Home » NMA parama. Pakeisti tiesioginių išmokų reikalavimai
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Pakeisti tiesioginių išmokų reikalavimai

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Gegužės 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos tiesioginių išmokų taisyklės – patikslinti šienavimo reikalavimai, numatyta galimybė apie pasėlio, daugiamečių sodinių išlaikymą pranešti mobiliąja programėle „NMA agro“.

Reikalavimai dėl šienavimo  

Pareiškėjai, kurių laikomų sutartinių gyvulių (SG) vidurkis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. sudaro ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui pievų ar žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje, ganytų plotų neprivalo papildomai šienauti. Nebus laikoma, kad paramos gavėjas nevykdo įsipareigojimų, jei lauke po ganymo bus likusios nenuėstos žolės arba plotai netinkamai nuganyti ar nušienauti. Svarbu tai, kad ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose būtų matomi gyvulių ganymo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė, arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista).  

Tuo tarpu, jei laikomų sutartinių gyvulių vidurkis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, nepadengti SG plotai (1 SG padengia 3,33 ha) ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. turi būti sutvarkyti, t. y. nupjauta žolė turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Susmulkintą žolę paskleisti lauke draudžiama.  

Pavyzdžiui, pareiškėjas deklaruoja 6 ha pievų plotą ir laiko 1 karvę (karvė prilyginama 1 SG, jei ji išlaikyta nuo sausio 1 iki birželio 30 d.). Kadangi 1 SG padengia 3,33 ha, likęs plotas (6 ha – 3,33 ha = 2,67 ha) turi būti sutvarkytas iki rugpjūčio 1 d.: nupjauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Susmulkintą žolę paskleisti lauke draudžiama. Tuo tarpu SG padengtame 3,33 ha deklaruojamo ploto lauke ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. būtini gyvulių buvimo požymiai.  

Pranešimai programėle „NMA agro“

Iki rugpjūčio 1 d. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad atliekant patikrą vietoje būtų rastas paraiškoje deklaruotas pasėlis. Jei pareiškėjas iki minėtos datos neišlaiko pasėlio, lauke turėtų būti pasėlio liekanų, kad būtų galima nustatyti, jog lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis.  

Tačiau, jei pareiškėjas iki rugpjūčio 1 d. nenori išlaikyti deklaruoto pasėlio, jis gali apie pasėlį pranešti mobiliąja programėle „NMA agro“. Pareiškėjas turi pateikti skirtingų lauko vietų nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi auginamas pasėlis ir bendras lauko vaizdas.  

Daugiamečius sodinius išlaikyti (jie turi būti randami patikros vietoje metu) visus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška. Jei daugiamečiai sodiniai iki kalendorinių metų pabaigos neišlaikomi, pareiškėjai privalo mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti skirtingų lauko vietų nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas.Naudinga informacija

  • 2021 metų gegužės 11 d. įsakymas dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimo

Daugiau apie NMA paramas.