Pieno ūkio valdymas Veisimas

5 svarbūs pieninės bandos reprodukcijos rodikliai, 4 dalis

baby-holstein-726x442Paskutinė straipsnių ciklo dalis apie 5 svarbiausius pieninės bandos reprodukcijos rodiklius. Pradžią –1 dalį, 2 dalį, 3 dalį rasite paspaudę ant nuorodų.

Būsimas veršiavimosi intervalas

Šis rodiklis taip pat padės stebėti bandą.

Bandai galima skaičiuoti veršiavimosi intervalą dviem būdais:

  • Istorinis veršiavimosi intervalas apima laikotarpį tarp priešpaskutinio ir paskutinio apsiveršiavimų.
  • Būsimas veršiavimosi intervalas apima laikotarpį nuo paskutinio ir iki būsimo veršiavimosi.

Svarbus yra Būsimas veršiavimosi intervalas, nes jis parodo, kaip reprodukciją sekasi valdyti dabartiniu metu ir kokių rodiklių galime tikėtis artimoje ateityje. Istorinio veršiavimosi intervalo skaičiavimas vadybinės vertės neturi, tai tik istorinis rodiklis, kuris parodo, kaip sekėsi bandos reprodukciją valdyti praeityje.

Būsimas veršiavimosi intervalas yra šiek tiek individualus rodiklis. Jis priklauso nuo labai daug veiksnių. Labiausiai jį įtakoja valdymo pasirinkimai: kada pradedame sėklinti karves po veršiavimosi, kada tiriame veršingumą, kaip greitai grąžiname neveršingas karves į sėklinimą, iki kelintos laktacijos dienos sėkliname karves, arba kiek kartų sėkliname. Visi šie sprendimai ir reprodukcinių veiksmų rezultatyvumas – kaip greitai pavyksta apsėklinti karvę bei gyvulių sveikatingumas – apsprendžia, koks yra fermos vidutinis Būsimas veršiavimosi intervalas. Galimi įvairūs pasirinkimai. Fermos nusistato skirtingai, kai kurios siekia – 365, kitos – 380 arba 400 dienų veršiavimosi intervalo. Svarbu, kad tikslas būtų teisingai pasirinktas ir pasiektas.

intervalas

Apsivaisinimas iš pirmo sėklinimo (karvėms ir telyčioms)

Lietuvoje dauguma dar iš kolūkinių laikų labai prisirišę prie Sėklinimo indekso. Daug svarbesnis ir informatyvesnis rodiklis sėklinimo sėkmei matuoti yra Apsivaisinimas iš pirmo sėklinimo. Jis parodo, ar teisingai parinktas pirmojo sėklinimo po apsiveršiavimo laikas, ar karvės spėja atsigauti po veršiavimosi. Pirmas sėklinimas yra labai svarbus ir reikia siekti kuo didesnio apsivaisinimo pirmojo sėklinimo metu, nes tai padarys esminę įtaką Veršiavimosi intervalui, Vaisos ir kitiems rodikliams.

Taip pat šis rodiklis yra svarbus ir telyčioms. Yra fermų, kur telyčių apsivaisinimas yra blogesnis negu karvių. Tokiose fermose dažnai karvių rują stebi elektroninė sistema, kuri tiksliai parodo optimalų sėklinimo laiką, o telyčių rują stebi darbuotojai ir sėklinimo laikas parenkamas intuityviai. Būtų puiku, kad karvėms apsivaisinimas iš pirmo sėklinimo siektų virš 50 %, telyčioms virš 65 %.

Dr. Donata Uchockienė

UAB GAMETA Direktorė