Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-03

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-03. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Pasinaudokite galimybe kompensuoti draudimo įmokas

Kaip ir praeitais, taip ir šiais metais ūkininkai kviečiami kreiptis dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo. Paraiškos priimamos nuo sausio 2 d. iki 2024 m. spalio 31 d. Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

Šiais metais draudimo įmokų kompensavimui skirta 414 076 Eur paramos lėšų.

Draudimo įmokoms galima gauti iki 70% kompensaciją, o draudimo sutartis turi būti ne ilgesnė nei vieneri metai.

Pareiškėjų tinkamumas

Paramos gali kreiptis tie ūkininkai, kurie yra įregistravę ūkinius gyvūnus ir žemės ūkio valdas atitinkamuose registruose. Pareiškėjas turi:

* laikyti ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jų vardu Ūkinių gyvūnų registre;
* savo vardu kaip valdos valdytojas būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Kaip ir kur teikti paraiškas

Paraiškas reikėtų teikti savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, administracijai. Pateikti galima įvairiais būdais: asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, ar elektroniniu paštu. Svarbu pažymėti, kad paramos paraiška pateikiama prieš sumokant draudimo įmokas draudimo įmonei.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką. Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainės skiltyje.

Kviečiame pasinaudoti parama ir taip sumažinti gyvūnų draudimo išlaidas!

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-02

Įsigaliojo nauji žemės verčių žemėlapiai

2024 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu ,,Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo“ patvirtinti žemės verčių žemėlapiai. Žemės verčių žemėlapius kiekvienais metais rengia valstybės įmonė Registrų centras, o juos tikrina ir tvirtina – Nacionalinė žemės tarnyba. Daugiau informacijos rasite čia.

NŽT patvirtintus žemės verčių žemėlapius VĮ Registrų centras naudoja rengdamas elektronines skaičiuokles, pagal kurias galima nustatyti konkretaus žemės sklypo vertę.

Pagal žemės verčių žemėlapius nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos apskaičiuojant mokestines vertes, nustatant valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainas, apskaičiuojant mokesčius turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais, nustatant notarinių paslaugų kainas, kai tvirtinami turto perleidimo sandoriai, ir kitoms reikmėms.

Naujai patvirtinti žemės verčių žemėlapiai yra sudaryti iš 1505 verčių zonų. Palyginti su
2023 m., nustatyta 41 verčių zona daugiau. 2023 metais tokių zonų buvo 1464, 2022 metais – 1429, 2021 metais – 1399, 2020 metais – 1348, 2019 metais – 1261, o 2004 metais, kai buvo pradėti sudarinėti verčių žemėlapiai, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje tokių zonų buvo 413. Verčių zonų kasmet nustatoma vis daugiau, nes tokiu būdu yra siekiama kuo tiksliau nustatyti konkrečių žemės sklypų vertę, kuri geriausiai atitiktų nekilnojamojo turto rinkos kainas ir tendencijas.

Žemės verčių zonos nustatomos remiantis konkrečioje zonoje per praėjusius kalendorinius metus sudarytais sandoriais ir jų vertėmis.

Bendrai Lietuvos Respublikoje žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, palyginti su 2023 m., nuo
2024 m. sausio 1 d. vidutiniškai didėja 1,12 karto. Pagal savivaldybes žemės sklypų vidutinė rinkos vertė per metus labiausiai didėjo Neringos sav., Anykščių r. sav. ir Varėnos r. sav. – apie 25 proc.; Palangos m. sav., Akmenės r. sav. bei Šilutės r. sav. – apie 20 proc.; mažiausiai – iki 5 proc. didėjo Alytaus m. sav., Panevėžio r. sav. ir Pasvalio r. sav.

Vertinant atskiras žemės grupes, žemės sklypų vidutinė rinkos vertė, palyginti su 2023 m., nuo
2024 m. sausio 1 d. keičiasi taip:

– gyvenamųjų teritorijų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė vidutiniškai didėja 1,13 karto (Neringos sav. didėja 1,31 karto, Palangos m. sav. – 1,25 karto; Vilniaus m. sav. – 1,14 karto; Vilniaus r. sav. – 1,15 karto; Kauno m. sav. – 1,19 karto; Kauno r. sav. – 1,11 karto; Klaipėdos m. sav. – 1,08 karto; Klaipėdos r. sav. – 1,07 karto; Alytaus m. sav., Šiaulių r. sav., Trakų r. sav. – 1,03 karto);

– komercinės paskirties žemės sklypų vidutinė rinkos vertė vidutiniškai didėja 1,09 karto (Neringos sav. didėja 1,36 karto; Molėtų r. sav. – 1,21 karto; Anykščių r. sav. – 1,20 karto; Vilniaus m. sav. – 1,07 karto; Vilniaus r. sav. – 1,05 karto; Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. – 1,11 karto;
Klaipėdos m. sav. – 1,09 karto; Klaipėdos r. sav. – 1,15 karto; Marijampolės sav. – 0,99 karto; Elektrėnų ir Panevėžio m. sav. – 0,97 karto);

– mėgėjų sodų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė vidutiniškai didėja 1,16 karto (Kalvarijos sav. – 1,44 karto; Kazlų Rūdos sav. – 1,38 karto; Vilniaus m. sav. – 1,07 karto; Vilniaus r. sav. – 1,10 karto; Kauno m. sav. – 1,06 karto; Kauno r. sav. – 1,27 karto; Klaipėdos m. sav. – 1,11 karto; Klaipėdos r. sav.– 1.23 karto; Kretingos r. sav. ir Radviliškio r. sav. – 1,03 karto; Joniškio r. sav. – 1,01 karto);

