Home » Jau sudaryta jaunųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilė
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Jau sudaryta jaunųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilė

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Foto iš Pexels

Informuojame, kad pareiškėjai, birželio 1 d. – liepos 29 d. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, jau gali susipažinti su paraiškų pirmumo eile. Nors teisės aktuose nustatytas pirmumo eilės sudarymo terminas – rugsėjo 12 d., NMA darbuotojai paraiškas įvertino gerokai anksčiau.  

Iš viso paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 670 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 23,6 mln. Eur, tuo tarpu skirta daugiau nei 22,8  mln. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma viršija skirtąją, po šio paraiškų vertinimo etapo paaiškėjo, kuriems projektams pakanka paramos lėšų.  

Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, kad lėšų pakanka 50–70 atrankos balų surinkusioms paraiškoms – jų yra 611. Šiuo metu jau pradėtas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.   Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.   Su paramos paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.  

Primintina, jog parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos) yra būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi (jei už planuojamą įkurti žemės ūkio sektorių paramos paraiškai skiriami atrankos balai), įsigytos ne iš susijusių asmenų ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Daugiau apie NMA paramas.