Home » Naujienų apžvalga: 2020-12-29
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-12-29

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Draudimas laikyti mėšlą laukuose sukėlė šoką. Du kadenciją baigusios Vyriausybės ministrai, likus 2 dienoms iki jų įgaliojimų pabaigos, priėmė sprendimą, kuris dar labiau apsunkins pieno sektoriaus ūkininkų gyvenimą. Tuomečiai laikinieji aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ir žemės ūkio ministras Andrius Palionis gruodžio 9 d. pasirašė įsakymą „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Jame, be kita ko, rašoma (punktas 2.4), kad 2021 m. lapkričio 15 d. įsigalioja „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo“ 14.4 papunkčio nauja redakcija: „14.4. laukuose mėšlas negali būti laikomas draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, nustatytu Aprašo 17 punkte“, t .y. nuo lapkričio 15 iki kovo 20 dienos. Plačiau

Kompensacinio PVM gavėjais galės tapti daugiau ūkininkų. Nuo 2021 m. sausio 1 d. daugiau ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai, iš žemės ūkio produkcijos supirkėjų  galės gauti 6 proc. kompensacinį priedą. Šis priedas nuo parduotos produkcijos ar suteiktų paslaugų kainos būtų taikomas ūkininkams, Mokesčių inspekcijoje įsiregistravusiems kompensacinio PVM gavėjais, kurių registruotas žemės plotas neviršija 20 hektarų. Šiuo metu galioja reikalavimas, kad  kompensacinio PVM gavėjais gali registruotis tik tie ūkininkai, kurių registruotas žemės plotas neviršija 7 hektarų. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1097 pakeitus tvarką, PVM kompensacinius priedus galėtų gauti daugiau ūkininkų – tai būtų aktualu beveik 9 tūkst. ūkininkų. Plačiau

Jaunas ūkininkas surizikavo – augina penimus galvijus. Nuo pat vaikystės tėvų Algimanto ir Rasos Mieliauskų mišriame ūkyje pagrindiniu pagalbininku buvęs Giedrius savo ateitį taip pat sieja su ūkininkavimu. Marijampolės kolegijoje įgijęs žemės ūkio technologo profesiją, 2014 metais įregistravo jaunojo ūkininko ūkį Gerulių kaime, Balbieriškio seniūnijoje. Kaip ir nuo 1998 m. ūkininkaujantys ir gyvulius auginantys tėvai, Giedrius Mieliauskas pasirinko mišraus ūkio kryptį – nusprendė auginti penimus galvijus ir taip šeimos ūkio, kuriame yra apie 400 gyvulių, veiklą diferencijuoti. Tad dabar tėvų ūkyje laikomos melžiamos karvės (bandoje – apie 100 karvių), telyčios ir prieauglis, Giedriaus ūkyje šiuo metu auginama apie 60 penimų galvijų. Plačiau

Dėl gręžinių vandens – baudos, nemigo naktys ir teismai. Ūkininkų ir kaimo bendruomenių bėdos dėl vandens gręžinių nesibaigia. Nemažai žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų, kurie verčiasi gyvulininkyste ir daržininkyste sako, kad pateko į spąstus. Patikėję ankstesnės valdžios pažadais, kad greitai bus sugrąžinta mokesčio už sunaudotą požeminį vandenį lengvata, įsiskolino už vandenį. Dėl to po aplinkosaugininkų patikrinimų vieniems ūkiams jau skirtos, kitiems – gresia šimtatūkstantinės sankcijos. Dalis kaimo bendruomenių taip pat priverstos mokėti baudas, dažniausiai dėl to, kad naudojasi neįteisintų gręžinių vandeniu. Ir ūkininkai, ir bendruomenės kreipiasi į teismus, kad sankcijos būtų sušvelnintos. Plačiau

Informacija apie vidutines faktines bazinių rodiklių pieno supirkimo kainas spalio mėnesį. Informuojame apie vidutines faktines (įskaitant priedus, priemokas ir nuoskaitas) bazinių rodiklių pieno supirkimo kainas, mokėtas pieno gamintojams ir kitoms pieną supirkusioms įmonėms  2020 m. spalio mėn. Žalio pieno pardavėjų grupės nustatytos Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme.nformacija yra čia. Plačiau