– pramonės ir sandėliavimo vidutinės rinkos vertė vidutiniškai didėja 1,08 karto (Neringos sav. – 1,32 karto; Anykščių r. sav. – 1,27 karto; Vilniaus m. sav. – 1,12 karto; Vilniaus r. sav. – 1,18 karto; Kauno m. sav. – 1,10 karto; Kauno r. sav. – 1,13 karto; Klaipėdos m. sav. – 1,03 karto; Klaipėdos r. sav. – 1,22 karto; Kazlų Rūdos sav. ir Panevėžio r. sav.– 0,98 karto; Palangos m. sav. – 0,94 karto);

– žemės ūkio paskirties žemės sklypų vidutinė rinkos vertė vidutiniškai didėja 1,12 karto (Klaipėdos r. ir Šilutės r. sav. didėja nuo 1,31 karto; Neringos sav. – 1,30 karto; Klaipėdos m. sav. – 1,16 karto; Vilniaus m. sav. – 1,20 karto; Vilniaus r. sav. – 1,17 karto; Kauno m. sav. – 1,16 karto; Kauno r. sav. – 1,21 karto; Panevėžio m. sav. ir Visagino sav. – 1,05 karto; Alytaus m. sav. – 1,02 karto).

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Šaltinis: am.lrv.lt, 2024-01-03

Biometano, biodujų panaudojimui žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą – 2 mln. eurų

Sausio 8 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbs kvietimą investicinei paramai „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“. 2024 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų. Detalią informaciją apie kvietimo sąlygas rasite čia.

Kompensacinė išmoka (subsidija) vienam pareiškėjui yra 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, neviršijant 33 tūkst. eurų.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Paraiškos subsidijai gauti teikiamos per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt.

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk.

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Šaltinis: am.lrv.lt, 2024-01-02

Kad gautumėte informaciją greičiau

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kaip ir kitos įstaigos, teikiančios su asmens duomenimis susijusią informaciją, taiko asmenų identifikavimo tvarką, padedančią NMA specialistui įsitikinti, ar tikrai asmeninės informacijos kreipiasi tas asmuo, kuris turi teisę ją žinoti. NMA darbuotojai, tinkamai neidentifikavę besikreipiančio asmens, negali teikti informacijos apie paraiškos vertinimo eigą, iškylančius klausimus, patikrinimų rezultatus, mokėtinas ar išmokėtas sumas bei kitos asmeninės informacijos. 

Pasitaiko atvejų, kai NMA klientas neturi duomenų, reikalingų jo identifikavimui. Todėl, siekdami taupyti Jūsų laiką, primename, kokia tvarka taikoma identifikuojant besikreipiantį asmenį.

Kuomet asmuo kreipiasi telefonu

Kuomet asmuo kreipiasi su juo susijusios informacijos telefonu, NMA atstovas asmens prašo nurodyti jo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) bei vieną iš šių identifikacinių duomenų:

* arba pareiškėjo ID numerį (galite rasti informaciniame portale);
* arba žemės ūkio valdos numerį / paraiškos numerį;
* arba keturis paskutinius asmens kodo skaičius.
Taip pat NMA atstovas sutikrina, ar telefono numeris, iš kurio skambinama, sutampa su nurodytu paraiškoje.

Kuomet asmuo kreipiasi el. paštu

Jei asmuo kreipiasi su jo duomenimis susijusios informacijos elektroniniu paštu, tačiau paklausimo negali pasirašyti elektroniniu parašu, klausdamas jis taip pat turėtų nurodyti vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) bei vieną iš aukščiau minėtų identifikacinių duomenų (ID numerį arba valdos numerį/paraiškos numerį, arba keturis paskutinius asmens kodo skaičius).

Tačiau, kadangi el. paštas nėra saugi informacijos teikimo priemonė, juo neteikiama informacija apie konkrečias mokėtinas arba išmokėtas sumas, išsami informacija apie patikrų rezultatus, pritaikytas sankcijas, paramos sumažinimo arba neskyrimo priežastis ir kita išsami informacija apie paraiškas. Dėl šios informacijos asmeniui reikėtų kreiptis pateikiant kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtintą el. laišką, paklausimą siųsti paštu, kreiptis telefonu arba atvykti.

Asmeniui atvykus arba konsultuojantis „Microsoft Teams“ programa

Šiuo atveju asmuo identifikuojamas pagal dokumentą, kurio pagrindu galima nustatyti jo tapatybę: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą.

Kuomet telefonu kreipiasi įgaliotas asmuo/įmonė

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai kreipiasi įgaliotas asmuo, jo prašoma įgaliojimo numerio, notaro biuro numerio (tik fizinių asmenų atveju), taip pat prašoma nurodyti tokius pat duomenis, kokius prašoma pateikti paties pareiškėjo.

Kuomet telefonu kreipiasi konsultantas

Jeigu agentūrai pateiktas įgaliojimas dėl konsultanto atstovavimo savo klientui, duomenys patikrinami taip pat, kaip tikrinami įgalioto asmens atveju. Jei įgaliojimas nėra pateiktas, konsultantas identifikuojamas pagal vardą, pavardę ir telefono numerį, nurodytą:

* paraiškoje;
* sutikime dėl informacijos teikimo;
* paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp konsultanto ir pareiškėjo / paramos gavėjo.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas konsultanto vardas, pavardė ir telefono numeris, iš kurio skambinama, turi sutapti su nurodytu paraiškoje, sutikime ar paslaugų sutartyje. Jei konsultavimo paslaugas teikia įmonė, informacija teikiama tik įmonės vadovui.

Informacija negali būti teikiama, jei paraiškoje, sutikime ar paslaugų teikimo sutartyje nenurodomas konsultanto telefono numeris, arba, jei pateikta tik paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodoma, kad paslauga yra tik paraiškos parengimas.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-02

Ankstesnės žemės ūkio naujienos