie negali įvykdyti įsipareigojimų iki nustatyto įsipareigojimų įvykdymo termino dėl ekstremalių meteorologinių sąlygų, turi atlikti šiuos veiksmus:

per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių atsiųsti nuotraukas per programėlę „NMA agro“, kuriose užfiksuoti ekstremalių oro sąlygų paveikti plotai;
kai reikalavimų neįvykdymo negalima akivaizdžiai nustatyti iš pateiktų nuotraukų, turi teikti prašymą NMA ir oficialių institucijų (savivaldybės žemės ūkio skyriaus, hidrometeorologijos tarnybos ar kt.) pažymą apie susiklosčiusią nepalankią situaciją žemės ūkyje konkrečioje vietovėje.

Jei situacija nepasikeičia iki nustatyto įsipareigojimų įvykdymo termino, t. y iki rugsėjo 1 d., pareiškėjai turi dar kartą atsiųsti nuotraukas per „NMA agro“ programėlę, kuriose būtų matoma, kad situacija laukuose nepagerėjo. Situacijai pagerėjus, privaloma įvykdyti atidėtus įsipareigojimus ir pranešti NMA per programėlę „NMA agro“ atsiunčiant nuotraukas.

Primename, jog pareiškėjai, prisijungę prie NMA informacinio portalo, gali matyti automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) duomenis.

Šaltinis: nma.lt, 2022-08-19

A. Guterresas: JT stengsis prieš žiemą didinti Ukrainos grūdų eksportą

Jungtinės Tautos nori iki žiemos padidinti grūdų eksportą iš Ukrainos, ketvirtadienį po derybų su Ukrainos ir Turkijos prezidentais Lvive pareiškė JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas.

„Padarysime viską, ką galime, kad padidintume savo operacijų mastą, kad galėtume pasitikti… artėjančią žiemą“, – sakė A. Guterresas, palankiai vertindamas Turkijai ir JT tarpininkaujant sudarytą Ukrainos ir Rusijos susitarimą, dėl kurio eksportas šį mėnesį buvo atnaujintas.

Šaltinis: valstietis.lt, 2022-08-19

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 0,67 mln. t (iki 267,52 mln. t).

Bet tai būtų mažiausios atsargos nuo 2016–2017 derliaus metais buvusių atsargų. 2022 m. liepos mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su birželio mėn. prognoze, sumažinta 1,99 mln. t – iki 1 477,20 mln. t.

Rusijoje dėl mažesnių kukurūzų pasėlių plotų prognozuojamas mažesnis jų derlius. ES labiausiai kukurūzų derliaus prognozė sumažinta Italijoje. Paragvajuje kukurūzų derliaus prognozė padidinta dėl didesnių pasėlių ploto ir laukiamo didesnio jų derlingumo. Mažesnis miežių derlius pasaulyje prognozuojamas dėl mažesnio jų derliaus Kanadoje ir ES.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 2,15 mln. t ir turėtų sudaryti 1 477,65 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 0,9 mln. t (iki 226,66 mln. t), o importo – 0,41 mln. t (iki 220,10 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima didesnį kukurūzų eksportą į Paragvajų, bet mažesnį – iš Rusijos. Kukurūzų importas turėtų padidėti į Zimbabvę. Miežių eksportas gali būti mažesnis Kanadoje ir ES.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 2,22 mln. t ir turėtų sudaryti 337,91 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 2,49 mln. t (iki 312,94 mln. t).


Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 14 (406) / 2022 m

Ankstesnės žemės ūkio naujienos