NMA parama Žemės ūkio naujienos

Išmokos pasieks ūkininkus, kurie neturi įsiskolinimų

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia pareiškėjų dėmesį, jog avansinės išmokos pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pasieks tik tuos pareiškėjus, kurie neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui („Sodrai“) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Vadovaujantis Europos Komisijos reglamentų nuostatomis, plotinių priemonių avansinės išmokos mokamos nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. Paramos avansinė dalis bus mokama pagal tiesioginių išmokų paramos schemas ir pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

Atkreipiame dėmesį, jog NMA, pervesdama paramos lėšas į įvardintų KPP priemonių dalyvių sąskaitas, atsižvelgia į tai, ar pareiškėjai neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui, todėl primename, jog:

  • fiziniai asmenys gali gauti išmokas tik tuo atveju, jei neturi įsiskolinimų „Sodrai“ arba šiems  asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai;
  • juridiniai asmenys gali gauti išmokas, jei neturi įsiskolinimų „Sodrai“ ir VMI (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

Šiuo metu 307 pareiškėjai dar yra skolingi valstybės biudžetui, todėl raginame suskubti juos ir panaikinti įsiskolinimus, kad būtų išmokėtos avansinės išmokos.

Daugiau apie NMA paramas.