NMA parama Žemės ūkio naujienos

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų pirmumo eilė

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Informuojame, kad sudarytos paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų šių metų balandžio 19 d. – gegužės 18 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2022 m. II EURI), prioritetinės eilės.  

Prioritetinės eilės sudarytos pagal atskirus sektorius, kuriems buvo teikiamos paraiškos. Sudarius eiles paaiškėjo, kad projektus vykdyti pienininkystės galvijininkystės sektoriuje pateiktos 26 paraiškos, kurių finansavimui prašoma 30 324 350,07 Eur suma. Kadangi pienininkystės sektoriui skirta 18 035 017 Eur, prašomų lėšų užteks 11 paraiškų, surinkusių 63–80 atrankos balų, 9 paraiškoms, surinkusioms 60 balų, lėšų pakanka dalinai. Paraiškoms, surinkusioms 55 balų ir mažiau, lėšų nepakanka ir jos toliau nebus vertinamos. Pieninės galvijininkystės sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.

Paraiškų, kuriose paramos prašoma vystyti veiklą sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės uždaro grunto sektoriuose, pirmumo eilėje išsirikiavo 6 paraiškos, surinkusios 85 atrankos balus, kuriose prašoma bendra paramos suma sudaro virš 6,2 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 4 mln. Eur. Prašomų lėšų visiškai pakanka 3 paraiškoms, 1 paraiškai pakanka dalinai, 2 paraiškoms lėšų nepakanka ir toliau jos nebevertinamos. Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės uždaro grunto sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Paramos lėšomis vykdyti veiklą sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės atviro grunto sektoriuose pateiktos 8 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma siekia virš 8,5 mln. Eur ir viršija šiam sektoriui skirtą 6 mln. Eur sumą. Prašomos paramos sumos visiškai pakanka 2 paraiškoms, surinkusioms atitinkamai 95 ir 90 atrankos balų, 85 balus surinko 3 paraiškos, kurioms lėšų pakanka dalinai. Likusioms 3 paraiškoms, surinkusioms atitinkamai 80, 60 ir 55 balus, lėšų nepakanka ir jos nebus toliau vertinamos. Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės atviro grunto sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Paramos lėšomis vykdyti veiklą kiaulininkystės bei paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose paraiškų nepateikta.

Primename, kad šiame kvietime nebuvo numatyta lėšų mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, sektoriui. 

Paaiškiname, kad tuo atveju, kai įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo šioms paramos paraiškoms finansuoti. Jeigu bus skirtos papildomos lėšos, šios paraiškos bus vertinamos toliau.

Primename, jog paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. II EURI)“ galėjo teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys žemės ūkio  valdą ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Didžiausia paramos suma projektui:

  • pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose negali viršyti 1 500 000 Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose negali viršyti 2 000 000 Eur.

Daugiau apie NMA paramas.